MPU-stödpersonal sökes till32. Underrättelsebataljon K3

Om tjänsten

Om enheten
32. Underrättelsebataljon är ett av Försvarsmaktens (FM) operativa förband specialiserat på inhämtning, sammanställning och analys av information om motståndaren. För att lösa förbandets uppgifter används olika sensorer samt inhämtningsdiscipliner. En av dessa är MPU, Militär Personbaserad Underrättelsetjänst och handlar huvudsakligen om att skapa och vidmakthålla goda relationer med andra människor för att få access till särskilt efterfrågad information som kan bearbetas till underrättelser.

Om tjänsten
Vi söker nu dig som efter uttagningar och utbildning kan placeras vid förbandet som stödpersonal. Huvuduppgifterna består i attstödja övriga förbandet under operationer. Detta löses ex. genom rekognosering, operationsplanering, spaning, övervakning samt understöd i olika former. Tjänsten innebär både enskilt arbete och arbete i grupp. Fysisk uthållighet är viktigt, men psykisk uthållighet med gott omdöme och samarbetsförmåga är ännu viktigare egenskaper. Anställningen ställer krav på deltagande vid insatser nationellt och internationellt.

Typ av anställning
Tjänster vid förbandet finns i nivåerna OR 2-6. Är du inte officer erbjuds du inledningsvis ett visstidskontrakt på sex år med möjlighet till förlängning (sex månaders provanställning tillämpas om du inte arbetar i Försvarsmakten idag).

Krav för anställning
-Svenskt medborgarskap
-Godkänd säkerhetsprövning med tillhörande registerkontroll
-Genomförd värnplikt eller GMU med godkända betyg för internationell tjänstgöring
-En sammanvägt godkänd fysisk förmåga och godkänd läkarundersökning
-Godkänd i testdel A samt B
-B-Körkort
-Goda kunskaper i engelska i tal och skrift

Meriterande kvalifikationer
-Tidigare utlandstjänstgöring (militärt eller civilt)
-Erfarenhet från underrättelse-/säkerhetsarbete
-Flerårig tjänstgöring inom FM
-Språk (utöver svenska och engelska)
-Skyddsförarutbildning
-Kompetens som sjukvårdsman eller högre
-Tjänstgjort vid något av FM spaningsförband
-Utbildning på vanligt förekommande understödsvapen i FM
-Kompetens som signalist och inom samband-/ledningstjänst

Personliga egenskaper
Du är en ansvarstagande, flexibel och prestigelös lagspelare som inte har problem att arbeta självständigt när det behövs. Du är kommunikativ, har hög social kompetens och kan hantera stressiga situationer.

Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.

Uttagningsprocess
Om du efter din ansökan går vidare i rekryteringsprocessen kallas du senast den 2017-07-21 till tester samt intervjuer enligt följande preliminära tider:
Test del A – två dagar i vecka 34 (2017) Här genomförs bl.a läkarundersökning, psykologintervju , fystester och säkerhetsprövning. Vid godkänt resultat på Test del A, kommer du att kallas till test del B – Tid meddelas senare

Övrigt
Lön: Individuell lönesättning tillämpas
Arbetsort: Karlsborg
Tillträde enligt överenskommelse

Skriftlig ansökan ska vara oss tillhanda senast 2017-07-07

Vid frågor eller för mer information:k3-s2x-32undbat@mil.se

Fackliga representanter (nås via vxlnummer: 0505-45 10 00):
SEKO: Kenny Hägg, OFR/S: Britt-Marie Johansson, OFR/O: Mats Jansson

Fyll inte i det elektroniska ansökningsformuläret. Skicka istället din ansökan med post till:
Livregementets Husarer K 3
32. Undbat/S2X
PL 30
546 81 Karlsborg
Märk kuvertet med ”Ansökan 3”

Försvarsmakten ger dig möjlighet att utvecklas som människa och växa i din professionella roll. Vi är en ansvarstagande arbetsgivare och har en öppen organisation där vi ställer upp för varandra.

I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård och bra balans mellan arbete och privatliv.

Försvarsmakten tillvaratar de kvaliteter som mångfald och jämn könsfördelning tillför verksamheten. Vi välkomnar därför sökanden med olika bakgrund och erfarenheter i våra rekryteringar.

Då anställningen är placerad i säkerhetsklass krävs svenskt medborgarskap. Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 19§ i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.

Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes.

Tillbaka till listning
  • Publicerad: 02 juni 2017
  • Plats: Karlsborg, Västra Götalands län, Sverige
  • Förband: Livregementets husarer (K 3) Karlsborg
  • Anställningsform: Tidsbegränsad anställning
  • Omfattning: Heltid
  • Sista ansökningsdag:2017-07-07

Gå vidare till ansökan

Försvarsmakten använder ReachMee för att ta emot ansökningar till lediga jobb. Du lämnar nu forsvarsmakten.se och går vidare till reachmee.com.

Till ansökan