Säkerhetskompani Sjö rekryterar till stab, säk och span

Om tjänsten

Om Säkerhetskompani Sjö

Säkerhetskompani Sjö är ett förband som tillhör marinen och amfibieregementet. Samtidigt ingår enheten i krigsförbandet 13. Säkerhetsbataljon. Detta innebär att kompaniet kan lösa uppgifter under ledning av Bataljonen eller ledas direkt av marin chef. Kompaniet har förmåga att transportera sig både på land med terrängfordon och på vatten med snabbgående mindre båtar. Det som skiljer kompaniet från övriga delar av Säkerhetsbataljonen är terrängen. Säkerhetskompani Sjö verkar i huvudsak i skärgårdsterräng och kust-/hamnområde. Många av uppgifterna är mycket krävande och löses ofta till fots vilket ställer stora krav på uthållighet. Vi söker dig som genomfört GMU samt FSU och varit anställd en tid på annat förband. Du som kallas kommer att genomföra dels medicinska- och fystester samt intervju.
Vi söker nu personal (GSS/K) till Stab- och trosspluton, Spaningspluton och Säkerhetspluton.

Generella krav för anställning:

 • Svensk medborgare
 • Genomförd godkänd GU eller GMU och FSU motsvarande
 • (Högskolebehörighet beroende på tjänst)
 • B-Körkort
 • Ej allergisk mot hund
 • Simkunnig

 Fysiska krav för tjänstgöring vid kompaniet:

Att arbeta som soldat på kompaniet är fysiskt och psykiskt påfrestande, oavsett befattning. Det krävs att du har en god fysisk status för att klara tjänsten.

Exempel på fysiska tester:

 • Fälttest (2 000m /23kg) 
 • Stridshinderbana
 • 10 km löpning (48 alt 55 min beroende på befattning)
 • Olika styrkeövningar 
 • Simning 
 • Livräddning 

 Meriterande kvalifikationer (beroende på befattning):

 • Tjänstgöring vid Säkerhetsförband eller Jägarförband
 • Körkort BE, C, CE
 • Militära förarbevis
 • Prickskytteutbildning
 • G-båtsutbildning
 • Stridssjukvårdarutbildning
 • Hundförarutbildning
 • AAST
 • Vapenutbildning (AK5C, pistol, KSP90, KSP58, GRG, P-skott)
 • Militärpolis
 • Gk foto
 • Und-utbildningar
 • Mekaniker
 • Sambands- och kryptoutbildningar

Upplysningar om befattningarna kan lämnas av:  

Fv Mats Gustafsson på mail, sakkompsjo@mil.se samt telefon 031-692000

Fackliga representanter: OF Amf , Kn Karl-Johan Boberg 010-823 33 02

Sista datum för ansökan:
2017-06-25

Dokument att bifoga ansökan:

 1. Personligt CV med 3 referenser
 2. personligt brev
 3. kopior på av följande; betyg, intyg och certifikat:
 • Tidigare militärtjänstgöring
 • Betyg
 • Annan meriterande utbildning/kompetens
 • Körkort och militära förarbevis

Ofullständiga ansökningar kommer ej att behandlas.

Ansökningsprocess: Inledningsvis kommer telefonintervju att genomföras löpande. Kallelese till tester skickas ut vecka 26 och tester kommer att genomföras i två dagar under vecka 27. I samband med testdagarna kommer säkerhetsprövningsintervju, fysiska tester och läkarundersökning att genomföras.

Övrigt:

 • Initialt erbjuds en provanställning på sex månader med option på en tidsbegränsad anställning i 7,5 år. (Provanställning gäller ej dig som redan är anställd sedan 6 månader.)
 • Löner och förmåner regleras enligt avtal.
 • Lönenivån beror på befattning, tidigare erfarenheter och startar på 18300 kr/mån.


Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:

Amfibieregementet, Amf 1, verkar där vatten möter land och verkar i Stockholm, Göteborg och på Gotland. Med hjälp av bland annat de snabbgående stridsbåtarna, svävare, trossbåtar och bevakningsbåtar, uppnår man en god rörlighet och förmåga att ta och utöva kontroll över kustområden. Syftet är att kunna styra vilka mark- och sjöenheter som ska ha tillgång till eller möjlighet att passera genom ett särskilt område. Amfibiesystemet kan verka i fyra dimensioner: i och under vattenytan, på land och i luften. Soldaterna använder kontrollerbara minor, robotsystem, granatkastare och andra vapensystem.

Varje dag och varje timme gör våra medarbetare insatser som påverkar andra människors liv, både i stort och smått, och både på hemmaplan och runt om i världen.

Försvarsmakten ger dig möjlighet att utvecklas som människa och växa i din professionella roll. Vi är en ansvarstagande arbetsgivare och har en öppen organisation där vi ställer upp för varandra.

I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård och bra balans mellan arbete och privatliv.

Försvarsmakten tillvaratar de kvaliteter som mångfald och jämn könsfördelning tillför verksamheten. Vi välkomnar därför sökanden med olika bakgrund och erfarenheter i våra rekryteringar.

Då anställningen är placerad i säkerhetsklass krävs svenskt medborgarskap. Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 19§ i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.

Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes.

Tillbaka till listning
 • Publicerad: 15 maj 2017
 • Plats: Göteborg, Västra Götalands län, Sverige
 • Förband: Amfibieregementet (Amf 1) Berga/Muskö
 • Anställningsform: Tidsbegränsad anställning
 • Omfattning: Heltid
 • Sista ansökningsdag:2017-06-26

Gå vidare till ansökan

Försvarsmakten använder ReachMee för att ta emot ansökningar till lediga jobb. Du lämnar nu forsvarsmakten.se och går vidare till reachmee.com.

Till ansökan