Bilförare/signalist för korttidsanställning under AURORA

Om tjänsten

Beskrivning av enheten:

Ledningsplatsbataljonens uppgift är att ge taktiska och operativa staber möjligheten att verka utanför sina fasta stabsplatser. Bataljonen innehåller tre stycken ledningskompanier som upprättar stabsplatser i ledningscontainrar, tält eller inomhus. Bataljonen har också ett trosskompani som förstärker logistikförmågan vid lösandet av vissa uppgifter. Bataljonen kan uppträda med flera alternativ samtidigt och stabsplatserna kan grupperas såväl på platser med dålig infrastruktur, som i bebyggelse och med goda förbindelser. 

Ledningskompaniet ansvarar för att upprätta ledningsplatser för brigadstab eller motsvarande inom och utom landet, och ansluta dessa till förekommande lednings- och sambandssystem. Genom sina närskyddsplutoner svarar kompaniet för skydd av egna förband. Kompaniet består dessutom av stora trossdelar för att kunna möta kraven på ett självständigt uppträdande. Kompaniet har hög rörlighet och skydd vilket uppnås genom utnyttjandet av olika fordonstyper, t.ex. lastbil, motorcykel, terrängbil och stridsfordon 90. 

Huvudsakliga arbetsuppgifter:

Hjulburen ledningspluton är utrustad med personterrängbilar med tillhörande sambandsutrustning. Plutonen har främst till uppgift att genomföra transporter av personal samt tillse att grundläggande ledningsbehov kan tillgodoses. 

Som bilförare/signalist har du som huvuduppgift att bemanna gruppens fordon samt planera och rekognoscera egen förflyttning. Du kan även tjänstgöra som kulspruteskytt eller fordonssignalist. Du medverkar också till upprättande av radiosamband och plutonens förläggning. 

Du kommer att ansvara för ett eller flera fordon, dess skick och funktion, under alla tider på dygnet och under alla klimatförhållanden, något som kräver ordningssinne och ett gott praktiskt handlag. Tjänsten är krävande - förbandet verkar dygnet runt, ni är få personer i plutonen och delar av utrustningen är tung. Detta kräver god fysisk status. Du genomför ofta dina uppdrag i ett högt tempo med kort om tid för förberedelser. Detta kräver att du har god samarbetsförmåga och kan tempoväxla när det gäller. 

Formella kunskapskrav:

 • Svenskt medborgarskap
 • Svensk militär grundutbildning, alternativt genomförd GMU med godkänt betyg.
 • Medicinska krav uppfyllda efter obligatorisk läkarundersökning.
 • B Körkort.
 • Förarbevis på lätt personterrängbil. 

Övrig önskvärd kompetens/kvalifikationer:

 • God teknisk förmåga

 • Goda muntliga och skriftliga kunskaper i svenska och engelska. 

Personliga egenskaper:

Du bör vara strukturerad och stresstålig, samt ha en god social och kreativ förmåga. Du skall tycka om att arbeta i grupp samt ha lätt för att anpassa dig till nya förutsättningar. Du bör dessutom ha en positiv inställning till fysisk träning då tjänsten förutsätter en god grundkondition över tid.

Du skall ha god förmåga att agera och fatta beslut på egen hand, vara ansvarskännande samt ha god samarbetsförmåga mot över- och underordnad personal. 

Uttagning

Sker efter överenskommelse. I samband med uttagning kommer de kallade att genomgå anställningsintervju och säkerhetsprövning, fysiska tester och läkarundersökning.

Anställningstyp

Tjänsten är en visstidsanställning med stöd av 5§ ALVA och gäller endast mellan 4-29 september.

Tillträde: 2017-09-04

Sista ansökningsdatum 2017-08-07

Kontaktpersoner:

För upplysningar om tjänsten kontaktar du Johannes Breitholtz

tfn: 017-157000

För upplysning om rekryteringsprocessen kontaktar du Pär Östergren

tfn: 0171-157000

 Fackliga organisationer:

OF, SACO, OFR/S, SEKOnås genom tfn: 0171-157000 


Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:

Ledningsregementet är ett försvarsmaktsgemensamt förband. Här finns ett flertal krigsförband och enheter som utgör en nationell spetskompetens inom försvarsmakten. Genom ledning, samband, meteorologi och psykologiska operationer skapar Ledningsregementet förutsättningar för lyckad samverkan på mark-, sjö-, luft-, och informationsarenan. Ledningsregementet bedriver verksamhet inom hela skalan från utveckling, utbildning, träning till insats.

Varje dag och varje timme gör våra medarbetare insatser som påverkar andra människors liv, både i stort och smått, och både på hemmaplan och runt om i världen.

Försvarsmakten ger dig möjlighet att utvecklas som människa och växa i din professionella roll. Vi är en ansvarstagande arbetsgivare och har en öppen organisation där vi ställer upp för varandra.

I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård och bra balans mellan arbete och privatliv.

Försvarsmakten tillvaratar de kvaliteter som mångfald och jämn könsfördelning tillför verksamheten. Vi välkomnar därför sökanden med olika bakgrund och erfarenheter i våra rekryteringar.

Då anställningen är placerad i säkerhetsklass krävs svenskt medborgarskap. Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 19§ i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.

Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes.

Tillbaka till listning
 • Publicerad: 26 juni 2017
 • Plats: Enköping, Uppsala län, Sverige
 • Förband: Ledningsregementet (LedR) Enköping
 • Anställningsform: Tidsbegränsad anställning
 • Omfattning: Heltid
 • Sista ansökningsdag:2017-08-07

Gå vidare till ansökan

Försvarsmakten använder ReachMee för att ta emot ansökningar till lediga jobb. Du lämnar nu forsvarsmakten.se och går vidare till reachmee.com.

Till ansökan