12. motoriserade skyttebataljon söker ledningssoldat/förare GSS/K

Om tjänsten

12. motoriserade skyttebataljonen är ett krigsförband specialiserat på strid i skog och stadsmiljö. Bataljonen verkar både nationellt och internationellt. Närheten till Stockholm och den stadsmiljö som finns där präglar inriktningen av förbandets träning. Bataljonen förflyttar sig med hjälp av pansarterrängbilar, lastbilar och till fots.

Huvudsakliga arbetsuppgifter:

Som soldat på bataljonens ledningspluton ansvarar du för bataljonens samband, kommunikation och informationshantering. Plutonen grupperar och bemannar ledningsplatser. Därifrån leds bataljonen i strid av bataljonchefen och hans stab. Plutonen deltar i arbetet genom att bemanna tekniska system, upprätthålla samband och assistera staben i dess arbete.

Plutonen förflyttar sig med Pansarterrängbil 360, terränglastbilar och Terrängbil 14.

Din huvuduppgift är att framföra fordon, upprätta stabsplatser samt att vara signalist åt staben. Du kommer även efter genomförd befattningsutbildning att delta i stabens planering och stridsledning.

Kompaniet:
120. kompaniet är 12. motoriserade skyttebataljons lednings- och understödskompani. Kompaniet består av en ledningspluton, en spaningspluton, en granatkastarpluton, en stormpionjärpluton och en stab- och trosstropp. Kompaniet deltar i huvuddelen av arméns större övningar. Huvuddelen av kompaniets personal är heltidsanställd och möjligheterna att utvecklas inom kompaniet är goda. Kompaniet ser positivt på att soldater byter befattningar för att bredda sin kompetens.

Vem är du?
Du som soldat är lättlärd, disciplinerad, initiativtagande och tål en hög arbetsbelastning. Du har en god förmåga till tempoväxling.

Generella krav för anställning:

- Godkänd militär grundutbildning (GMU, GU, värnplikt eller motsvarande)

- Uppfyller bataljonens fyskrav

Meriterande:

- Tidigare erfarenhet av markstridsförband

- B/C-körkort och relevanta förarbevis

- Utbildning i relevanta vapen- och sambandssystem

Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.

Upplysningar om tjänsten och rekryteringsprocessen kan lämnas av Lt Braw: 08 584 522 55 andreas.braw@mil.se (åter från semester 20170807)

Övrigt:

Anställningsform:  Kontraktsanställning upp till åtta år

Arbetsort:  Kungsängen

Tillträde:  Måndag 2 oktober eller enligt ö.k

Tester och intervjuer:  Lördag 19 augusti

Arbetstagarorganisation:
OFR-O Johan Hamlin
OFR-S Madelene Daléo
SACO Catharina Malmrot
SEKO Thomas Klasson

Alla nås vis FM växel LG 08-58454000

Sista datum för ansökan: 2017-08-04


Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:
Livgardet är ett av Sveriges största regementen med anor från 1521. Våra blåklädda soldater som bevakar de kungliga slotten är kanske de som syns mest utåt, men vi gör så mycket mer. Vi svarar bland annat för utbildningen av personal som åker på internationella uppdrag samt all militärpolisverksamhet. Inom Livgardet finns säkerhets- och markstridsförband liksom hemvärnssoldater, försvarsmusiker och tjänstehundar. Alla insatser inom Militärregion mitt, som är en av landets fyra militärregioner, leds från Livgardet.

Varje dag och varje timme gör våra medarbetare insatser som påverkar andra människors liv, både i stort och smått, och både på hemmaplan och runt om i världen.

Försvarsmakten ger dig möjlighet att utvecklas som människa och växa i din professionella roll. Vi är en ansvarstagande arbetsgivare och har en öppen organisation där vi ställer upp för varandra.

I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård och bra balans mellan arbete och privatliv.

Försvarsmakten tillvaratar de kvaliteter som mångfald och jämn könsfördelning tillför verksamheten. Vi välkomnar därför sökanden med olika bakgrund och erfarenheter i våra rekryteringar.

Då anställningen är placerad i säkerhetsklass krävs svenskt medborgarskap. Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 19§ i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.

Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes.

Tillbaka till listning
  • Publicerad: 20 juni 2017
  • Plats: Upplands-Bro, Stockholms län, Sverige
  • Förband: Livgardet (LG) Kungsängen
  • Anställningsform: Tidsbegränsad anställning
  • Omfattning: Heltid
  • Sista ansökningsdag:2017-08-04

Gå vidare till ansökan

Försvarsmakten använder ReachMee för att ta emot ansökningar till lediga jobb. Du lämnar nu forsvarsmakten.se och går vidare till reachmee.com.

Till ansökan