Regements-/Flottiljförvaltare OR9

Om tjänsten


Huvudsakliga arbetsuppgifter:

 • Som Regements-/Flottiljförvaltare ingår du i FömedC ledning och stödjer C FömedC utövande av ledarskap så att ordning, rutiner, normativa regler, reglementen och traditioner följs. Du företräder förbandet i utbildnings- och erfarenhetsrelaterade frågor.
 • Du ansvarar för kvalitetsuppföljning och utveckling av OR-systemet (specialistofficerare) vid förbandet.
 • Stödjer organisationen vid personalförsörjning i egenskap av högsta företrädare för OR. Säkerställer att rätt kvalifikationer och kompetensdjup finns vid förbandet avseende OR.
 • Stödjer utvecklingen av förbandets förmåga till utbildning, truppföring samt insats.
 • Som Regements-/Flottiljförvaltare kommer du även att stödja i planering, genomförande och utvärdering av övningar. Du kommer också att delta i traditionsvården vid förbandet.
 • Du stödjer vid arbetet med att utveckla krigsförbanden
 • Befattningen och rollen som Regements-/Flottiljförvaltare är under utveckling vilket medför att arbetsuppgifter och befattningsbeskrivning kan komma att förändras efterhand som kunskap och erfarenhet ökar.

Personliga egenskaper
Befattningen du söker kräver skicklighet med förmåga att kommunicera, påverka, analysera och reflektera. Du är en god relationsbyggare med förmåga att kunna arbeta i chefens anda. Du förväntas vara rådgivande och utvecklingsorienterad samt ha förtroende inom Försvarsmakten.  Du är en individ med stark integritet, hög social kompetens och förväntas vara en förebild som inger både förtroende och respekt.Som främste företrädare för specialistofficerare vid förbandet måste du vara ett föredöme, ha en positiv grundsyn och en aktiv företrädare för Försvarsmaktens värdegrund. Det är av särskild vikt att du:

 • Bidrar aktivt till att överbrygga specialist- och generalistkompetenser samt hierarkiska nivåer inom dit verksamhetsområde
 • Att du åtnjuter stor respekt i din omgivning utifrån skicklighet och erfarenhet såväl som personlighet och social kompetens

Kvalifikationer

 • Vara anställd tillsvidare kontinuerligt i Försvarsmakten med accepterad internationell tjänstgöringsskyldighet
 • Vara lägst OR 8 alternativt OF 2
 • Uppnå FM Fysiska Standard grundnivå
 • Ha minst tolv års väl vitsordad erfarenhet av tjänstgöring på pluton- och kompaninivå samt vid FömedC eller annan verksamhet som arbetsgivaren bedömer likvärdig. Godkännas efter en särskild säkerhetsprövning, vilken genomförs som en del av antagningsprocessen

Meriterande

 • Har internationell erfarenhet på chefsnivå och stabserfarenhet
 • Har erfarenhet av arbete vid regementsstab, bataljonsnivå, vid någon av FM skolor eller centra eller har erfarenhet från arbete vid HKV
 • Har kunskap om personalförsörjningssystemet

Vad kan vi erbjuda dig?
Vi erbjuder dig ett omväxlande arbete som där du har stor möjlighet att påverka. Ett arbete som är utvecklande och utmanande och skiljer sig från mängden.

Upplysningar om tjänsten lämnas av
HR-Chef Frank Ericson telefon 0706-451780

Fackliga representanter (nås via växel 031-692000)
OFR/O  Jonas Rynner
OFR/S  Elisabet Ståhl
SACO  Anders Jonsson

Övrigt
Arbetsort Västra Frölunda

Urvalsarbetet till OR-9 genomförs mycket noggrant och följer samma rutiner som för utnämning av OF-5. Urval genomförs lokalt av C FömedC i samverkan med ATO. Därefter sker central beredning och centralt beslut. Vid behov kallas till kompletterande intervjuer och tester. En arbetspsykologisk bedömning genomförs med stöd av arbetspsykologer. Beslut tas på central nivå. Utnämning av ÖB under december 2017.

Du kommer att få möjlighet att ange löneanspråk men lönen kommer sättas av personaldirektören för att ensa lönesättningen för denna befattningsnivå. Mer information om urvalsprocessen och de krav som finns finner du i skrivelse FM 2016-7137:1

Välkommen med din ansökan senast den 31 juli 2017. Din ansökan ska innehålla CV samt ett personligt brev som beskriver varför du passar för den sökta befattningen.


Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:

Försvarsmedicincentrum är ett utbildnings- och kompetenscentrum för försvarsmedicinska frågor beläget i Göteborg. Vid centrumet finns kvalificerad hälso- och sjukvårdspersonal som läkare, veterinärer, sjuksköterskor med mera. Här finns officerare, reservofficerare, civil personal och rekryter. Försvarsmedicincentrum ingår som en del i Göteborgs Garnison.

Varje dag och varje timme gör våra medarbetare insatser som påverkar andra människors liv, både i stort och smått, och både på hemmaplan och runt om i världen.

Försvarsmakten ger dig möjlighet att utvecklas som människa och växa i din professionella roll. Vi är en ansvarstagande arbetsgivare och har en öppen organisation där vi ställer upp för varandra.

I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård och bra balans mellan arbete och privatliv.

Försvarsmakten tillvaratar de kvaliteter som mångfald och jämn könsfördelning tillför verksamheten. Vi välkomnar därför sökanden med olika bakgrund och erfarenheter i våra rekryteringar.

Då anställningen är placerad i säkerhetsklass krävs svenskt medborgarskap. Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 19§ i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.

Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes.

Tillbaka till listning
 • Publicerad: 14 juni 2017
 • Plats: Göteborg, Västra Götalands län, Sverige
 • Förband: Försvarsmedicincentrum (FömedC) Göteborg
 • Anställningsform: Tillsvidareanställning
 • Omfattning: Heltid
 • Sista ansökningsdag:2017-07-31

Gå vidare till ansökan

Försvarsmakten använder ReachMee för att ta emot ansökningar till lediga jobb. Du lämnar nu forsvarsmakten.se och går vidare till reachmee.com.

Till ansökan