Studieadministratör till Utbildningsenheten

Om tjänsten


På MHS K genomförs grundläggande officersutbildning av kadetter inom ramen för  Officersprogrammet (OP) lett av Försvarshögskolan (FHS). OP leder till en yrkesexamen om 180 högskolepoäng (HP) samt fänriks grad vid anställning i FM. Vidare har även MHS K uppdraget att genomföra officersutbildning i Försvarsmakten (OFFU) för sökande med 180 HP på grundnivå.

Parallellt med detta genomför Utbildningsenheten/kadettbataljonen militär professionsutbildning under s.k. Försvarsmaktstid (FMT) som omfattar chefs- och individutveckling, militär färdighet samt fysisk träning. Inom ramen för Försvarsmaktstid sker löpande kursrapportering.

På MHS Karlberg finns även Försvarsmaktens Managementenhet (ManE), Försvarsmaktens utbildningsenhet (FMUE), Försvarsmaktens enhet för idrott och friskvård (FMIF) samt Lokalplaneringsenhet Mitt (LplE M).

Arbetets innehåll
Arbetet innebär att kursrapportera, samordna och kursadministrera inom kompaniet/utbildningsomgången och vara ett stöd för kursansvariga. Befattningen innefattar även att vara Kadettbataljonens företrädare i kursadministration samt under verksamhetsledning av C stödavd i samband med ny kursplanering och kursrapportering i Prio. Arbete sker med professionell service och stöd åt officeraspiranter, personal och besökare.  Upprop och registrering av studenter Kurs- och tentamensadministration. Resultatrapportering kursinformation samt medverkan i övrigt förekommande arbete inom enheten.

Löpande arbetsuppgifter
Hantera kadetternas kurser i PRIO och anmäla kadetterna till kurserna vid MHS K eller andra OrgE med kursansvar
Samverka med och stödja andra delar av UtbE med verksamhet inom kursadm
Understödja MHS K stab med stab- och kursarbete på kort och lång sikt

Kvalifikationskrav
God servicekänsla, mycket god samarbetsförmåga, noggrannhet och självständighet
Erfarenhet av administrativt arbete God förmåga att uttrycka sig i tal och skrift
Goda IT-kunskaper och erfarenhet av arbete med datorbaserade kursrapporteringsverktyg

Önskvärd utbildning och egenskaper
För att lyckas i befattningen gäller det att sökande har god erfarenhet från kursadministration och förmåga att självständigt organisera sitt arbete, ibland under tidspress. Du ska ha god social förmåga och ser samarbete som främsta väg framåt för att nå målet. Meriterande är god vana att arbeta i PRIO samt kännedom om officersutbildning. Erfarenhet från tidigare arbete inom administration/service är meriterande. Erfarenhet av utbildningsadministration inom högskolesektorn samt av studieadministrativa system, såsom Ladok, är också meriterande. Befattningen ställer krav på samverkan såväl internt vid MHS K som externt mellan FM förband och skolor jämte FHS. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.

MHS Karlberg  värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten. Vi ser därför gärna sökande av alla kön och olika livserfarenheter.

Övrigt
Anställningen avser en tillsvidareanställning med placering vid utbildningsenheten med tillträde 1 okt eller enligt överenskommelse.
Individuell lönesättning tillämpas

Upplysningar om befattningen kan lämnas av C Stödavdelningen Mats Jonsson, tel. 08-514 398 67 alt. 072-187 74 31

Fackliga företrädare
Kenneth Yttergren OF Karlberg, tel. 070-850 14 12, Maria Back-Nilsson SACO, tel. 08-514 397 43, Stefan Ragnebrink  Försvarsförbundet, tel. 08-514 398 27, Christer Norman SEKO försvar, tel. 08-514 398 11.

Välkommen med din ansökan senast 2017-08-06. Till ansökan ska CV samt personligt brev bifogas.


Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:

Vid Militärhögskolan Karlberg genomförs den grundläggande treåriga officersutbildningen tillsammans med Försvarshögskolan. Vid skolan finns dessutom Managementenheten, Försvarsmaktens utbildningsenhet, Försvarsmaktens enhet för idrott och friskvård, Lokalplaneringsenhet Mitt och Skolenheten.

Varje dag och varje timme gör våra medarbetare insatser som påverkar andra människors liv, både i stort och smått, och både på hemmaplan och runt om i världen.

Försvarsmakten ger dig möjlighet att utvecklas som människa och växa i din professionella roll. Vi är en ansvarstagande arbetsgivare och har en öppen organisation där vi ställer upp för varandra.

I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård och bra balans mellan arbete och privatliv.

Försvarsmakten tillvaratar de kvaliteter som mångfald och jämn könsfördelning tillför verksamheten. Vi välkomnar därför sökanden med olika bakgrund och erfarenheter i våra rekryteringar.

Då anställningen är placerad i säkerhetsklass krävs svenskt medborgarskap. Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 19§ i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.

Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes.

Tillbaka till listning
  • Publicerad: 26 juni 2017
  • Plats: Stockholm, Stockholms län, Sverige
  • Förband: Militärhögskolan-Karlberg (MHS-K) Stockholm
  • Anställningsform: Tillsvidareanställning
  • Omfattning: Heltid
  • Sista ansökningsdag:2017-08-06

Gå vidare till ansökan

Försvarsmakten använder ReachMee för att ta emot ansökningar till lediga jobb. Du lämnar nu forsvarsmakten.se och går vidare till reachmee.com.

Till ansökan