Kontingentschef grundläggande flygutbildning helikopter i Tyskland

Om tjänsten

Luftstridsskolan är flygvapnets gemensamma kompetenscentrum för utveckling och utbildning. LSS har fyra flygvapengemensamma skolor; Flygskolan, Stridslednings- och luftbevakningsskolan, Flygbefälskolan och Basbefälskolan.

Flygskolan, FlygS genomför flygutbildning för blivande piloter i flygvapnet. Den grundläggande flygutbildningen för helikopterpiloter genomförs i ett bilateralt samarbete med Tyskland.

Kontingentschefen har det övergripande ansvaret för de svenska kadetter/elever som under ca 15 månader utbildas vid Heeresfliegerwaffenschule i Bückeburg. Detta innefattar allt från inryckning vid den tyska arméflygskolan, uppstart av utbildningen i Tyskland och genomförande av dess teoretiska och praktiska del samt avslutande utryckning och avveckling av verksamheten efter fullföljd utbildning.

Kontingentschefen är även länken mellan kadetterna/eleverna i Tyskland och FlygS samt helikoptersystemet hemma i Sverige.

Kontingentschefen ska delta i flygtjänsten vid Heeresfliegerwaffenschule i Bückeburg.

Huvudsakliga arbetsuppgifter

 • Utgöra LSS FlygS representant på plats i Bückeburg samt regelbundet ha kontakt med FlygS.
 • Utgöra svensk kontaktyta vid bilaterala frågor rörande helikopterverksamhet
 • Svara för kvalitetssäkring gentemot FHS via VFU-samordnaren på FlygS.
 • Kontinuerligt utvärdera och följa upp kadetternas/elevernas prestationer och den utbildning de genomför i syfte att stödja kadetterna/eleverna under pågående utbildning samt genomföra överlämning till LSS/Hkpflj.
 • Delta i veckovisa planeringsmöten med övriga enhetschefer vid skolan och övriga återkommande möten där svensk representation krävs.
 • Delta aktivt i teoretisk och praktisk utbildning av kadetterna/eleverna. 

Kvalifikationer

 • OF2
 • Aktiv helikopterpilot i flygvapnet
 • Genomförd Flyglärarutbildning, FLU och kan verka som flyglärare i Tyskland
 • Goda kunskaper i Engelska
 • Minst 800 timmar flygtid på helikopter
 • Kan verka som kontingentschef i tre år 

Meriterande

 • God kännedom om Försvarsmaktens utbildningssystem och Flygvapnets flygutbildningssystem
 • Erfarenhet från flera helikoptersystem
 • Vilja till fortsatt tjänstgöring vid FlygS efter avslutad tjänst i Tyskland
 • Kunskaper i Tyska 

 Personliga egenskaper

Som person är du förtroendeskapande, har en stark personlig integritet men även god förmåga att samarbeta och lätt att få kontakt. Du kan uppträda och agera som god ambassadör för Flygvapnet och vara ett föredöme för eleverna. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.

 Övrigt

Tillsättning kommer att ske senast under tredje kvartalet 2018. Inriktningen är att kontingentschef Bückeburg omsätts vart tredje år.

Upplysningar om befattningen kan lämnas av:

C FlygS, Andreas Dahlberg + 46 (0) 70-582 91 97

Stf C FlygS, Per Klementsson + 46 (0) 72-386 87 51 

Fackliga representanter

Peter Oscarson, OFR/O Ärna +46(0) 18 196 368

Per Gustafsson, OFR/S +46 (0) 70 243 60 88

Mari-Ann Larsson, SEKO +46 (0) 70 827 68 53

Borka Medjed Hedlund, SACO +46 (0) 70 336 37 20

Välkommen med din ansökan senast 2017-08-31. Din ansökan skall innehålla CV samt ett ansökningsbrev. I ansökningsbrevet vill vi att du motiverar varför du är lämpad för denna befattning.


Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:

Luftstridsskolan är flygvapnets gemensamma kompetenscentrum för utveckling och utbildning.
Vid Luftstridsskolan, LSS finns Utvecklingsenhet Luft som leder utvecklingen av flygstridskrafterna förkrigsförbandens behov. LSS har fyra flygvapengemensamma skolor; Flygskolan, Stridslednings- och luftbevakningsskolan, Flygbefälsskolan, Basbefälsskolan inklusive R 3 utbildning. Luftstridskolan är en flottilj som innehåller krigsförbanden 16:e flygflottiljen med 5. Basenheten samt 161. Stridslednings- och luftbevakningsbataljonen med uppgifter avseende beredskap och insatser inom flygbas och ledning. Luftstridsskolan har verksamhet på åtta orter spridda över hela landet.

Varje dag och varje timme gör våra medarbetare insatser som påverkar andra människors liv, både i stort och smått, och både på hemmaplan och runt om i världen.

Försvarsmakten ger dig möjlighet att utvecklas som människa och växa i din professionella roll. Vi är en ansvarstagande arbetsgivare och har en öppen organisation där vi ställer upp för varandra.

I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård och bra balans mellan arbete och privatliv.

Försvarsmakten tillvaratar de kvaliteter som mångfald och jämn könsfördelning tillför verksamheten. Vi välkomnar därför sökanden med olika bakgrund och erfarenheter i våra rekryteringar.

Då anställningen är placerad i säkerhetsklass krävs svenskt medborgarskap. Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 19§ i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.

Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes.

Tillbaka till listning
 • Publicerad: 12 juni 2017
 • Plats: Linköping, Östergötlands län, Sverige
 • Förband: Luftstridsskolan (LSS) Uppsala
 • Anställningsform: Tillsvidareanställning
 • Omfattning: Heltid
 • Sista ansökningsdag:2017-08-31

Gå vidare till ansökan

Försvarsmakten använder ReachMee för att ta emot ansökningar till lediga jobb. Du lämnar nu forsvarsmakten.se och går vidare till reachmee.com.

Till ansökan