Handläggare grundutbildning

Om tjänsten

Officer, kapten (OF2) sökes till Högkvarterets utbildningsavdelning. Utbildningsavdelningen leder och samordnar bl.a. Försvarsmaktens rekrytering och utbildning.

 

Befattningen är ett vikariat på 12 månader, med start 15 september 2017.

Befattningen innebär att under Försvarsmaktens rekryteringssamordnare sammanhålla uppföljning, planering samt utvecklingsfrågor avseende grundutbildning.

 

Befattningen innebär:

 • Kontakter inom Högkvarteret och med Militärhögskolan Halmstad samt övriga förband.

 • Stödjer samordning av grundutbildning samt centralbefattningsutbildning.

 • Planerar, genomför och samordnar konferenser och fältövningar för utvecklingsområden i grundutbildningen.

 • Förvaltar och utvecklar Handbok för grundutbildning samt stödjer stridskrafterna med sina handböcker.

 • Du kommer att delta i arbetet med införande av militär grundutbildning med totalförsvaraplikt.

 

Det kan förekomma att du blir anspråkstagen att delta i projekt och utveckling samt revideringar av handböcker, reglementen och utbildningar inom ramen för grundutbildningen.

 

På utbildningsavdelning är vi drygt 40 personer, män och kvinnor, militärer och civila, med hög utbildningsnivå och stort driv.

Våra ansvarsområden rör allt från utbildning, rekrytering, personalhantering och bemanning, nationell- och internationell övningsverksamhet samt ceremoniell verksamhet & traditioner. På vår arbetsplats är stämningen god och vi respekterar varandras olikheter. Avdelningens ledord är: Förtroende, Framförhållning och Flexibilitet. Vi är ett professionellt arbetslag som gärna ser dig med intresse för Försvarsmaktens rekryteringsverksamhet som vår nya medarbetare.

 

Kompetenskrav

 • Kunskap och förståelse för Försvarsmaketen

 • Kunskap och förståelse för att jobba på centralnivå och i Högkvarteret.

 • Kunskap om grundutbildningen i Försvarsmakten.

 

Egenskaper

 • Lätt för att skapa och vidmakthålla kontakter och positivt samverkansklimat

 • Analytisk

 • Förmåga att se helhet

 • Drivande och självständig

 • God planeringsförmåga

 • God förmåga att hantera svenska språket i skrift

 

Kontaktpersoner

Vill du veta mer om befattningen är du välkommen att kontakta:

Stf C PROD UTB Peter Tagesson, 073-801 90 14

Tjf C Rekryteringssektionen Caroline Nilsson, 072-396 95 83

Fackliga kontaktpersoner HKV
OFR/O HKV Arne Nilsson
OFR/S HKV Pia Almström
SACO HKV Camilla Robertsson
SEKO HKV Hans Monthan
samtliga nås på telefon 08-788 75 00

 

Välkommen med din ansökan senast 2017-07-21.

Din ansökan ska innehålla CV samt ett ansökningsbrev. I ansökningsbrevet vill vi att du motiverar varför du är lämpad för denna befattning.


Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:

I Högkvarteret finns överbefälhavaren (ÖB) och generaldirektören (GD), vilka för närvarande har ungefär 1 000 medarbetare – både officerare och civila experter. Högkvarteret (HKV) utgörs av ledningsstaben, produktionsledningen, insatsledningen, militära underrättelse- och säkerhetstjänsten, juridiska staben, personalstaben och informationsstaben.

Varje dag och varje timme gör våra medarbetare insatser som påverkar andra människors liv, både i stort och smått, och både på hemmaplan och runt om i världen.

Försvarsmakten ger dig möjlighet att utvecklas som människa och växa i din professionella roll. Vi är en ansvarstagande arbetsgivare och har en öppen organisation där vi ställer upp för varandra.

I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård och bra balans mellan arbete och privatliv.

Försvarsmakten tillvaratar de kvaliteter som mångfald och jämn könsfördelning tillför verksamheten. Vi välkomnar därför sökanden med olika bakgrund och erfarenheter i våra rekryteringar.

Då anställningen är placerad i säkerhetsklass krävs svenskt medborgarskap. Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 19§ i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.

Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes.

Tillbaka till listning
 • Publicerad: 21 juni 2017
 • Plats: Stockholm, Stockholms län, Sverige
 • Förband: Högkvarteret (HKV) Stockholm
 • Anställningsform: Tidsbegränsad anställning
 • Omfattning: Heltid
 • Sista ansökningsdag:2017-08-20

Gå vidare till ansökan

Försvarsmakten använder ReachMee för att ta emot ansökningar till lediga jobb. Du lämnar nu forsvarsmakten.se och går vidare till reachmee.com.

Till ansökan