Regementsförvaltare FMLOG

Om tjänsten

Huvudsakliga arbetsuppgifter

Dina huvudsakliga arbetsuppgifter är att stödja förbandschefens ledning och utveckling av FMLOG. Andra uppgifter är att stödja förbandschefen i dennes utövande av ledarskap så att ordning, rutiner, normativa regler, kompetensutveckling, publikationer och traditioner följs. Det är också din uppgift att arbeta med uppföljning/utveckling av ledarskap och pedagogik. Du kommer att vara stödjande i förbandschefens utveckling av förbandets förmåga som krigsförband med ledarskap och arbete under höjd beredskap, så kallad ”gröntjänst”. En annan av dina uppgifter är att företräda förbandet i OR-frågor på central nivå och mot externa aktörer.

Som regementsförvaltare är du placerad i FMLOG förbandsledning. Du ingår i FMLOG ledningsgrupp och personalförsörjningsnämnd.

Kvalifikationer

 • Yrkesofficer, lägst OR 8 alternativt OF 2
 • Godkänt språktest (engelska) -NATO Stanag 6001
 • Uppfyller lägst FM fysiska standard grundnivå

Önskvärda kvalifikationer

 • Kunskap om logistik och ingående delfunktioner
 • Kunskap om bedömmandeprocesser
 • Erfarenhet av tjänstgöring som plutonchef, stf kompanichef/kompanichef eller motsvarande
 • Erfarenhet av tjänstgöring i stab
 • Erfarenhet av att leda och driva projekt
 • Erfarenhet av internationell tjänstgöring

Personliga egenskaper

För att trivas i rollen som regementsförvaltare krävs gott föregångsmannaskap med stort förtroende inom egen organisation och respekt för eget kompetensområde. Din tidigare erfarenhet ger dig god förmåga att överbrygga specialist-och generalistkompetenser inom specialistofficerskrået. Som person har du hög integritet, god social förmåga och en känsla för vad som är viktigt. Du räds inte utmaningar, brinner för din uppgift och är lätt att samarbeta med. Du tycker om att ta ansvar, är tydlig och har fokus på helhet. En av dina styrkor är att du kan uttrycka dig väl i både tal och skrift. Ditt ledarskap vittnar om god planeringsförmåga och beslutsamhet.

Som regementsförvaltare skall du vara ett föredöme och värna om FM värdegrund.

Mycket stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.

Övrigt

Urval sker lokalt inom ramen för FMLOG personalförsörjningsnämnd. Utnämning görs centralt i FM. Inför anställning kommer en arbetspsykologisk bedömning och en särskild säkerhetsprövning att genomföras.

Tillträde

Utnämning planeras ske 2017-12-04 med tillträde snarast därefter.

Kontaktpersoner

Frågor om befattningen ställs till C FMLOG, öv Olof Granander, tfn 070-341 52 22, mj Leif Tano 070-316 15 02 och HR-generalist Julia Wahlgren 072-188 80 40

Fackliga representanter

SEKO Hans Monthan, 070-215 13 44

OFR/S Hans Jonsson, 0735-393 737

SACO Catarina Malmrot, 070-348 42 79

OFR/O Claus Göran Walka, 070-960 29 21

Sista datum för ansökan

Välkommen med din ansökan senast 2017-08-15. Din ansökan skall innehålla ett personligt brev där du beskriver hur du motsvarar efterfrågade kompetenser och ett CV.

 


Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:

En fungerande logistik är en förutsättning för att Försvarsmakten ska lyckas med sina uppdrag. I det har Försvarsmaktens logistik, FMLOG, en viktig roll. Dygnet runt och året runt ger FMLOG ett logistiskt stöd i form av logistikledning, förråd, transportplanering, transportavtal, farligt gods, vapen- och ammunitionshantering, tullhantering, arkiv, expedition, inköp och exportkontroll till all verksamhet i Försvarsmakten. Försvarsmaktens logistik har ca 1180 anställda och finns på ett 30-tal platser i Sverige.

Varje dag och varje timme gör våra medarbetare insatser som påverkar andra människors liv, både i stort och smått, och både på hemmaplan och runt om i världen.

Försvarsmakten ger dig möjlighet att utvecklas som människa och växa i din professionella roll. Vi är en ansvarstagande arbetsgivare och har en öppen organisation där vi ställer upp för varandra.

I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård och bra balans mellan arbete och privatliv.

Försvarsmakten tillvaratar de kvaliteter som mångfald och jämn könsfördelning tillför verksamheten. Vi välkomnar därför sökanden med olika bakgrund och erfarenheter i våra rekryteringar.

Då anställningen är placerad i säkerhetsklass krävs svenskt medborgarskap. Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 19§ i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.

Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes.

Tillbaka till listning
 • Publicerad: 12 juni 2017
 • Plats: Stockholm, Stockholms län, Sverige
 • Förband: Försvarsmaktens Logistik (FMLOG)
 • Anställningsform: Tillsvidareanställning
 • Omfattning: Heltid
 • Sista ansökningsdag:2017-08-15

Gå vidare till ansökan

Försvarsmakten använder ReachMee för att ta emot ansökningar till lediga jobb. Du lämnar nu forsvarsmakten.se och går vidare till reachmee.com.

Till ansökan