Ledningsplutonchef till 10. Stab/Ust-kompaniet vid Livbataljon (OF 1-2)

Om tjänsten

Livbataljonen är ett av Försvarsmakten största krigsförband med kontinuerligt anställda officerare och GSS (ca 400st) grupperad mitt i Stockholm på Lidingövägen 28.
Vi är organiserade i fem enheter: Bataljonsstab, 10. Stab/Ust-komp, Livkompaniet, Livskvadron samt 13. Skvadron.
Våra huvuduppgifter är statsceremoniell tjänst samt att kunna förstärka skyddet av stats- och försvarsmaktsledningen i händelse av krig.

10.Stabs- och understödskompaniet svarar för bataljonens ledningssytem, indirekt eld, logistik, underrättelse samt fältarbetstjänst. 
Kompaniet består i dagsläget av 11 officerare/K och 30 GSS-K samt c:a 60st GSS/T. 

Ledningsplutonens stående uppgifter
- Understödja bataljonschefen med upprättande av ledningssytem både inom samband och IS.
- Upprätta bakre och främre ledningsplats
- Drifta bataljonens Känod (FMLS) 
- Statsceremoniell tjänst, vilket innefattar grenadjärvakter, audienser, hedersvakter samt högvakt
- Garnisonstjänst innefattande IBSS.
- Stötta bataljonens dagliga verksamhet, vilket innefattar stabstjänst, materieltjänst och fordonstjänst.

Huvudsakliga arbetsuppgifter:
- Planerar och leder verksamheten vid ledningspluton
- Genomför rekrytering och utbildning av egen pluton
- Ansvarar för arbetsmiljö, verksamhetssäkerhet och personaltjänst vid egen pluton
- Stödjer kompaniledningen vid planering av verksamhen
- Planera, leda och genomföra förbandsutbildning inom eget förband
- Utveckla metoder internt inom plutonen, tillsammans med kompanichef och bataljonsstaben.

Kvalifikationer:
- Officersutbildning
- Körkort: B
- Godkänd FM fysS

Meriterande kvalifikationer:
- Tidigare erfarenhet av att vara plutonchef  
- Utbildning inom ledningsstödsystem
- Erfarenhet från internationell insats

Personliga egenskaper: 
Du skall ha en förmåga att arbeta såväl självständigt som i grupp tillsammans med både officerare och soldater, vara en utpräglad och ansvarstagande lagspelare samt kunna handleda och utbilda yngre kollegor.  DU skall ha goda ledaregenskaper, flexibilitet samt förmåga att kommunicera externt och samordna flera olika verksamheter. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet för rollen som plutonchef.

Upplysningar om tjänsten kan lämnas av chefen för 10.Stabs- och understödskompaniet, Kapten Tobias Hessle 076 876 83 68

Förmåner
Lön enligt överenskommelse övriga förmåner enligt avtal.

Tidsplan för anställning
Sista ansökningsdatum:
2017-06-04     
Första anställningsdag: Enligt överenskommelse


Låter detta intressant?
Läs mer på http://www.forsvarsmakten.se/sv/organisation/livgardet/insatsforband/10e-livbataljonen/enheter-pa-10e-livbataljonen/

Upplysningar om tjänsten kan lämnas av:
C 10.kompaniet Kn Tobias Hessle 076-876 83 68
 

Fackliga representanter:
Kn Johan Hamlin (OF): johan.hamlin@mil.se
Madeleine Daleo (OFRS): Madeleine.daleo@mil.se,  
Claes Hallin (SEKO):  claes.hallin@mil.se
Tomas Andersson (SACO): tomas.z.andersson@mil.se 
alla nås via vxl LG 08-584 54000


Din ansökan skall innehålla:
CV med fotografi
Personligtbrev
Dokumenterade utbildningar
Löneanspråk

Välkommen med din ansökan!


Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:
Livgardet är ett av Sveriges största regementen med anor från 1521. Våra blåklädda soldater som bevakar de kungliga slotten är kanske de som syns mest utåt, men vi gör så mycket mer. Vi svarar bland annat för utbildningen av personal som åker på internationella uppdrag samt all militärpolisverksamhet. Inom Livgardet finns säkerhets- och markstridsförband liksom hemvärnssoldater, försvarsmusiker och tjänstehundar. Alla insatser inom Militärregion mitt, som är en av landets fyra militärregioner, leds från Livgardet.

Varje dag och varje timme gör våra medarbetare insatser som påverkar andra människors liv, både i stort och smått, och både på hemmaplan och runt om i världen.

Försvarsmakten ger dig möjlighet att utvecklas som människa och växa i din professionella roll. Vi är en ansvarstagande arbetsgivare och har en öppen organisation där vi ställer upp för varandra.

I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård och bra balans mellan arbete och privatliv.

Försvarsmakten tillvaratar de kvaliteter som mångfald och jämn könsfördelning tillför verksamheten. Vi välkomnar därför sökanden med olika bakgrund och erfarenheter i våra rekryteringar.

Då anställningen är placerad i säkerhetsklass krävs svenskt medborgarskap. Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 19§ i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.

Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes.

Tillbaka till listning
  • Publicerad: 14 maj 2017
  • Plats: Stockholm, Stockholms län, Sverige
  • Förband: Livgardet (LG) Kungsängen
  • Anställningsform: Tillsvidareanställning
  • Omfattning: Heltid
  • Sista ansökningsdag:2017-06-04

Gå vidare till ansökan

Försvarsmakten använder ReachMee för att ta emot ansökningar till lediga jobb. Du lämnar nu forsvarsmakten.se och går vidare till reachmee.com.

Till ansökan