Logoff till NSE (National support element) Mali08

Om tjänsten


Om tjänsten
Sverige deltar i FN-insatsen i Mali med drygt 250 soldater och utgår från Camp Nobel utanför Timbuktu. Förbandets huvuduppgift är att bedriva underrättelseinhämtning i landets norra delar, och man kan verka över stora avstånd. Styrkan skall bland annat verka för stabilisering av större tätbefolkade områden, skydd av civila och FN-personal samt stöd för att skapa förutsättningar för humanitärt bistånd.

FMLOG stödjer Amf1 i personalförsörjning av NSE Mali08

Huvuduppgiften är att driva den bakre logistiken för Mali08 under dess insats från Bamako och Timbuktu. Uppgifterna omfattar förnödenhetsredovisning, materielredovisning, ekonomiredovisning, upphandling, avtal m.m
Du kommer att förbereda dig för uppgiften genom utbildningsperioden som ligger under kvartal 1-2 2018 och med rotation i maj månad för tjänstgöring fram till dec 2018.

Som Logoff stödjer och leder du tillsammans med C NSE, verksamheten (bestående av 5 personer) med att packa, skicka, ta emot gods och därmed redovisa detta i LIFT, förrådshålla förnödenheter och genomföra kontinuerlig inventering vid NSE, planera gods för vidare transport, stödja kvartersmästare, utföra inköp m.m

I den dagliga verksamheten ingår kontakter gentemot de förband och enheter som finns på plats varför dina personliga egenskaper är viktiga för att bygga relationer och förtroende.  Administrativa uppgifter ingår.

Kvalifikationer
Kompetens motsvarande OF2/OR8
Tidigare erfarenheter av arbetsledning
B-körkort
Fysisk grundförmåga motsvarande FM grundkrav
Färdigheter inom LIFT/PRIO systemen
Goda kunskaper i engelska

Meriterande
Franska språkkunskaper
Tidigare erfarenheter från internationell militär tjänstgöring
Signalskydd-skyddad kommunikation
Tekniker el liknande
Erfarenhet inom avrop

Vi kommer att fästa stor vikt vid personliga egenskaper som vi bedömmer betydelsefulla för befattningen och dess uppgifter.

Upplysning om anställningen
Anställningen är en tidsbegränsad anställning/placering på ca 1 år

Upplysningar om befattningen kan lämnas av
C NSE Mali08 Kn Lars Billquist Tel. 073-362 98 23 Välkommen med din ansökan senast 2017-08-28


Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:

En fungerande logistik är en förutsättning för att Försvarsmakten ska lyckas med sina uppdrag. I det har Försvarsmaktens logistik, FMLOG, en viktig roll. Dygnet runt och året runt ger FMLOG ett logistiskt stöd i form av logistikledning, förråd, transportplanering, transportavtal, farligt gods, vapen- och ammunitionshantering, tullhantering, arkiv, expedition, inköp och exportkontroll till all verksamhet i Försvarsmakten. Försvarsmaktens logistik har ca 1180 anställda och finns på ett 30-tal platser i Sverige.

Varje dag och varje timme gör våra medarbetare insatser som påverkar andra människors liv, både i stort och smått, och både på hemmaplan och runt om i världen.

Försvarsmakten ger dig möjlighet att utvecklas som människa och växa i din professionella roll. Vi är en ansvarstagande arbetsgivare och har en öppen organisation där vi ställer upp för varandra.

I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård och bra balans mellan arbete och privatliv.

Försvarsmakten tillvaratar de kvaliteter som mångfald och jämn könsfördelning tillför verksamheten. Vi välkomnar därför sökanden med olika bakgrund och erfarenheter i våra rekryteringar.

Då anställningen är placerad i säkerhetsklass krävs svenskt medborgarskap. Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 19§ i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.

Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes.

Tillbaka till listning
  • Publicerad: 30 juni 2017
  • Plats: Timbuktu, Mali
  • Förband: Försvarsmaktens Logistik (FMLOG)
  • Anställningsform: Tidsbegränsad anställning
  • Omfattning: Heltid
  • Sista ansökningsdag:2017-08-28

Gå vidare till ansökan

Försvarsmakten använder ReachMee för att ta emot ansökningar till lediga jobb. Du lämnar nu forsvarsmakten.se och går vidare till reachmee.com.

Till ansökan