Säkerhetshandläggare vid MSK Ledsyst

Om tjänsten

Materielsystemkontor Ledningssystem (MSK Ledsyst) söker dig som kan säkerhetsskydd och informationssäkerhet och vill bidra med dina kunskaper i det systematiska säkerhetsskyddsarbetet i en komplex och bred IT- och ledningsystemverksamhet. Befattningen är ny och du kommer att ges möjlighet att delta i utformning och utveckling av tjänsten och verksamheten kring denna.

Du kommer, i samverkan med säkerhetsorganisationen inom Ledningsregementet att självständigt stödja ledning och verksamhet inom MSK Ledsyst. Du stödjer både linje- och projektverksamhet med sakkunskap inom säkerhetsskydds- och informationssäkerhetsområdet. I arbetsuppgifterna ingår bland annat:

 • Stöd till verksamhet vid genomförande av säkerhetsanalyser och framtagande av säkerhetsplaner och säkerhetsskyddsinstruktioner
 • Handlägger säkerhetsskyddsavtal (SUA) med leverantörer
 • Handlägger och följer upp inplacering av personal och konsulter i säkerhetsklassade befattningar inkl. handläggning av registerkontroller
 • Genomför säkerhetsutbildningar för personal och konsulter
 • Planerar, genomför och dokumenterar kontroller inom verksamheten och hos leverantörer
 • Stödjer verksamheten i övrigt med kompetens inom området, t.ex. vid genomförande av säkerhetsskyddssamtal, utformning av lokaler, iordningställande av utrymmen för förvaring av hemliga handlingar m.m.

Vi söker dig som har erfarenhet av att arbeta med informationssäkerhetsfrågor och säkerhetsskydd genom aktivt stöd och rådgivning. Du har genomgått en relevant säkerhetschefsutbildning, exempelvis inom Försvarsmakten eller via SSF och har grundläggande utbildning inom informationssäkerhet och säkerhetsanalyser. Vidare har du övergripande kunskap om säkerhetsinstallationer, larm- och passersystem samt mekaniskt inbrottsskydd. I den här rollen behöver du ha god administrativ förmåga.

Vi ser det som meriterande om du har erfarenhet av signalskyddsarbete och har arbetat med hantering av krypto. Vidare är det meriterande om du har erfarenhet av liknande arbete i statlig sektor och har erfarenhet av att genomföra utbildningar.

Som person har du integritet och ett högt säkerhetsmedvetande. Du behöver vara självgående och ha en vilja och förmåga att ta egna initiativ i ditt arbete. Du har god förmåga att tolka, utvärdera och hantera komplex och skyddsvärd information och utifrån denna göra urval och prioriteringar. För att lyckas i rollen krävs att du har en god kommunikativ förmåga och kan utbilda och skapa förståelse för informationssäkerhet och säkerhetsskydd på olika nivåer. Du har lätt för att samarbeta, är flexibel och har en god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift, på svenska såväl som engelska. Sist men inte minst har du en god förmåga att samarbeta, ta in verksamhetens behov och skapa förtroendefulla relationer.

Såväl yrkesofficerare som civila som fyller kompetenskraven är välkomna att ansöka. I urvalsprocessen kommer stor vikt att läggas vid dina personliga egenskaper.

Upplysningar om tjänsten kan lämnas av avdelningschef Kent Jacobsson, epost kent.jacobsson@mil.se

Sökandeperioden sammanfaller med semesterperiod varför återkoppling på frågor avseende tjänsten kan dröja några dagar.

Fackliga representanter
OFR/O, OF Enköping Magnus Johansson

SACO-F  Carl-Johan Pettersson

SEKO-F Lars Lindell

OFR/S Inge Bäcklin 

Samtliga nås via LedR växel: 0171-15 70 00

Övrigt
Anställningsform är tillsvidareanställning. Provanställning tillämpas för sökanden som inte redan är anställd i försvarsmakten.
Arbetsort Enköping. Tillträde snarast eller efter överenskommelse.

För att din ansökan skall behandlas skall följande underlag bifogas:

CV, Personligt brev, Betyg/intyg från relevanta utbildningar, Kopia av körkort

Sista datum för ansökan 2017-07-27


Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:

Ledningsregementet är ett försvarsmaktsgemensamt förband. Här finns ett flertal krigsförband och enheter som utgör en nationell spetskompetens inom försvarsmakten. Genom ledning, samband, meteorologi och psykologiska operationer skapar Ledningsregementet förutsättningar för lyckad samverkan på mark-, sjö-, luft-, och informationsarenan. Ledningsregementet bedriver verksamhet inom hela skalan från utveckling, utbildning, träning till insats.

Varje dag och varje timme gör våra medarbetare insatser som påverkar andra människors liv, både i stort och smått, och både på hemmaplan och runt om i världen.

Försvarsmakten ger dig möjlighet att utvecklas som människa och växa i din professionella roll. Vi är en ansvarstagande arbetsgivare och har en öppen organisation där vi ställer upp för varandra.

I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård och bra balans mellan arbete och privatliv.

Försvarsmakten tillvaratar de kvaliteter som mångfald och jämn könsfördelning tillför verksamheten. Vi välkomnar därför sökanden med olika bakgrund och erfarenheter i våra rekryteringar.

Då anställningen är placerad i säkerhetsklass krävs svenskt medborgarskap. Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 19§ i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.

Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes.

Tillbaka till listning
 • Publicerad: 22 juni 2017
 • Plats: Enköping, Uppsala län, Sverige
 • Förband: Ledningsregementet (LedR) Enköping
 • Anställningsform: Tillsvidareanställning
 • Omfattning: Heltid
 • Sista ansökningsdag:2017-07-27

Gå vidare till ansökan

Försvarsmakten använder ReachMee för att ta emot ansökningar till lediga jobb. Du lämnar nu forsvarsmakten.se och går vidare till reachmee.com.

Till ansökan