Soldat GSS/K (OR1-3) till Stab och trosspluton, 10.Stabs och understödskompaniet, Livbataljon

Om tjänsten

Soldater och gruppchefer GSS/K (OR1-5) till Stab och trosspluton, 10.Stabs och understödskompaniet, Livbataljon

Livbataljonen är ett av Försvarsmakten största krigsförband med kontinuerligt anställda officerare och soldater (ca 400st) grupperad mitt i Stockholm på Lidingövägen 28. Bataljonen är organiserad i fem enheter: Bataljonsstab, 10. Stabs och understödskompaniet, Livkompaniet, Livskvadron samt 13. Skvadron. Livbataljonens uppgift är att försvara Sveriges stats- och försvarsmaktsledning i händelse av krig samt inneha rikets främsta förmåga inom statsceremoniell verksamhet.

Stående uppgifter för 10.Stabs och understödskompaniet:

 • Strid i bebyggelse, främst riktad mot försörjning, understöd och underhåll av bataljonen.
 • Statsceremoniell tjänst, vilket innefattar grenadjärvakter, audienser, hedersvakter samt högvakt.
 • Garnisonstjänst innefattande IBSS.
 • Stötta bataljonens dagliga verksamhet, vilket innefattar materieltjänst och fordonstjänst.

Kompaniet består av en ledningspluton, stab och tross pluton, granatkastarpluton, pionjärpluton och spaningspluton. Den kontinuerligt tjänstgörande personalen består av 11 officerare och 30 soldater GSS-K samt 60 soldater GSS-T .

Arbetsuppgifter

Stab och tross pluton består av en ledningsgrupp, två trossgrupper samt en driftstödsgrupp. Den kontinuerligt tjänstgörande personalen uppgår till två officerare samt 13 GSS/K, dessa är fördelade på ledningsgruppen, en trossgrupp och driftstödsgruppen.  Uppgiften är att i bebyggelse stödja kompaniet med ledning och logistik. Detta innebär att upprätta samband inom enheten, försörja kompaniet med livsmedel och underhåll samt reparationer av fordon och materiel.

Stab och trosspluton rekryterar till befattningarna trossoldat och ledningssoldat.

Vem är du?

Vi söker dig som är lojal mot underordnade, överordnade, Försvarsmakten och riket Sverige. Du är noggrann i det arbete du och din grupp genomför, vare sig det gäller ceremoniella förhållanden eller krigets krav. Du vågar fatta beslut i chefens frånvaro, är ansvarstagande och arbetar mot det gemensamma målet.

Vi ställer följande krav

 • Svensk medborgare
 • Godkända betyg från värnplikt/GMU+FSU+BFU alt. tidigare anställning i FM.
 • Godkänd säkerhetsprövning
 • Ej allergisk mot häst eller hund.
 • Uppfyller FM fyss baskrav. Fälttest 12:00 samt multitest 175p

Meriterande

 • Tidigare tjänstgöring på stab och trosspluton.
 • Tidigare tjänstgöring inom logistik eller ledning.
 • Erfarenhet av skyttegrupps strid i plutons ram i bebyggelse.
 • Erfarenhet av internationell tjänst.
 • Erfarenhet av statsceremoniell tjänst.
 • B-körkort.
 • C-körkort
 • Militära förarbevis
 • Signalskyddsbevis

Typ av anställning: Tidsbegränsad anställning enligt avtal GSS/K

Förmåner

Lön enligt överenskommelse övriga förmåner enligt avtal.

Tidsplan för anställning

Tester kommer att genomföras 17 november 2017. Testerna består av multitest, FM beeptest, professionsintervju, säkerhetsprövningsintervju och läkarundersökning.

Inkom med din ansökan senast fredag den 5 november 2017.

Upplysningar om tjänsten kan lämnas av:
C 10. Stabs och understödskompaniet,  Kn Tobias Hessle, Tobias.hessle@mil.se alt mobilnr 076-876 83 68

Fackliga representanter:

Kn Johan Hamlin (OF): johan.hamlin@mil.s
Madeleine Daleo (OFRS): madeleine.daleo@mil.se
Thomas Klasson (SEKO):  thomas.klasson@mil.se
Catarina Malmrot (SACO): catarina.malmrot@mil.se
alla nås via vxl LG 08-584 54000

Din ansökan skall innehålla:

CV med fotografi
Personligt brev
Dokumenterade utbildningar


Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:
Livgardet är ett av Sveriges största regementen med anor från 1521. Våra blåklädda soldater som bevakar de kungliga slotten är kanske de som syns mest utåt, men vi gör så mycket mer. Vi svarar bland annat för utbildningen av personal som åker på internationella uppdrag samt all militärpolisverksamhet. Inom Livgardet finns säkerhets- och markstridsförband liksom hemvärnssoldater, försvarsmusiker och tjänstehundar. Alla insatser inom Militärregion mitt, som är en av landets fyra militärregioner, leds från Livgardet.

Varje dag och varje timme gör våra medarbetare insatser som påverkar andra människors liv, både i stort och smått, och både på hemmaplan och runt om i världen.

Försvarsmakten ger dig möjlighet att utvecklas som människa och växa i din professionella roll. Vi är en ansvarstagande arbetsgivare och har en öppen organisation där vi ställer upp för varandra.

I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård och bra balans mellan arbete och privatliv.

Försvarsmakten tillvaratar de kvaliteter som mångfald och jämn könsfördelning tillför verksamheten. Vi välkomnar därför sökanden med olika bakgrund och erfarenheter i våra rekryteringar.

Då anställningen är placerad i säkerhetsklass krävs svenskt medborgarskap. Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 19§ i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.

Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes.

Tillbaka till listning
 • Publicerad: 11 oktober 2017
 • Plats: Stockholm, Stockholms län, Sverige
 • Förband: Livgardet (LG) Kungsängen
 • Anställningsform: Tidsbegränsad anställning
 • Omfattning: Heltid
 • Sista ansökningsdag:2017-11-05

Gå vidare till ansökan

Försvarsmakten använder ReachMee för att ta emot ansökningar till lediga jobb. Du lämnar nu forsvarsmakten.se och går vidare till reachmee.com.

Till ansökan