Chef A2 (OF3) till Helikopterflottiljen

Om tjänsten

Helikopterflottiljen söker chef A2 (OF 3) med arbetsort Linköping 


Sökande enhet: 


A2 är en av avdelningarna vid Helikopterflottiljens stab i Linköping. Avdelningens huvudsakliga arbetsområden är underrättelsetjänst, säkerhetstjänst och telekrig och A2 utövar funktionsleding på Helikopterflottiljen inom dessa tre områden. 

Huvudsakliga arbetsuppgifter: 

Som chef A2 leder du och fördelar arbetet på avdelningen. Du lyder under stabschefen vid Helikopterflottiljen och ansvarar för ledningen och utvecklingen av funktionerna underrättelsetjänst, säkerhetstjänst och telekrig vid flottiljen. Chefen A2 har ett delegerat arbetsmiljö- och ekonomiansvar för sin avdelning. I egenskap av chef A2 är du även förbandets underrättelsechef och utövar ledning av Helikopterflottiljens underrättelsetjänst. Din roll innebär regelbundna resor för uppföljning, ledning och samverkan såväl internt till Helikopterflottiljens två övriga verksamhetsorter (Luleå och Ronneby) som externt till andra organisationsenheter och externa myndigheter. Vid övningar och insatser verkar du som avdelningschef och underrättelsechef i flottiljstaben som har den tudelade uppgiften att förbandsleda flottiljens helikopterskvadroner samt säkerställa driften av Malmens flygbas.  


Krav:

• Utnämnd OF 3

• Erfarenhet från stabsarbete    

Önskvärda kvalifikationer: 

• Underrättelseutbildning och erfarenhet av underrättelsearbete

• Erfarenhet från arbetsledande befattningar med personalansvar

• Erfarenhet av arbete i ISUS.  

Meriterande kvalifikationer:

• Tjänstgöring i underrättelsebefattning vid internationell insats.

• Tjänstgöring i multinationell stab.

• Tjänstgöring i regional eller central stab.

• Utbildning inom och erfarenhet av telekrig.

• Utbildning inom och erfarenhet av säkerhetstjänst.

• Tjänstgöring i befattning med ansvar för underrättelsetjänstledning.

• Kunskaper om och tjänstgöring vid helikopterförband.

• Ytterligare språkkunskaper utöver svenska och engelska.    

Personliga egenskaper:

• Goda ledaregenskaper

• God analytisk förmåga

• God samarbetsförmåga

• Social kompetens

• God förmåga till muntlig och skriftlig framställning på svenska och engelska    

Stor vikt kommer att läggas vid personliga egenskaper, lämplighet och uppnådda resultat inom tidigare verksamhetsområden.  

Upplysningar om tjänsten kan lämnas av:  Övlt Pär-Olov Carlsson SC, 013-28 39 03 Kn Johannes Johansson C A2, 0721-877 519

Fackliga representanter:
OFR/O Mats Häggström, OFR/S Caroline Nilsson, SACO-S Anneli Helmersson (samtliga nås via växeln på telefonnummer 013-28 30 00)

Övrigt:
Tjänsten innebär en tillsvidareanställning vid Helikopterflottiljen med arbetsort Linköping. Tillträde efter FMÖ 17.

Sista datum för ansökan:
Välkommen med din ansökan senast 2017-05-28  


Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:

Försvarsmaktens Helikopterflottilj, Hkpflj, är ett förband med både mark- och sjöoperativ inriktning som kan verka vid insatser i Sverige och internationellt. Helikopterstöd är efterfrågat av många. Till exempel för person-, materiel-, eller sjukvårdstransporter, ledning, spaning eller bevakningsuppdrag. Helikopterflottiljen deltar därför ofta i uppdrag och övningar med andra förband men också som stöd till samhället i olika krissituationer. Huvuddelen av Helikopterflottiljen är placerad i Linköping (Malmen), med två stora enheter i Luleå (Kallax) samt Ronneby (Kallinge). Flottiljen ansvarar även för Hemvärnet i Östergötland.

Varje dag och varje timme gör våra medarbetare insatser som påverkar andra människors liv, både i stort och smått, och både på hemmaplan och runt om i världen.

Försvarsmakten ger dig möjlighet att utvecklas som människa och växa i din professionella roll. Vi är en ansvarstagande arbetsgivare och har en öppen organisation där vi ställer upp för varandra.

I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård och bra balans mellan arbete och privatliv.

Försvarsmakten tillvaratar de kvaliteter som mångfald och jämn könsfördelning tillför verksamheten. Vi välkomnar därför sökanden med olika bakgrund och erfarenheter i våra rekryteringar.

Då anställningen är placerad i säkerhetsklass krävs svenskt medborgarskap. Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 19§ i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.

Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes.

Tillbaka till listning
  • Publicerad: 10 maj 2017
  • Plats: Linköping, Östergötlands län, Sverige
  • Förband: Helikopterflottiljen (Hkpflj) Linköping
  • Anställningsform: Tillsvidareanställning
  • Omfattning: Heltid
  • Sista ansökningsdag:2017-05-28

Gå vidare till ansökan

Försvarsmakten använder ReachMee för att ta emot ansökningar till lediga jobb. Du lämnar nu forsvarsmakten.se och går vidare till reachmee.com.

Till ansökan