Sjövärnskåren söker besättningsmän, båtförare och maskinmän till Hemvärnet med marina uppgifter i Karlskrona

Försvarsmakten är en av Sveriges största myndigheter med mer än 50000 medarbetare och frivilliga. Försvarsmakten är ständigt beredd att hävda Sveriges territorium, genomföra internationella insatser, samt att stödja samhället vid större kriser. Försvarsmaktens unika förmåga är den väpnade striden och med den Sveriges yttersta säkerhetspolitiska instrument. Ytterst är Försvarsmaktens uppgift att värna demokrati och mänskliga rättigheter. Hos oss kan du göra skillnad.

Av dessa 50000 medarbetare och frivilliga anställda av Försvarsmakten tillhör 22000 Hemvärnet. Hos oss behövs du och kan göra skillnad. Hemvärnet är ständigt beredd att stödja hävdandet av Sveriges territorium, samt att stödja samhället vid större kriser.

Om tjänsten

Mer om vad hemvärnet skall kunna göra kan du läsa här...

Under 2017-2018 anordnar Blekinge Sjövärnskår och Kalmarsunds Sjövärnskår i samarbete med Sjövärnskårernas Riksförbund på uppdrag av Försvarsmakten befattningsutbildning för dig som vill bli besättningsman, båtförare eller maskinman vid båtkompaniet i Karlskrona. Genom att gå befattningsutbildningen erbjuds du en unik möjlighet att, vid sidan av ditt vanliga arbete eller studier, göra en insats för Försvarsmakten och Sveriges säkerhet. Genom att utbilda dig sjöman inom Hemvärnet med marina uppgifter kommer du att få en meningsfull och spännande fritidssysselsättning, nya goda vänner samt möjlighet att få lära dig mer om bland annat sjöliv och framförande av fartyg genom Karlskronas skärgård.

För att kunna teckna avtal som sjöman mot ett hemvärnsförband krävs att du genomgår eller tidigare har genomgått två utbildningar: Grundläggande soldatutbildning för frivilliga (GU-F) och en befattningsutbildning:

1. Grundläggande soldatutbildning (GU-F) Om du inte tidigare genomfört någon militär grundutbildning (värnplikt eller GMU) börjar din vandring mot en krigsplacering inom Hemvärnet med marina uppgifter med en grundläggande soldatutbildning för frivilligpersonal (GU-F) på 2 veckor. Dessa två veckor är som en komprimerad militärtjänst/GMU där du bland annat får pröva på skytte, sjukvård, militär exercis, sjukvårdstjänst m.m. Dessa veckor brukar vara mycket uppskattade och ge minnen för livet.

Mer om GU-F kan du läsa här...

2. Befattningsutbildning mot din specifika roll som sjöman

Nästa steg är en grundläggande befattningsutbildning som är kopplad till ditt arbetsområde. Via Sjövärnskåren utbildas du mot att kunna ikläda dig din aktuella roll i en besättning. Mer info om detta finns under "Hemvärnet med marina uppgifter" på Sjövärnskårens hemsida. Detta förutsätter ett medlemskap i en av de berörda sjövärnskårerna, vilket kostar ca 200 kr per år.

Mer om Sjövärnskåren kan du läsa här…

Krav:

Grundkrav samtliga befattningar: Simkunnig, god fysik

Besättningsman: Allmänt intresserav av sjöliv

Båtförare: Du har lägst fartygsbefäl kl 8

Maskinman: Du har lägst maskinbefäl kl 8

Notera att du som börjar utbilda dig till besättningsman har goda möjligheter att utbilda dig vidare till någon av de två högre befattningarna.

Personliga egenskaper:

Som sjöman i Hemvärnet med marina uppgifter krävs att du är en lagspelare som ser till helheten. Vi ser att du som söker är praktiskt lagd samt tycker om utmaningar. Självklart har du ett genuint intresse av båtar och sjöliv samt en önskan om att bidra till försvaret av Sverige.

För frågor kontakta:

Kontaktperson är Carl-Johan Tersmeden, Nationellt rekryteringsansvarig hos Sjövärnskårernas Riksförbund. Du når Carl-Johan på 070-462 12 55 under kontorstid måndag-fredag.

OBS! Under perioden måndagen den 3:e juli - fredagen den 4:e augusti har Carl-Johan semester så han kommer att kontakta de som sökt när han är tillbaks på kontoret.

Övrigt:

Att vara specialist (frivilligpersonal) i Hemvärnet med marina uppgifter:

Befattningen är inget arbete - alltså ingen vanlig anställning - utan är ett ideellt åtagande. Specialisten får under utbildning och övning en ersättning (dagpenning) samt fri mat, fritt boende och fri resa. Vid räddningsinsats utgår ersättning enligt det s.k. brandmannaavtalet. När en specialist i Hemvärnet har fullgjort sitt årliga avtal får han/hon en skattefri utbildningspremie för fullgjord avtalsenlig repetitionsutbildning. Premiens storlek är beroende av avtalstidens längd och varierar från 3 500 kr per år och uppåt.

En specialist i Hemvärnet med marina uppgifter tjänstgör enligt ett avtal som är tecknat mellan Försvarsmakten och den enskilde om att tjänstgöra mellan åtta och tio dagar per år beroende på befattning efter avslutad utbildning till denna.

Försvarsmakten är en av Sveriges största myndigheter med mer än 50000 medarbetare och frivilliga. Försvarsmakten är ständigt beredd att hävda Sveriges territorium, genomföra internationella insatser, samt att stödja samhället vid större kriser. Försvarsmaktens unika förmåga är den väpnade striden och med den Sveriges yttersta säkerhetspolitiska instrument. Ytterst är Försvarsmaktens uppgift att värna demokrati och mänskliga rättigheter. Hos oss kan du göra skillnad.

Av dessa 50000 medarbetare och frivilliga anställda av Försvarsmakten tillhör 22000 Hemvärnet. Hos oss behövs du och kan göra skillnad. Hemvärnet är ständigt beredd att stödja hävdandet av Sveriges territorium, samt att stödja samhället vid större kriser. På uppdrag av Försvarsmakten rekryterar och grundutbildar Sveriges 18 frivilliga försvarsorganisationer till Hemvärnsförbanden. Om du vänder dig till en frivillig försvarsorganisation kan du, baserat på ditt intresse och din bakgrund, få en specialistbefattning inom Hemvärnet. Varje dag och varje timme gör våra medarbetare insatser som påverkar andra människors liv, både i stort och smått, och både på hemmaplan och runt om i världen.

Då tjänstgöringen utgör placering i säkerhetsklass krävs svenskt medborgarskap. Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 19§ i säkerhetsskyddslagen. Med tjänstgöring följer en skyldighet att krigsplaceras.

Tillbaka till listning
  • Publicerad: 29 juni 2017
  • Plats: Karlskrona, Blekinge län, Sverige
  • Förband: Försvarsmakten Hemvärnet (FM HV)
  • Anställningsform: Tillsvidareanställning
  • Omfattning: Deltid
  • Sista ansökningsdag:2017-08-15

Gå vidare till ansökan

Försvarsmakten använder ReachMee för att ta emot ansökningar till lediga jobb. Du lämnar nu forsvarsmakten.se och går vidare till reachmee.com.

Till ansökan