Säkerhetshandläggare

Om tjänsten

Säkerhetshandläggare till Luftstridsskolans (LSS) anläggning i Hästveda

Arbetsuppgifter

Som säkerhetshandläggarevid LSS anläggning i Hästveda kommer du att tillhöra 161.strilbataljonen, 1616:e Stabskompaniet. 161.Strilbataljonen är ett s.k. Stridslednings- och luftbevakningsförband i Flygvapnet. 161.Strilbataljonen verkar dygnet runt året runt för att övervaka och försvara svenskt luftrum tillsammans med landets stridsflygdivisioner. 

En stor del av arbetet som säkerhetshandläggare vid anläggningen är att hantera löpande och dagligen förekommande säkerhets- och signalskyddsärenden. Registerkontroll, administration av anläggningens tillträdes- och loggsystem, tjänstekort, hantera besökstillstånd i samband med besök till anläggingen, bistå vid kryptonyckelhantering är exempel på några av arbetsuppgifterna. Tjänsten omfattar även ett direkt administrativt ansvar för anläggingens hantering av nycklar och säkerhetsskåp. Även utbildning av ovanstående uppgifter kommer att vara del av arbetsuppgifterna.

Utöver detta kommer du även att bistå säkerhetsofficeren och signalskyddschefen med förekommande rutiner inom signalskydds- och säkerhetstjänsten med att till exempel följa upp och kvalitetssäkra inkommande säkerhetsrapporter. Även att bistå vid utredningsarbete kring säkerhetshändelser och övrig kontrollverksamhet ingår i uppgifterna inom såväl signalskydds- som säkerhetstjänst.

 Kvalifikationer

 • Genomförd gymnasieutbildning med grundläggande behörighet för högskolestudier

 • Behärska svenska och engelska, i såväl tal som skrift

 • Goda kunskaper i Microsoft Windows & Office

 • Svensk medborgare

 • B-körkort

 • Förutsättningar för inplacering i erforderlig säkerhetsklass skall föreligga

Meriterande kvalifikationer

 • Meriterande är yrkeserfarenhet från annan motsvarande tjänst inom Försvarsmakten eller annan jämförbar kommunal eller statlig verksamhet

 • Kännedom om Försvarsmaktens verksamhet

 • Meriterande utbildningar, jml. Försvarsmaktens utbildningskatalog är:

 • Signalskydd Grund

 • Signalskyddschefsutbildning

 • Signalskyddsutbildning kortadministration

 • IS Undsäk nyckeladministration

 • Grundkurs säkerhetstjänst

 • Kurs för handläggare säkerhetstjänst, (KHS)
 • Användarutbildning IS Undsäk, ”Dokumenthantering VB-stabstj”

 • IS UNDSÄK ”Säkerhetsrapportering”

 • Säkerhet i informationssystem, ledning

 • Informationssäkerhetsutbildning

Personliga egenskaper

Vi söker dig med hög förmåga till noggrannhet och diskretion i kombination med en mycket högt utvecklad ansvarskänsla för hantering av sekretessbelagda uppgifter. Vi ser även att du skall kunna se och sätta in dina egna arbetsuppgifter i ett större, överordnat, sammanhang. Även att du, på ett ansvarstagande och självständigt sätt, skall kunna tillämpa gällande lagstiftning och övriga förvaltningskrav kopplat till verksamhetens genomförande. Du är noggrann och prestigelös, vilket också innebär att du är en god lagspelare. Du har förmåga att uttrycka dina åsikter och är tydlig och kommunikativ. Du är flexibel och kan hantera tillfälliga toppar i arbetsbelastning utan att bli stressad. Du är en självklar teamspelare som är van att samarbeta med andra och har en väl utvecklad kommunikativ förmåga. Vid urval kommer stor vikt läggas vid personliga egenskaper, lämpligheter och uppnådda resultat inom tidigare verksamhetsområden.

 

Anställningsvillkor

Anställningsform: Tillsvidareanställning. Anställningen inleds med 6 månaders provanställning

Arbetsplats är: LSS Hästveda

Omfattning: Heltid

Lön: Månadslön. Vi tillämpar individuell lönesättning

Arbetstid: Dagtid

Tillträde: Snarast eller efter överenskommelse, dock senast 2017-11-06.

 

Förfrågningar om befattningen kan göras till kn Henrik Weise, 0505-451000 (växel). Vid frågor kring rekryteringsprocessen kontakta HR-generalist Marie Mattsson 08-451000 (växel).

Fackliga representanter OFR/S Uppsala, Per Gustavsson, 070-243 60 88 SEKO Försvar Uppsala, Mari-Ann Larsson, 070-827 68 53

Välkommen med din ansökan senast 2017-08-31. Din ansökan skall innehålla CV samt ett ansökningsbrev. I ansökningsbrevet vill vi att du motiverar varför du är lämpad för denna befattning.


Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:

Luftstridsskolan är flygvapnets gemensamma kompetenscentrum för utveckling och utbildning.
Vid Luftstridsskolan, LSS finns Utvecklingsenhet Luft som leder utvecklingen av flygstridskrafterna förkrigsförbandens behov. LSS har fyra flygvapengemensamma skolor; Flygskolan, Stridslednings- och luftbevakningsskolan, Flygbefälsskolan, Basbefälsskolan inklusive R 3 utbildning. Luftstridskolan är en flottilj som innehåller krigsförbanden 16:e flygflottiljen med 5. Basenheten samt 161. Stridslednings- och luftbevakningsbataljonen med uppgifter avseende beredskap och insatser inom flygbas och ledning. Luftstridsskolan har verksamhet på åtta orter spridda över hela landet.

Varje dag och varje timme gör våra medarbetare insatser som påverkar andra människors liv, både i stort och smått, och både på hemmaplan och runt om i världen.

Försvarsmakten ger dig möjlighet att utvecklas som människa och växa i din professionella roll. Vi är en ansvarstagande arbetsgivare och har en öppen organisation där vi ställer upp för varandra.

I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård och bra balans mellan arbete och privatliv.

Försvarsmakten tillvaratar de kvaliteter som mångfald och jämn könsfördelning tillför verksamheten. Vi välkomnar därför sökanden med olika bakgrund och erfarenheter i våra rekryteringar.

Då anställningen är placerad i säkerhetsklass krävs svenskt medborgarskap. Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 19§ i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.

Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes.

Tillbaka till listning
 • Publicerad: 22 juni 2017
 • Plats: Hästveda, Skåne län, Sverige
 • Förband: Luftstridsskolan (LSS) Uppsala
 • Anställningsform: Tillsvidareanställning
 • Omfattning: Heltid
 • Sista ansökningsdag:2017-08-31

Gå vidare till ansökan

Försvarsmakten använder ReachMee för att ta emot ansökningar till lediga jobb. Du lämnar nu forsvarsmakten.se och går vidare till reachmee.com.

Till ansökan