Officer till Insatsstabens avdelning för erfarenhetsanalys

Om tjänsten


Insatsstaben leder Försvarsmaktens nationella och internationella operationer under Insatschefen. I uppgiften ingår att samordna mellan taktiska staber och att ta fram beslutsunderlag för pågående och kommande operationer. I insatsstaben finns bland annat funktioner för planering, genomförande, underrättelse- och säkerhetstjänst och andra specialistfunktioner.

Insatsstabens avdelning för erfarenhetsanalys (INS ERF ANA)analyserar erfarenheter från operationer och övningar på uppdrag av Försvarsmaktens insatschef. Syftet med arbetet är att lära av genomförd verksamhet för att göra den säkrare och mer effektiv och på så vis öka Försvarsmaktens operativa effekt. Avdelningen är också ansvarig för att utveckla Försvarsmaktens erfarenhetshantering.

Arbetsuppgifter
En stor del av arbetet som officer vid INS ERF ANA är att tillsammans med våra analytiker genomföra erfarenhetsanalyser, där fokus ligger på att dra slutsatser som sedan ska ligga till grund för Försvarsmaktens utveckling på operativ nivå. Din militära kompetens och erfarenhet kommer att väga tungt under analysens gång. Du kommer också att bidra till utvecklingen av Försvarsmaktens erfarenhetshantering, vilket innefattar att utarbeta, förankra och utbilda på de principer och arbetssätt som är styrande i området.

Arbetet ställer höga krav på din förmåga till förtroendefullt samarbete och kontaktskapande. Din analytiska förmåga tillsammans med din förmåga att uttrycka dig i tal och skrift ska bidra till beslutsunderlag för Försvarsmaktens Insatschef under pågående och kommande operationer samt även övningar. 

Kvalifikationer
Officer, OF-3/4.
God analytisk förmåga.
God förmåga att självständigt driva dina frågor.
God förmåga att kunna utveckla och systematiskt hantera information i en komplex verksamhet.
God förmåga till muntlig och skriftlig presentation.

Meriterande
Bred erfarenhet i Försvarsmakten, gärna i Högkvarteret
Bakgrund i Flygvapnet
Tidigare arbete med utredningar och analyser
Civil examen inom humaniora, statsvetenskap eller naturvetenskap

Personliga egenskaper
Arbetet innebär stor och direkt påverkan på Försvarsmaktens operativa ledning. Detta kräver att du har hög integritet och kan företräda avdelningen vid föredragningar på alla nivåer i Försvarsmaktens ledning. Du har förmåga att förmedla kärnfulla budskap på ett tydligt och nyanserat sätt, vilket innebär att du är noggrann och kvalitetsmedveten och står för det du säger. Du är en självklar och uthållig lagspelare som är van att samarbeta på ett prestigelöst sätt.
Vid urval kommer stor vikt läggas vid personliga egenskaper, lämpligheter och uppnådda resultat inom tidigare verksamhetsområden.

Övrigt
Detta är en officersbefattning, tillsvidareanställning.
Tillträde snarast enl. ök.  
Befattningen är placerad på Högkvarteret i Stockholm.
Då anställningen är placerad i säkerhetsklass krävs svenskt medborgarskap. Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 19§ i säkerhetsskyddslagen.

Förfrågningar om befattningen kan göras till avdelningschefen, övlt Martin Bodin, martin.bodin@mil.se eller 08-788 88 34.

Fackliga representanter
OFR/O HKV, Arne Nilsson
OFR/S HKV, Pia Almström
SACO HKV, Camilla Robertsson
SEKO Försvar HKV, Hans Monthan
Samtliga nås via växeln på 08-788 75 00.

Senaste datum för ansökan är 2017-08-06. Din ansökan skall innehålla CV samt ett ansökningsbrev. I ansökningsbrevet vill vi att du motiverar varför du är lämpad för denna befattning.


Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:

I Högkvarteret finns överbefälhavaren (ÖB) och generaldirektören (GD), vilka för närvarande har ungefär 1 000 medarbetare – både officerare och civila experter. Högkvarteret (HKV) utgörs av ledningsstaben, produktionsledningen, insatsledningen, militära underrättelse- och säkerhetstjänsten, juridiska staben, personalstaben och informationsstaben.

Varje dag och varje timme gör våra medarbetare insatser som påverkar andra människors liv, både i stort och smått, och både på hemmaplan och runt om i världen.

Försvarsmakten ger dig möjlighet att utvecklas som människa och växa i din professionella roll. Vi är en ansvarstagande arbetsgivare och har en öppen organisation där vi ställer upp för varandra.

I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård och bra balans mellan arbete och privatliv.

Försvarsmakten tillvaratar de kvaliteter som mångfald och jämn könsfördelning tillför verksamheten. Vi välkomnar därför sökanden med olika bakgrund och erfarenheter i våra rekryteringar.

Då anställningen är placerad i säkerhetsklass krävs svenskt medborgarskap. Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 19§ i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.

Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes.

Tillbaka till listning
  • Publicerad: 26 juni 2017
  • Plats: Stockholm, Stockholms län, Sverige
  • Förband: Högkvarteret (HKV) Stockholm
  • Anställningsform: Tillsvidareanställning
  • Omfattning: Heltid
  • Sista ansökningsdag:2017-08-06

Gå vidare till ansökan

Försvarsmakten använder ReachMee för att ta emot ansökningar till lediga jobb. Du lämnar nu forsvarsmakten.se och går vidare till reachmee.com.

Till ansökan