Första ubåtsflottiljen söker flottiljförvaltare

Om tjänsten

Sökande enhet:

Försvarsmaktens ubåtar, signalspaningsfartyg och deras besättningar är samlade hos Första ubåtsflottiljen i Karlskrona. Hos Första ubåtsflottiljen finns ett avancerat dykeri- och ubåtsräddningssystem med fartyg och olika undervattensfarkoster som står i beredskap för att kunna rädda ubåtsbesättningar i nöd. En annan viktig del av vår verksamhet utgörs av sjötransportenheten som har i uppgift att navigera och framföra mindre båtar under svåra förhållanden till sjöss, detta till stöd för Försvarsmaktens specialförband. Placeringen är vid Första ubåtsflottiljens stab. 

Befattningsbeskrivning:

Flottiljförvaltaren är placerad i befattningen utbildningschef (C N7) i Karlskrona och ingår i flottiljens ledningsgrupp samt lokala personalförsörjningsnämnd.

Utbildningschefen är chef med personalansvar med uppgift att vara sektionschef och förbandets Controller Utbildning Utveckling (CUU), vilket avser stöd mot förbandets HR process vad det avser utbildning, validering och behörigheter.

Flottiljförvaltaren är också förbandets OR-företrädare med uppgifter att vara stödjande, rådgivande och handledande åt chefer och underställda, varvid flottiljförvaltaren;

 • Stödjer styrningen av personalförsörjning avseende specialistofficerare och GSS.

 • Stödjer personalutvecklingen av specialistofficerare och GSS.

 • Företräder 1.ubåtsflottiljen i specialistofficers- och GSS frågor, såväl internt som externt.

  Kravprofil

  Allmänna krav

 • Fast anställd, kontinuerligt tjänstgörande i Försvarsmakten med accepterad internationell tjänstgöringsskyldighet.

 • Minst tolv års väl vitsordad tjänstgöring som yrkesofficer ombord på ubåt.

 • Minst fyra års väl vitsordad tjänstgöring i ledande befattning.

  Fysiska krav

 • Giltiga godkända FM FysS baskrav samt tilläggskrav för sjögående personal.

  Medicinska krav

 • Giltig godkänd submarin hälsoundersökning.

  Övriga krav

 • Giltigt godkänt prov i engelska på nivå 3 enligt Stanag 6001.

 • Godkänd efter särskild säkerhetsprövning.

  Önskvärda kvalifikationer

 • Har kunskap om Försvarsmaktens processer och personalförsörjningssystem.

 • Har lätt för att kommunicera med såväl över-, sido- som underordnade.

 • Besitter hög integritet.

 • Har stor social kompetens.

  Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.

  Övrigt

  Arbetsort

  Karlskrona

Till ansökan ska bifogas

Skriftligt omdöme från senaste militära chef (om sådan finnes)

Vidimerad kopia på militära skolbetyg (om sådant finns)

Vidimerad kopia på gymnasiala- och eftergymnasiala betyg

Ansökningsbrev (personligt brev)

CV

I första hand ska efterfrågade handlingar bifogas digitalt, om detta inte är möjligt kan dessa skickas till:

Första ubåtsflottiljen/HR Chef

Box 527

371 23 KARLSKRONA

Handläggning av ansökan

Endast fullständig ansökan kommer att behandlas.

Upplysningar om tjänsten kan lämnas av

HR-Chef Thomas Thiel, 0455-855 43

Fackliga representant

OF Kfl (OFR/O) Klas Sandberg, 073-365 50 07

Sista datum för ansökan

2017-08-30

ÖB utnämning och befordran av flottiljförvaltare genomförs 2017-12-02


Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:

Första ubåtsflottiljen står dygnet runt i beredskap för att övervaka och skydda Sveriges territorialhav, över och under ytan. Ubåtarna bedriver även dold underrättelseinhämtning och marina specialföretag med dykare, de står i beredskap för att sändas ut på internationella insatser någonstans i världen. De svenska ubåtarna är mycket avancerade och kan vara i undervattensläge under lång tid. Ubåtsvapnet har även världens mest avancerade ubåtsräddningssystem och ett avancerat signalspaningsfartyg för underrättelseinhämtning.

Varje dag och varje timme gör våra medarbetare insatser som påverkar andra människors liv, både i stort och smått, och både på hemmaplan och runt om i världen.

Försvarsmakten ger dig möjlighet att utvecklas som människa och växa i din professionella roll. Vi är en ansvarstagande arbetsgivare och har en öppen organisation där vi ställer upp för varandra.

I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård och bra balans mellan arbete och privatliv.

Försvarsmakten tillvaratar de kvaliteter som mångfald och jämn könsfördelning tillför verksamheten. Vi välkomnar därför sökanden med olika bakgrund och erfarenheter i våra rekryteringar.

Då anställningen är placerad i säkerhetsklass krävs svenskt medborgarskap. Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 19§ i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.

Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes.

Tillbaka till listning
 • Publicerad: 26 juni 2017
 • Plats: Karlskrona, Blekinge län, Sverige
 • Förband: Första ubåtsflottiljen (1.ubflj) Karlskrona
 • Anställningsform: Tillsvidareanställning
 • Omfattning: Heltid
 • Sista ansökningsdag:2017-08-30

Gå vidare till ansökan

Försvarsmakten använder ReachMee för att ta emot ansökningar till lediga jobb. Du lämnar nu forsvarsmakten.se och går vidare till reachmee.com.

Till ansökan