Elev till utbildningen Master of Science In Electronic Warfare/Information Warfare

Om tjänsten


Försvarsmakten har erbjudits en elevplats vid Naval Postgraduate School (NPS) i Monterey, Kalifornien, USA. Utbildningen som erbjuds vid NPS syftar till en ingenjörsexamen inom området för Electronic Warfare (EW)/Information Warfare (IW). Tiden för utbildningen är ca: 2,5 år. I syfte att kompetensförsörja inom området för Electronic Warfare/Information Warfare planerar Försvarsmakten att rekrytera en elev för inryckning under 2018.

Kvalifikationer
Tjänstemässiga krav och arbetsrelaterade meriter:
Den sökande skall vara militär och inneha löjtnants grad eller högre.
Den sökande ska vara beredd att, efter genomförd utbildning vid NPS, bli placerad på en EW/IW-relaterad befattning inom Försvarsmakten och tjänstgöra där under minst fyra år.  
Meriterande är om den sökande tjänstgör eller tidigare har tjänstgjort på en telekrigsrelaterad befattning.

Akademiska krav
En högskoleutbildning motsvarande en grundläggande akademisk examen på kandidatnivå.
Matematikutbildning på högskolenivå omfattande matematisk analys, linjär algebra och differentialekvationer. Alternativt motsvarande FHS Matematikkurser 1 och 2.
Grundläggande högskoleutbildning i fysik och ellära.
Grundläggande högskoleutbildning i telekommunikation och datakommunikation.
Möjligheten finns att validera/invärdera utbildning läst inom Försvarsmakten.
Möjlighet kan övervägas att erbjuda sökande att komplettera akademiska meriter för att kunna nå ovanstående krav.

Utbildningsstart
Utbildningen startar med inryckning vid NPS preliminärt under mitten av juni år 2018.

Övrigt: Försvarsmakten avser inte skicka elev med befintlig ingenjörsexamen på avancerad nivå (magister/master).

Upplysningar
Johan Ritzer  Sten Sjöqvist
Högkvarteret PROD UTB    Högkvarteret PROD LED UND
Internationella/Bilaterara  C PROD LEDUND VPI
Utbildningsfrågor.    107 85 Stockholm
107 85 Stockholm  070-569 7534
E-post: Johan.Ritzer@mil.se    Sten.Sjoqvist@mil.se

Övrigt: Förmåner gäller enligt URA. För mer information se Arbetsgivarverkets hemsida. Möjlighet att ta med familj till stationeringslandet/orten.

Ansökan

Ansökan till utbildning skall vara kontaktpersonen Johan Ritzer vid Högkvarteret tillhanda senast 2017-08-31.
Dokument/handlingar som krävs av den sökande:
Ansökningshandling med motivering varför personen önskar genomföra utbildningen
CV innehållande både civila och militära meriter
Civila betyg (från gymnasium, högskola, universitet)
Militära betyg (från genomförda officersutbildningar)


Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:

I Högkvarteret finns överbefälhavaren (ÖB) och generaldirektören (GD), vilka för närvarande har ungefär 1 000 medarbetare – både officerare och civila experter. Högkvarteret (HKV) utgörs av ledningsstaben, produktionsledningen, insatsledningen, militära underrättelse- och säkerhetstjänsten, juridiska staben, personalstaben och informationsstaben.

Varje dag och varje timme gör våra medarbetare insatser som påverkar andra människors liv, både i stort och smått, och både på hemmaplan och runt om i världen.

Försvarsmakten ger dig möjlighet att utvecklas som människa och växa i din professionella roll. Vi är en ansvarstagande arbetsgivare och har en öppen organisation där vi ställer upp för varandra.

I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård och bra balans mellan arbete och privatliv.

Försvarsmakten tillvaratar de kvaliteter som mångfald och jämn könsfördelning tillför verksamheten. Vi välkomnar därför sökanden med olika bakgrund och erfarenheter i våra rekryteringar.

Då anställningen är placerad i säkerhetsklass krävs svenskt medborgarskap. Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 19§ i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.

Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes.

Tillbaka till listning
  • Publicerad: 01 juni 2017
  • Plats: Monterey, Kalifornien, USA
  • Förband: Högkvarteret (HKV) Stockholm
  • Anställningsform: Tidsbegränsad anställning
  • Omfattning: Heltid
  • Sista ansökningsdag:2017-08-31

Gå vidare till ansökan

Försvarsmakten använder ReachMee för att ta emot ansökningar till lediga jobb. Du lämnar nu forsvarsmakten.se och går vidare till reachmee.com.

Till ansökan