XO JEC KFOR HQ

Insatsen i Kosovo är given sitt mandat av FN:s Säkerhetsråd resolution 1244 och styrkan etablerades under 1999. Syftet med insatsen var inledningsvis att upprätthålla fred och säkerhet i regionen och att garantera rörelsefrihet för alla medborgare inom regionen, oavsett etnisk tillhörighet. Efter självständighetsdeklarationen 2008 tillkom dessutom uppgifter att stödja uppbyggnad av professionella, demokratiska och multietniska säkerhetsstrukturer.

Det svenska förbandsbidraget avvecklas i slutet av 2013, kvar blir ca 8 befattningar inom KFOR och SSR.

Om tjänsten

Befattningsbeskrivning:

Som XO JEC (Joint Effect Center) är din primära uppgift att koordinera det interna arbetet inom JEC. JEC består av fyra sektioner, PsyOps, Cimic lno, LMTCC och InfoOps. XO JEC har bland annat till arbetsuppgift att koordinera och verkställa de uppgifter som COM KFOR ålägger ACOS JEC. XO JEC stödjer även samordningen inom andra branscher i  staben, såsom bl.a. PAO, JVB, J3, J5 m.fl.

XO JEC är även ställföreträdande ACOS. Detta innebär att regelbundet uppdatera COM KFOR rörande Non-Kinectic verksamhet och även delta i briefingar för gäster. XO JEC Genomför även utbildningar typ, KLT, ITT mm. XO JEC ingå även i olika typer av WG för att utvärdera och utveckla KFOR.

Behörighetskrav:

 • Krav på militär bakgrund: JA. Yrkesofficer/reservofficer.
 • Nivå: OF-4 (överstelöjtnant/kommendörkapten).
 • Engelska: 3333 enligt STANAG 6001.
 • Lägst B-körkort.
 • Goda IT-kunskaper och goda kunskaper i Officepaketet.
 • God fysisk och psykisk status.
 • Uppfylla försvarsmaktens medicinska- och fysiska krav för tjänstgöring vid internationell insats.
 • God erfarenhet av tjänstgöring i stab företrädesvis på J-nivå samt erfarenhet av planering samt genomförande av fredsfrämjande operationer på både taktisk och operativ nivå.

Önskvärda meriter:

 • Tidigare internationell insatserfarenhet.
 • Genomförd MTPC eller PfPSOC.
 • Erfarenhet inom CIMIC, LMT och PSYOPS.

Övriga upplysningar:

Som sökande skall Du kunna uppvisa godkänt utdrag ur misstanke- och belastningsregister efter förfrågan. Utdraget beställs via internet på polisens hemsida.

 • Lön: Enligt avtal
 • Enhet: KFOR, Kosovo
 • Utbildningsperiod: 2017-09-18 – 2017-09-29 alt. 2017-11-13 – 2017-11-24 samt KLT preliminärt v 49
 • Preliminär insatsperiod: 2018-02-01 – 2018-08-06
 • Sista ansökningsdatum: 2017-08-11

Observera att befattningen tillsätts löpande, vilket innebär att annonsen kan komma att tagas bort tidigare än angivet slutdatum samt att sökande till befattningen kan komma att erbjudas annat datum än som anges i annonsen.

Tjänsten gäller under förutsättning att Sverige bibehåller befattningen.

Vem svarar på vad?

Frågor om befattningen besvaras av ATS enskilda desken, Kjell Wängelin, 08-788 75 00

Frågor om utbildning och insatstider besvaras av HKV AVD Pers Int. Jan Öhrn, 08-788 75 00


Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:

I Högkvarteret finns överbefälhavaren (ÖB) och generaldirektören (GD), vilka för närvarande har ungefär 1 000 medarbetare – både officerare och civila experter. Högkvarteret (HKV) utgörs av ledningsstaben, produktionsledningen, insatsledningen, militära underrättelse- och säkerhetstjänsten, juridiska staben, personalstaben och informationsstaben.

Varje dag och varje timme gör våra medarbetare insatser som påverkar andra människors liv, både i stort och smått, och både på hemmaplan och runt om i världen.

Försvarsmakten ger dig möjlighet att utvecklas som människa och växa i din professionella roll. Vi är en ansvarstagande arbetsgivare och har en öppen organisation där vi ställer upp för varandra.

I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård och bra balans mellan arbete och privatliv.

Försvarsmakten tillvaratar de kvaliteter som mångfald och jämn könsfördelning tillför verksamheten. Vi välkomnar därför sökanden med olika bakgrund och erfarenheter i våra rekryteringar.

Då anställningen är placerad i säkerhetsklass krävs svenskt medborgarskap. Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 19§ i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.

Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes.

Tillbaka till listning
 • Publicerad: 26 juni 2017
 • Plats: Kosovo, KFOR, Kosovo
 • Förband: Högkvarteret (HKV) Stockholm
 • Anställningsform: Tidsbegränsad anställning
 • Omfattning: Heltid
 • Sista ansökningsdag:2017-08-11

Gå vidare till ansökan

Försvarsmakten använder ReachMee för att ta emot ansökningar till lediga jobb. Du lämnar nu forsvarsmakten.se och går vidare till reachmee.com.

Till ansökan