Taktikbefäl till taktikutvecklingsavdelningen

Om tjänsten

Luftstridsskolan (LSS) Linköping söker Taktikbefäl till taktikutvecklingsavdelningen TSF (TU TSF)

Placering: LSS UTV LUFT TU TSF, arbetsort Såtenäs.

Huvudsakliga arbetsuppgifter:

Leder och inriktar verksamheten avseende införande av modifierad Tp84 vid TU TSF.

Leder verksamheten avseende OPEVAL efter införandet av modifierad Tp84.

Stödjer FMV T&E i verksamheter, huvudsakligen kopplade till modifiering Tp84.

Leder alternativt deltar i studier, projekt och arbetsgrupper.

Medverkar i UTV LUFT omvärldsbevakning inom transport- och specialflygområdet.

Utarbetar beslutsunderlag för C TU TSF i utvecklingsfrågor.

Nära samarbete med TSFD utvecklingssektion.

Deltager i uppgifter ställda till UTV LUFT som inte är direkt kopplade mot utveckling av TSFD.

Deltager i normal flygtjänst samt insatsverksamhet.

Önskvärd kompetens

Stor erfarenhet och kunskap om TSFD verksamhet.

Erfarenhet från flygtjänstledande befattning inom TSFD är meriterande.

Erfarenhet av projektledning och/eller formell utbildning i projektledning är meriterande.

För att ge förutsättningar att stödja FMV T&E under provverksamhet kommer vald pilot gå en systemprovkurs. Denna kommer vara ca 3 månader och genomföras under 2018 eller 2019. Kursen genomförs utomlands.

Personliga egenskaper

Arbetet ställer stora krav på förmåga att självständigt planera, leda och följa upp verksamhet.

Befattningen kräver att du har en mycket god förmåga att samordna och driva arbetet.

Arbetet ställer krav på flexibilitet då uppgifter som inte är direkt kopplade mot TSFD utveckling förekommer.

Denna tjänst kommer att innebära täta och frekventa kontakter med industri och andra myndigheter därför kommer stor vikt att läggas på personlig lämplighet.

Formell kompetens

Befälhavare Tp84.
Svenska flytande i tal och skrift.
Engelska flytande i tal och skrift. (STANAG 3-3-3-3)

Tillträde Under Q4-2017-Q1 2018 eller efter överenskommelse

Anställningen är tidsbegränsad till 5 år med möjlighet till förlängning beroende på hur huvuduppgiften ”Införande av modifierad Tp84” fortgår.

Lönen är individuell

 Upplysningar om befattningen lämnas avC TU TSF, Major Torbjörn Svensson.

Tfn 070-7788180

Fackliga representanter:

OFR/S Per Gustafson + 46 (0) 702 43 60 88

OFR/O Ärna Peter Oscarson + 46 (0)18 19 63 68

SACO Borka Medjed-Hedlund + 46 (0) 703 36 37 20

SEKO Mari-Ann Larsson + 46 (0)708 27 68 53

Sista Ansökningsdag är 2017-06-30


Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:

Luftstridsskolan är flygvapnets gemensamma kompetenscentrum för utveckling och utbildning.
Vid Luftstridsskolan, LSS finns Utvecklingsenhet Luft som leder utvecklingen av flygstridskrafterna förkrigsförbandens behov. LSS har fyra flygvapengemensamma skolor; Flygskolan, Stridslednings- och luftbevakningsskolan, Flygbefälsskolan, Basbefälsskolan inklusive R 3 utbildning. Luftstridskolan är en flottilj som innehåller krigsförbanden 16:e flygflottiljen med 5. Basenheten samt 161. Stridslednings- och luftbevakningsbataljonen med uppgifter avseende beredskap och insatser inom flygbas och ledning. Luftstridsskolan har verksamhet på åtta orter spridda över hela landet.

Varje dag och varje timme gör våra medarbetare insatser som påverkar andra människors liv, både i stort och smått, och både på hemmaplan och runt om i världen.

Försvarsmakten ger dig möjlighet att utvecklas som människa och växa i din professionella roll. Vi är en ansvarstagande arbetsgivare och har en öppen organisation där vi ställer upp för varandra.

I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård och bra balans mellan arbete och privatliv.

Försvarsmakten tillvaratar de kvaliteter som mångfald och jämn könsfördelning tillför verksamheten. Vi välkomnar därför sökanden med olika bakgrund och erfarenheter i våra rekryteringar.

Då anställningen är placerad i säkerhetsklass krävs svenskt medborgarskap. Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 19§ i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.

Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes.

Tillbaka till listning
  • Publicerad: 24 maj 2017
  • Plats: Såtenäs, Västra Götalands län, Sverige
  • Förband: Luftstridsskolan (LSS) Uppsala
  • Anställningsform: Tidsbegränsad anställning
  • Omfattning: Heltid
  • Sista ansökningsdag:2017-06-30

Gå vidare till ansökan

Försvarsmakten använder ReachMee för att ta emot ansökningar till lediga jobb. Du lämnar nu forsvarsmakten.se och går vidare till reachmee.com.

Till ansökan