G3 OPS Adviser OCC-R, Rådgivare, OF 4 till FS 35

Om tjänsten

Om insatsen RSM

Nato-insatsen Resolut Support Mission, RSM, inleddes vid årsskiftet 2014-15 i samband med att ISAF, International Security Assistance Force, upphörde. Hela insatsen består av cirka 12000 män och kvinnor. I det svenska bidraget ingår rådgivarteam till de afghanska säkerhetsstyrkorna, stabspersonal till den multinationella staben i norra Afghanistan samt sjukhuspersonal som jobbar på det tyska fältsjukhuset på Camp Marmal. Det svenska bidraget består för närvarande av cirka 30 personer, varav majoriteten arbetar som rådgivare till de afghanska säkerhetsstyrkorna eller i Nato-staber. Majoriteten är grupperade på den tyska flygbasen Camp Marmal utanför Mazar e Sharif, men det finns ett antal medarbetare som tjänstgör i Kabul. Det främsta uppdraget är fortfarande att stötta Afghanistans regering med att åstadkomma säkerhet för landets civilbefolkning. Ansvarigt förband för uppsättande av FS 35 är A 9 i Norrbotten. Huvuddelen av träning och utbildning inför insats kommer bedrivas vid A 9 i Boden och del i Stockholmsområdet, Kungsängen.

G3 OPS Adviser OCC-R, Rådgivare, OF 4 till FS 35

Nivå:   OF4

Krav på militär bakgrund: JA

Enhet:  FS 35 – Stabsofficer/Rådgivare i multinationell stab.

Befattningsbeskrivning:

Som G3 Operation Adviser har du ett övergripande ansvar vid Operational Coordination Center – Region (OCC-R) för rådgivning inför planering, rapportering och koordinering av ANSF operationer.  Du är ansvarig för rådgivning och uppföljning av OCC-R OPS gemensamma operativa bild.

Du är också ansvarig för att bedöma OCC-R prestanda och kapacitet när det gäller OPS planering, rapportering. Du kommer vara länken mellan/ till 209:e kårens Advisor team i operativa frågor. Vid OCC-R finns för närvarande 7 svenska officerare som arbetar som rådgivare inom olika områden.

Du kommer att befinna dig på Camp Pamir 2-6 dagar i veckan på förmiddagen, eftermiddagarna ägnas åt rapportskrivning och samordning inom OCCR-AT.

Behörighetskrav:

•  Erfarenhet av stabsarbete i NATO, EU eller FN stab, speciellt med inriktning planering eller operationer.

•  Goda kunskaper i engelska i tal och i skrift.

Önskvärda meriter:

•  Goda kunskaper i tyska.

•  Kunskap om NATO Operational Planning Process (COPD).

•  Kunskap om NATO Decision Making Process (DMP).

•  Tjänstgöring i högre stab nationellt/internationellt.

Personliga egenskaper:
Stor vikt kommer att läggas vid personliga egenskaper.


Upplysningar
Har du frågor kring tjänsten kontakta fs35@mil.se
Alt. Anton Lindfors, personalchef FS 35, 070-9516283.


Fackliga representanter
Officersförbundet, Ronald Lathi
SEKO, Sussie Thunberg
SACO, Ann Nilsson
Samtliga nås via växeln: 0921-348000


Övrigt
Lön enligt FM avtal se www.mil.se(Lön/Villkor).
Utbildningsperiod: vecka 802 – vecka 818 [180108 – 180506]
Huvuddelen (ej NSE) kommer genomföra utbildning i Polen veckorna 804-805.
Insatstid i insatsområdet: vecka 819 – vecka 847 [180507 – 181125]
Godkänt utdrag ur misstanke och belastningsregistret skall kunna uppvisas efter förfrågan. Utdraget beställs via internet på polisens hemsida.

Sista datum för ansökan Välkommen med din ansökan senast den 20 Augusti 2017. Din ansökan skall innehålla CV samt ett ansökningsbrev. I ansökningsbrevet vill vi att du motiverar varför du är lämpad för denna befattning.


Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:

Artilleriregementet, A 9, är Försvarsmaktens kompetenscentrum för indirekt bekämpning. Regementet bevarar och utvecklar kompetenser, materiel och metoder för framtidens förmåga att upptäcka och träffa mål från långa avstånd och med hög precision. A 9 har funktionsansvar för CAS (Close Air Support) - att leda flygunderstöd mot markmål samt för vädertjänsten inom Armén i Försvarsmakten. Strid i vintermiljö är en särskild kompetens för förbandet i Boden.

Varje dag och varje timme gör våra medarbetare insatser som påverkar andra människors liv, både i stort och smått, och både på hemmaplan och runt om i världen.


Försvarsmakten ger dig möjlighet att utvecklas som människa och växa i din professionella roll. Vi är en ansvarstagande arbetsgivare och har en öppen organisation där vi ställer upp för varandra.

I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård och bra balans mellan arbete och privatliv.

Försvarsmakten tillvaratar de kvaliteter som mångfald och jämn könsfördelning tillför verksamheten. Vi välkomnar därför sökanden med olika bakgrund och erfarenheter i våra rekryteringar.

Då anställningen är placerad i säkerhetsklass krävs svenskt medborgarskap. Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 19§ i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.

Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes.

Tillbaka till listning
  • Publicerad: 13 juni 2017
  • Plats: Afghanistan, ISAF, Afghanistan
  • Förband: Artilleriregementet 9 (A 9) Boden
  • Anställningsform: Tidsbegränsad anställning
  • Omfattning: Heltid
  • Sista ansökningsdag:2017-08-20

Gå vidare till ansökan

Försvarsmakten använder ReachMee för att ta emot ansökningar till lediga jobb. Du lämnar nu forsvarsmakten.se och går vidare till reachmee.com.

Till ansökan