31. Bataljon söker soldater till ledningspluton

Om tjänsten

31. Bataljon söker soldater till ledningspluton

31. Bataljon är en lätt bataljon med luftburen förmåga bestående av jägarsoldater. Bataljonens huvuduppgift är strid till fots på djupet av motståndarens gruppering. Bataljonen förflyttar sig med hjälp av terrängbilar, helikoptrar, lätta terrängvagnar samt till fots.

Huvudsakliga arbetsuppgifter:
Som soldat inom ledningsfunktionen ansvarar du för samband, kommunikation och informationshantering inom de ledningsplatser som plutonen upprättar och betjänar. Ifrån dessa leds och samordnas förbandets strid av chefen och dennes stab. Plutonen deltar i arbetet genom att bemanna tekniska system, upprätthålla samband, försvara ledningsplatsen och assistera staben i dess arbete. Eftersom bataljonen löser offensiva stridsuppgifter på det taktiska djupet måste bataljonchefen och dennes stab kunna fatta snabba och välgrundade beslut. För att detta ska kunna ske är det av yttersta vikt att ledningsplutonens personal tillhandahåller ett stabilt samband, hög precision i informationshanteringen samt ett effektivt och målmedvetet arbete i skyddet av bataljonens ledningsplatser. Huvuddelen av bataljonens personal är heltidsanställd och möjligheterna att utvecklas inom bataljonen och skvadronen är goda.

Vem är du?
Dig vi söker är självständig, disciplinerad, initiativtagande samt tål en hög arbetsbelastning. Nyckelegenskapen hos dig är förmågan till tempoväxling: att kunna arbeta extremt hårt under viss tid för att säkerställa stabens förmåga till ledning och att snabbt kunna omgruppera och att strida till fots. Fysiskt uppfyller du samma grundkrav som bataljonens övriga soldater. Du kommer stundtals att bära tung packning långa sträckor och genomföra fysiskt krävande övningar. Din huvuduppgift är att framföra fordon, upprätta stabsplatser, att vara signalist åt stabsmedlemmar samt att försvara grupperingsplatsen. Yrket ställer även stora krav på dina sociala egenskaper då gruppdynamiken är av stor vikt för att både grupp och pluton skall kunna lösa tilldelade uppgifter.

Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.

Krav:

-  Godkänd grundutbildning, GMU+BFU eller värnplikt

-  Uppfyller bataljonens fysiska krav

-  Svensk medborgare

-  Godkänd efter genomförd registerkontroll och säkerhetsintervju

Meriterande:

-  Tidigare tjänstgöring vid markstridsförband

-  B/C-körkort och relevanta förarbevis

-  Utbildning i relevanta vapen- och sambandssystem

Anställningsform: Anställningen sker utifrån Försvarsmaktens kollektivavtal för anställning av gruppbefäl, soldater och sjömän (GSS/K). Detta innebär att du eventuellt börjar anställningen med en 6 månaders provanställning med sikte på en tidsbegränsad anställning som varar i sex till åtta år med en möjlighet till förlängning på ytterligare fyra år.

Arbetsort: Karlsborg

Tillträde: Enligt överenskommelse

Lön: Individuell lönesättning

Dokument att bifoga ansökan

-  Personligt brev med beskrivning av dig själv och levnadsbeskrivning både civilt och militärt

-  CV med referenser

-  Betyg från internationell tjänstgöring

-  Annan meriterande utbildning/kompetens/erfarenhet

-  Körkort och militära förarbevis

Upplysningar om tjänsten kan lämnas av:

Christoffer Korteniemi vxl 0505-4510 00 eller
Personalsektionen 31. Bataljon vxl. 0505-45 10 00

Facklig representant:
Officersförbundet, Mats Jansson, 0505-45 10 00
SEKO, Kenny Hägg, 0505-45 10 00
OFR/S, Britt-Marie Johansson, 0505-45 10 00

Välkommen med din ansökan senast: 2017-06-07.

Då anställningen är placerad i säkerhetsklass krävs svenskt medborgarskap. Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 19§ i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer nationell och internationell arbetsskyldighet. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.

 

Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes.


Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:

Livregementets husarer, K 3, har lätta, snabba och slagkraftiga förband samt en lång erfarenhet inom underrättelseområdet. K 3 utbildar en lätt bataljon och en underrättelsebataljon. Den lätta bataljonen är ett snabbinsatsförband med hög rörlighet som ska kunna vara först på plats vid en insats. Underrättelsebataljonen levererar underrättelser med stöd av avancerad teknik, förband på marken och obemannade luftfarkoster, UAV. Vid K 3 finns dessutom Försvarsmaktens överlevnadsskola, FÖS, samt Örebro/Värmlandsgruppen som ansvarar för utbildning av hemvärnsförband i Örebro och Värmlands län.

Varje dag och varje timme gör våra medarbetare insatser som påverkar andra människors liv, både i stort och smått, och både på hemmaplan och runt om i världen.

Försvarsmakten ger dig möjlighet att utvecklas som människa och växa i din professionella roll. Vi är en ansvarstagande arbetsgivare och har en öppen organisation där vi ställer upp för varandra.

I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård och bra balans mellan arbete och privatliv.

Försvarsmakten tillvaratar de kvaliteter som mångfald och jämn könsfördelning tillför verksamheten. Vi välkomnar därför sökanden med olika bakgrund och erfarenheter i våra rekryteringar.

Då anställningen är placerad i säkerhetsklass krävs svenskt medborgarskap. Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 19§ i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.

Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes.

Tillbaka till listning
  • Publicerad: 17 maj 2017
  • Plats: Karlsborg, Västra Götalands län, Sverige
  • Förband: Livregementets husarer (K 3) Karlsborg
  • Anställningsform: Tidsbegränsad anställning
  • Omfattning: Heltid
  • Sista ansökningsdag:2017-06-07

Gå vidare till ansökan

Försvarsmakten använder ReachMee för att ta emot ansökningar till lediga jobb. Du lämnar nu forsvarsmakten.se och går vidare till reachmee.com.

Till ansökan