Logistikbefäl, 1.Helikopterskvadronen

Om tjänsten

Logistikbefäl, Helikopterflottiljen, 1.Helikopterskvadron

Försvarsmakten är en av Sveriges största myndigheter med mer än 50000 medarbetare och frivilliga. Försvarsmakten är ständigt beredd att hävda Sveriges territorium, genomföra internationella insatser, samt att stödja samhället vid större kriser. Ytterst är Försvarsmaktens uppgift att värna demokrati och mänskliga rättigheter. Hos oss kan du göra skillnad. Försvarsmakten eftersträvar mångfald eftersom det berikar vår verksamhet. I Försvarsmakten finns en värdegrund där såväl professionell utveckling som personlig hälsa lyfts fram. Försvarsmakten erbjuder många interna karriärmöjligheter, friskvårdsmöjligheter och en rimlig balans mellan arbete, privat- och familjeliv. Försvarsmaktens Helikopterflottilj, Hkpflj, är ett förband med både mark- och sjöoperativ inriktning som kan verka vid insatser i Sverige och internationellt. Helikopterstöd är efterfrågat av många. Till exempel för person-, materiel-, eller sjukvårdstransporter, ledning, spaning eller bevakningsuppdrag. Helikopterflottiljen deltar därför ofta i uppdrag och övningar med andra förband men också som stöd till samhället i olika krissituationer. Huvuddelen av Helikopterflottiljen är placerad i Linköping (Malmen), med två stora enheter i Luleå (Kallax) samt Ronneby (Kallinge).

Sökande enhet:
Helikopterskvadronen (1.Hkpskv) i Luleå utlyser befattningen som logisktikbefäl. 1.Hkpskv ingår i krigsförbandet Helikopterflottiljen. 1.Hkpskv är samlokaliserad med Norrbottens flygflottilj (F21) på Kallax. 1.Hkpskv har i dagsläget drygt 100 anställda och skall utökas. I skavdronen finns personal ur samtliga försvarsgrenar och är organiserad i skvadronsstab, helikopterdivison, underhållskompani och materielkompani. Skvadronen har tillförts nya medeltunga helikoptrar (HKP14) och är under omskolning.  


Logistikbefäl S4 är placerad vid 1.helikopterskvadron (1.hkpskv) stab. Tillsammans med skvadronschef, ställföreträdare och stabschef består skvadronsstaben av ett femtontal medarbetare, varav 6 stycken är placerade vid S4/6-sektionen.


Huvudsakliga arbetsuppgifter:
Logistikbefäl S4 lyder under C S4/6 och funktionsleds av Hkpflj logistikchef i sektionen A4/6.

 • Ansvarar för skvadronens logistikfunktion
 • Stödjer Logistikchef A4/A6 i resursplanering, försörjning, lokal driftsättning, godkända data och avveckling
 • Materielredogörare på skvadronsstaben
 • Stödjer skvadronen avseende förnödenhetsförsörjning, teknisktjänst, kommunikationstjänst
 • Stödjer skvadronens deployering -och redeployering
 • Funktionsleder Stf C Materielkomp
 • Beredd ingå i internationella och/eller nationella insatser/övningar

Formella krav:
- Yrkesofficerporgrammet/Officerprogrammet försörjning
- God förmåga att uttrycka sig i tal och skrift på svenska och engelska
- B-körkort

Meriterande utbildning/erfarenhet:
- Tjänstgöring i stabsbefattning nationellt och internationellt
- Erfarenhet av tjänstgöring i logistikbefattning
- Erfarenhet av FM materieldatasystem (LIFT, FENIX, PRIO)
- YBK OF2 Försörjning
- Nato Officer Logistic Course

Övrigt:
Höga krav ställs på noggrannhet, struktur och att arbeta självständigt. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet och dina personliga egenskaper såsom samarbetsförmåga, flexibilitet, ordningssinne samt serviceattityd. Det är viktigt att du fungerar väl under press samt har god fysik.


Upplysningar om tjänsten kan lämnas av:
C S4, Mj Nils-Erik Grym
Kn Torbjörn Fredriksson
0920-234000


Fackliga representanter:
SACO, Anneli Helmersson, 013-283900, anneli.helmersson@mil.se
Försvarsförbundet, Caroline Nilsson, 013-283869, caroline.m.nilsson@mil.se
Officersförbundet, Mats Häggström, 0920-234941, mats.haggstrom@mil.se


Lön: Individuell lönesättning.


Anställning: Anställningen innebär en tillsvidare anställning på heltid som kan innebär en 6 månaders provanställning. Anställningen innebär heltidstjänstgöring samt skyldighet till utlandstjänstgöring vid behov. 


Anställningsprocessen: Ansökan sker via hemsidan. Du får e-post som bekräftelse på att vi mottagit din ansökan. Urval och eventuell kallelse till intervju sker under hösten. Då anställningen är placerad i säkerhetsklass krävs svenskt medborgarskap. Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 19§ i säkerhetsskyddlagen. 


Tillträde: Tillträde till befattningen är enligt överrenskommelse.


Placeringsort: Luleå


Sista datum för anställning: 1 juli


Affärsområde: Helikopterflottiljen (Hkpflj) Linköping
Geografiskt läge:  Luleå/Sverige/Europa
Anställning:  Heltid/Tillsvidareanställning/Dag  


Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:

Försvarsmaktens Helikopterflottilj, Hkpflj, är ett förband med både mark- och sjöoperativ inriktning som kan verka vid insatser i Sverige och internationellt. Helikopterstöd är efterfrågat av många. Till exempel för person-, materiel-, eller sjukvårdstransporter, ledning, spaning eller bevakningsuppdrag. Helikopterflottiljen deltar därför ofta i uppdrag och övningar med andra förband men också som stöd till samhället i olika krissituationer. Huvuddelen av Helikopterflottiljen är placerad i Linköping (Malmen), med två stora enheter i Luleå (Kallax) samt Ronneby (Kallinge). Flottiljen ansvarar även för Hemvärnet i Östergötland.

Varje dag och varje timme gör våra medarbetare insatser som påverkar andra människors liv, både i stort och smått, och både på hemmaplan och runt om i världen.

Försvarsmakten ger dig möjlighet att utvecklas som människa och växa i din professionella roll. Vi är en ansvarstagande arbetsgivare och har en öppen organisation där vi ställer upp för varandra.

I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård och bra balans mellan arbete och privatliv.

Försvarsmakten tillvaratar de kvaliteter som mångfald och jämn könsfördelning tillför verksamheten. Vi välkomnar därför sökanden med olika bakgrund och erfarenheter i våra rekryteringar.

Då anställningen är placerad i säkerhetsklass krävs svenskt medborgarskap. Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 19§ i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.

Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes.

Tillbaka till listning
 • Publicerad: 19 maj 2017
 • Plats: Luleå, Norrbottens län, Sverige
 • Förband: Helikopterflottiljen (Hkpflj) Linköping
 • Anställningsform: Tillsvidareanställning
 • Omfattning: Heltid
 • Sista ansökningsdag:2017-07-01

Gå vidare till ansökan

Försvarsmakten använder ReachMee för att ta emot ansökningar till lediga jobb. Du lämnar nu forsvarsmakten.se och går vidare till reachmee.com.

Till ansökan