Regementsförvaltare/Flottiljförvaltare

Om tjänsten

Arbetsuppgifter:

Som Regementsförvaltare/Flottiljförvaltare stödjer du C FMTIS utövande av ledarskap så att ordning, rutiner, normativa regler, reglementen och traditioner följs. Du företräder förbandet i utbildnings- och erfarenhetsrelaterade frågor. Du tjänstgör i förbandsledningen.

Du sammanhåller också utbildning i brister som identifierats under erfarenhetshantering och uppföljning samt utreder och föreslår utveckling av rutiner och metoder utifrån vunna erfarenheter.

Som Regementsförvaltare/Flottiljförvaltare kommer du också att stödja i planering, genomförande och utvärdering av övningar. Du kommer också att delta i Traditionsvården vid förbandet.


Vem är du:

 • Du är anställd tillsvidare kontinuerligt i Försvarsmakten med accepterad internationell tjänstgöringsskyldighet

 • Du är idag OR 7-9 alternativt OF 2-4

 • Befattningen du söker kräver skicklighet, kommunikationsförmåga, påverkansförmåga, relationsförmåga samt analytisk-reflektiv förmåga, där din förmåga att arbeta i chefens anda är centralt

 • Du förväntas vara rådgivande och utvecklingsorienterad samt ha förtroende inom Försvarsmakten

 • Du är en individ med stark integritet och hög social kompetens och förväntas vara en föregångsman/föregångskvinna som inger både förtroende och respekt

 • Du har en positiv grundsyn och lever vår värdegrund

 • Befattningen innebär krav på att Regementsförvaltaren/Flottiljförvaltaren uppfyller FM Fysiska Standard grundnivå och tilläggskrav enligt nivå 1

 • Befattningen innebär krav på godkänt engelskatest NATO STANAG 6001, som genomförs vid FHS

 • Du har minst tolv års väl vitsordad erfarenhet av tjänstgöring på pluton- och kompaninivå samt inom verksamhet påminnande om FMTIS ansvarområde på sektion-/avdelnings- eller enhetsnivå.

 • Du har B-körkort

Det är meriterande om du:

 • tidigare har bredd och djup inom FMTIS specialistområde/specialistområden

 • har internationell erfarenhet på chefsnivå och stabserfarenhet

 • har erfarenhet av arbete vid regementsstab, bataljonsnivå, vid någon av FM skolor eller centra eller har erfarenhet från arbete vid HKV

 • har kunskap om personalförsörjningssystemet

Personliga egenskaper/rollbeskrivning:

  Är en föregångsman/föregångskvinna och har förtroende och respekt såväl för sitt kompetensområde som för sina personliga egenskaper i organisationen

  Är en stark individ med hög integritet och social kompetens

  Bidrar aktivt till att överbrygga specialist- och generalistkompetenser och hierarkiska nivåer inom sitt verksamhetsområde

  Är en skicklig och erfaren yrkesperson

  Har ett starkt ledarskap

  Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet

Vad kan vi erbjuda dig?

Vi erbjuder ett arbete som skiljer sig från mängden, som är utvecklande och utmanande såväl psykiskt som fysiskt. Arbetet innebär stor variation både i uppgifter och miljö. Eftersom du tillsammans med dina arbetskamrater arbetar i grupper kommer ni att bygga upp en stark gemenskap. I tjänsten ingår fysisk träning på arbetstid.


Upplysningar om tjänsten lämnas av

HR-chef Gunilla Lindsmyr telefon 070-945 87 94.

Upplysningar om rekryteringsprocessen lämnas av HR-Generalist Tomas Albinsson telefon 070-287 35 85.

Fackliga representanter (nås via växeln 019-39 35 00)

OFR/O Håkan Larsson

OFR/S Clarence Arnstedt

SACO Mika Laitanen

SEKO Hans Monthan

Övrigt
Arbetsort Örebro. Tillträde efter överenskommelse.

Urvalsarbetet till OR-9 genomförs mycket noggrant och följer samma rutiner som för utnämning av OF-5. Urval genomförs lokalt av C FMTIS i samverkan med ATO. Därefter sker central beredning och centralt beslut. Vid behov kallas till kompletterande intervjuer och tester. En arbetspsykologisk bedömning genomförs med stöd av arbetspsykologer

Beslut tas på central nivå. Utnämning av ÖB under december 2017.

Du kommer att få möjlighet att ange löneanspråk men lönen kommer sättas av personaldirektören för att ensa lönesättningen för denna befattningsnivå. Mer information om urvalsprocessen och de krav som finns finner du i skrivelse FM2016-7137:1

Din ansökan

Välkommen med din ansökan senast den 9 juni 2017. Din ansökan ska innehålla CV samt ett personligt brev som beskriver varför du passar för den sökta befattningen.


Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:

Försvarsmaktens telekommunikations- och informationssystemförband (FMTIS) har ett samlat ansvar för drift, underhåll och förvaltning av alla ledningsstödsystem i Försvarsmakten. FMTIS verkar kontinuerligt i fred, kris och krig vilket innebär att förbandet är ständigt insatt såväl nationellt som internationellt. Förbandet har mer än 1400 medarbetare spridda på drygt 30 orter i landet.

Varje dag och varje timme gör våra medarbetare insatser som påverkar andra människors liv, både i stort och smått, och både på hemmaplan och runt om i världen.

Försvarsmakten ger dig möjlighet att utvecklas som människa och växa i din professionella roll. Vi är en ansvarstagande arbetsgivare och har en öppen organisation där vi ställer upp för varandra.

I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård och bra balans mellan arbete och privatliv.

Försvarsmakten tillvaratar de kvaliteter som mångfald och jämn könsfördelning tillför verksamheten. Vi välkomnar därför sökanden med olika bakgrund och erfarenheter i våra rekryteringar.

Då anställningen är placerad i säkerhetsklass krävs svenskt medborgarskap. Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 19§ i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.

Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes.

Tillbaka till listning
 • Publicerad: 09 maj 2017
 • Plats: Örebro, Örebro län, Sverige
 • Förband: FMTIS
 • Anställningsform: Tillsvidareanställning
 • Omfattning: Heltid
 • Sista ansökningsdag:2017-06-09

Gå vidare till ansökan

Försvarsmakten använder ReachMee för att ta emot ansökningar till lediga jobb. Du lämnar nu forsvarsmakten.se och går vidare till reachmee.com.

Till ansökan