Stabsofficer/handläggare vid marksäkerhetssektionen på Högkvarteret

Om tjänsten

Produktionsledningens övergripande ansvar är att producera krigsförband för att kunna genomföra insatser nationellt och internationellt. I produktionsledningen ingår arméchefen, som är stridskraftschef och tillika Försvarsmaktens Marksäkerhetsföreträdare.

Arméchefen stöds av arméavdelningen. Avdelningen ansvarar för att:

 • produktionsleda elva organisationsenheter i Försvarsmakten
 • utbilda och utrusta krigsförband för de delar av insatsorganisationen som är underställda dessa organisationsenheter
 • utveckla, vidmakthålla och avveckla ett antal materielsystem som ingår i krigsförbanden
 • samordna marksäkerheten inom hela Försvarsmakten.

Marksäkerhetssektionens övergripande uppgift är att stödja arméchefen/Försvarsmaktens marksäkerhetsföreträdare och genom en systematisk uppföljning förebygga olyckor och ohälsa inom markverksamheten i Försvarsmakten. Under våren 2017 överfördes ansvaret för publikationen Reglemente - Verksamhetssäkerhet 2017 (SäkR 2017) inom Försvarsmaktens högkvarter från Försvarsmaktens marksäkerhetsinspektion till marksäkerhetssektionen på Produktionsledningens arméavdelning. SäkR 2017 ersätter den tidigare utgåvan SäkI 2013.

Vi söker nu en stabsofficer vid marksäkerhetsektionen med huvuduppgift att vara handläggare för SäkR 2017. Som stabsofficer vid marksäkerhetssektionen är du en viktig kugge i ett litet arbetslag, med ett stort lokalt och centralt kontaktnät. Som anställd vid marksäkerhetssektionen kommer du arbeta med att:
ansvara för vidmakthållande och utveckling av innehållet i reglementet (bokserien) SäkR 2017
handlägga ärenden om ändringar och ansökningar om undantag från reglementet SäkR
delta i Högkvarterets kontinuerliga uppföljning och åtgärder med anledning av inrapporterade olyckor och tillbud inom markverksamheten
delta i Försvarsmaktens systematiska arbetsmiljöarbete och föreslå åtgärder för att förebygga olyckor och ohälsa
informera om och genomföra utbildning inom marksäkerhetsområdet
lämna stöd till verksamhetsutövare, lokalt och centralt.

Kvalifikationer:

 • Yrkesofficer OF 2-3 alternativt OR 7-8, företrädesvis från armén eller amfibiekåren.
 • God kunskap om och erfarenhet från arbete med vapen, ammunition och fordonssystem för markstridsförband.
 • Mycket god erfarenhet av marksäkerhetsarbete.
 • Erfarenhet av arbete med utbildningar.
 • Mycket god förmåga att uttrycka sig i tal och skrift på svenska.
 • God förmåga att uttrycka sig i tal och skrift på engelska.
 • B-körkort.

Meriterande: 

 • Erfarenhet från arbete i stabsfunktion.
 • Erfarenhet från internationell tjänst.
 • Utbildning inom trafiksäkerhetsområdet.
 • Erfarenhet som redaktör för större rapporter, orderverk eller liknande skrivelser med många författare.

Personliga egenskaper:
God analytisk förmåga.
Gott omdöme och förmåga att bedöma risker.
Ordningssinne och noggrannhet.
Initiativförmåga.
Social, lyhörd, öppen och samarbetsinriktad.
Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.

Övrigt:
Tillträde 2017-11-01 eller enligt överenskommelse.  
Arbetsplatsen är f.n. placerad i Stockholm men avses tidigast under 2018 flyttas till Kungsängen (ingå i Arméstaben) i samband med en större organisationsförändring av Försvarsmaktens högkvarter.  
Befattningsnivå yrkesofficer OF 2-3 alternativt OR 7-8.

Upplysningar om befattningen:
Chef Marksäkerhetssektionen överstelöjtnant Henrik Nerpin, 08-788 84 84 alt 0708-15 65 73, alt förvaltare Jan Welander, 08-788 88 54 alt 070-597 75 53.

Fackliga företrädare:
SACO, Camilla Robertsson, 
Försvarsförbundet, OFR-S, Pia Almström,
SEKO Hans Monthan, Officersförbundet, OFR-O Arne Nilsson, 
Samtliga nås via växel på 08 788 75 00.

Sista ansökningsdag
Välkommen med din ansökan senast 2017-08-08. Din ansökan skall innehålla CV samt ett ansökningsbrev. I ansökningsbrevet vill vi att du motiverar varför du är lämpad för denna befattning.


Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:

I Högkvarteret finns överbefälhavaren (ÖB) och generaldirektören (GD), vilka för närvarande har ungefär 1 000 medarbetare – både officerare och civila experter. Högkvarteret (HKV) utgörs av ledningsstaben, produktionsledningen, insatsledningen, militära underrättelse- och säkerhetstjänsten, juridiska staben, personalstaben och informationsstaben.

Varje dag och varje timme gör våra medarbetare insatser som påverkar andra människors liv, både i stort och smått, och både på hemmaplan och runt om i världen.

Försvarsmakten ger dig möjlighet att utvecklas som människa och växa i din professionella roll. Vi är en ansvarstagande arbetsgivare och har en öppen organisation där vi ställer upp för varandra.

I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård och bra balans mellan arbete och privatliv.

Försvarsmakten tillvaratar de kvaliteter som mångfald och jämn könsfördelning tillför verksamheten. Vi välkomnar därför sökanden med olika bakgrund och erfarenheter i våra rekryteringar.

Då anställningen är placerad i säkerhetsklass krävs svenskt medborgarskap. Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 19§ i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.

Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes.

Tillbaka till listning
 • Publicerad: 01 juni 2017
 • Plats: Stockholm, Stockholms län, Sverige
 • Förband: Högkvarteret (HKV) Stockholm
 • Anställningsform: Tillsvidareanställning
 • Omfattning: Heltid
 • Sista ansökningsdag:2017-08-08

Gå vidare till ansökan

Försvarsmakten använder ReachMee för att ta emot ansökningar till lediga jobb. Du lämnar nu forsvarsmakten.se och går vidare till reachmee.com.

Till ansökan