Musikdirektör, Marinens Musikkår

Om tjänsten

Om Försvarsmusiken:

Försvarsmusiken (FöMus) har tre professionella musikkårer med ett hundratal heltidsanställda musiker samt ledning med stab. Kårernas uppgift är att stödja statsledningen och Försvarsmakten med musik i det statsceremoniella rummet med uppgifter som:

· Statsbesök

· Vaktparad

· Högtidliga audienser (Mottagning av främmande sändebud)

· Händelser inom Kungahuset

· Nationaldagsfirande

· Riksmötets öppnande

· Veterandagsfirandet

· Minister- och högre chefsbesök

· Mottagning av stupade eller förolyckade under internationella insatser

· Örlogsbesök av officiell, inofficiell eller rutinmässig karaktär

Dessutom genomför musikkårerna spelningar vid militära förband samt konserter för allmänheten som en del i Försvarsmaktens marknadsföring. Traditionen med militärmusik i organiserad form härleds till Gustaf Wasas tid. Idag kännetecknas försvarsmusiken av professionalism och flexibilitet och genomför över fem hundra framträdanden varje år.

Om Marinens Musikkår (MMK):

MMK är en av Försvarsmaktens tre professionella musikkårer. Musikkåren är placerad i Karlskrona och har verkat i obruten linje sedan 1680-talet då örlogsstaden Karlskrona grundades. MMK består av 30 musiker och en kåradministration om 7 personer.

Huvudsakliga arbetsuppgifter och ansvarsområden:

- Vara musikkårens konstnärlige ledare och ansvara för kårens musikaliska utveckling

- Dirigera musikkåren vid konserter och ceremonier

- Leda program- och repertoarråd vid MMK samt delta vid FöMus centrala programråd

- Biträda C MMK samt i förekommande fall administrativ personal inom MMK (i exempelvis medarbetarsamtal och ersättningsfrågor)

- Biträda Musikinspektören och Förste Musikdirektör i konstnärliga/musikaliska frågor och utvecklingsarbeten

- Beredd att medverka som instuderare och dirigent vid övriga FöMus musikkårer

- Beredd att medverka i särskilda arbets - och projektgrupper inom FöMus

Kvalifikationer:

- Dokumenterad dirigentutbildning vid musikhögskola eller motsvarande kompetens

- Dirigenterfarenhet på professionell nivå

- Särskild kompetens rörande repertoar för militärmusikkår/blåsorkester

- Kunskap om nationella och internationella musiksamhällen

- Behärska engelska väl i tal och skrift

Meriterande:

- Erfarenhet av svensk militärmusikorganisation

- Erfarenhet av musiken i det statsceremoniella rummet

- Genomförd värnplikt eller GMU

- Tidigare anställning i Försvarmakten

- B-körkort

Arbetsförhållanden:

- Nationellt och internationellt nätverk inom militär- och blåsmusik

- Kunna arbeta på flera orter

- Framträdanden och representation sker i uniform

Fysisk arbetsmiljö:

- Arbetet genomförs i skiftande förhållanden och miljöer såväl inom- som utomhus, nationellt och internationellt

- Arbetet kan innebära närhet till hästar och stallmiljö

Tillträde: Enligt överenskommelse

Lön: Individuell lönesättning

Övrigt:

- Befattningen är en allmän visstidsanställning (ALVA) under ett års tid med möjlighet till förlängning, alternativt övergå till en tillsvidareanställning.

- Befattningen har verksamhetsort och stationering i Karlskrona

- Uppdrag i utlandet förekommer

- Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet

Mer information om befattningen lämnas av:
Chef Marinens Musikkår Tomas Hjortenhammar, 070-306 55 11
Musikinspektör Olle Hermansen, 070-324 61 39
HR/S1 Cecilia Sköld, 08-51439060

Fackliga representanter:

OFR/O Johan Hamlin, nås via Försvarsmaktens växel: 08-584 540 00
OFR/S Jacob Bartilson (musiker) lf050@forsvarsforbundet.se
SACO/Försvar Catarina Malmroth, nås via Försvarsmaktens växel: 08-584 540 00

Ansökan skickas via rekryteringsverktyget Reachmee senast 2017-08-01

Din skriftliga ansökan skall innehålla följande: Kontaktuppgifter, personligt brev, CV. Referenser kan komma att tas i ett senare skede av rekryteringsprocessen

Försvarsmakten ger dig möjlighet att utvecklas som människa och växa i din professionella roll. Vi är en ansvarstagande arbetsgivare och har en öppen organisation där vi ställer upp för varandra.

I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård och bra balans mellan arbete och privatliv.

Försvarsmakten tillvaratar de kvaliteter som mångfald och jämn könsfördelning tillför verksamheten. Vi välkomnar därför sökanden med olika bakgrund och erfarenheter i våra rekryteringar.

Då anställningen är placerad i säkerhetsklass krävs svenskt medborgarskap. Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 19§ i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.

Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes.

Tillbaka till listning
  • Publicerad: 05 juni 2017
  • Plats: Karlskrona, Blekinge län, Sverige
  • Förband: Livgardet (LG) Kungsängen
  • Anställningsform: Tidsbegränsad anställning
  • Omfattning: Heltid
  • Sista ansökningsdag:2017-08-01

Gå vidare till ansökan

Försvarsmakten använder ReachMee för att ta emot ansökningar till lediga jobb. Du lämnar nu forsvarsmakten.se och går vidare till reachmee.com.

Till ansökan