Signalskyddschef till Lv 6

Om tjänsten

Signalskyddschef, C, Regementsstab G6

Arbetsuppgifter:


Ansvarar för signalskyddsarbetet vid garnisonen.
Ansvarar för incidentrapportering avseende signalskydd.
Ansvarar som RAKEL-handläggare.
Ansvarar för systemet SWECCIS vid Lv 6.
Stödjer C Lv 6 med beslutsunderlag.

Befattningens krav:


Signalskyddschef CIV/GRO
Signalskyddschef KF
Signalskyddslärare
Lokal Nyckelproduktion
Kryptonyckeladministration (IS US
Aktiva kort)
Nyckelansvarigmyndighetshandläggare, (NaM-hdl).
KaP-L NaM (Nyckelansvarig myndighet)
KaP-L NBM (Nyckelbeställande myndighet)
Nyckelansvarigmyndighetshandläggare, (NaM-hdl) teori.
Handläggare RAKEL
Lead COMSEC User
Väl utvecklad förmåga till planera, leda, samordna, genomföra och utvärdera utbildning, främst inom signalskyddstjänsten
Goda kunskaper om FTN, såsom uppbyggnad, funktion och tjänster
Mycket goda kunskaper och färdigheter inom expeditionstjänst, arkivtjänst samt stabtjänst
SIGRID/PGAI


Meriterande:

Stabstjänstinstruktör FMLS
Signalskyddschef, internationell
Behörighet på nedanstående system
Kortadministratör A
Kortadministratör B
Kryptotelefon 760 MGL
Kryptotelefon 7301 C MGFI
Kryptoapparat 490/491 MGM (kryptofax)
Kryptoapparat 302 MGKI
KryptoPC 4.0 MGS/MGSI
Kryptoapparat 9301 Arana SE LSO
Kryptoapparat 530/531/532 MGU
Täcktabell Armén (TTA)
KODOR
TIVETA
God förståelse och kunskap och om TS 9000
God förståelse och kunskap för de vid garnisonen förekommande signalskyddssystemen
Taktisk kunskap/förståelse för signalskydds- sambands och ledningssystem i luftvärnets strid inom bataljon, brigad och luftstridskrafterna
Internationella insatser på befattning som signalskyddschef och/eller inom sambands- och ledningssystemområdet


Dokument att bifoga din ansökan:
-  CV med referenser
-  Personligt brev

Tillträdesdatum

2017-12-01

Upplysningar om tjänsten kan lämnas av:

Mj Mats Lövdahl, stabschef 070-672 13 42

Lt Olle Björner, Signalskyddschef 070-675 03 18
Mj Jan Thorsson, C G6 076-663 41 35Fackliga representanter:
Officersförbundet Per Carlsson, 076-649 29 93
TCO/Försvarsförbundet, Senadin Sela, tel 035-2663942
SACO, Camilla Robertsson, 070-553 70 39
SEKO, Jörgen Stehn, tel 070-6779921


Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:

Luftvärnet uppträder på marken och är en del av armén, men verkar framför allt i luftarenan. Uppgifterna är att övervaka luftrummet och upptäcka hot, samt skydda viktiga objekt och verksamheter mot angrepp från luften. De två luftvärnsbataljoner som ingår i insatsförsvaret utbildas och hålls i beredskap av Luftvärnsregementet. Med hjälp av olika sensorsystem övervakar de luftrummet, och skicka information till robotsystem som har till uppgift att bekämpa mål i luften.

Varje dag och varje timme gör våra medarbetare insatser som påverkar andra människors liv, både i stort och smått, och både på hemmaplan och runt om i världen.

Försvarsmakten ger dig möjlighet att utvecklas som människa och växa i din professionella roll. Vi är en ansvarstagande arbetsgivare och har en öppen organisation där vi ställer upp för varandra.

I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård och bra balans mellan arbete och privatliv.

Försvarsmakten tillvaratar de kvaliteter som mångfald och jämn könsfördelning tillför verksamheten. Vi välkomnar därför sökanden med olika bakgrund och erfarenheter i våra rekryteringar.

Då anställningen är placerad i säkerhetsklass krävs svenskt medborgarskap. Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 19§ i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.

Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes.

Tillbaka till listning
  • Publicerad: 27 juni 2017
  • Plats: Halmstad, Hallands län, Sverige
  • Förband: Luftvärnsregementet (Lv 6) Halmstad
  • Anställningsform: Tillsvidareanställning
  • Omfattning: Heltid
  • Sista ansökningsdag:2017-07-27

Gå vidare till ansökan

Försvarsmakten använder ReachMee för att ta emot ansökningar till lediga jobb. Du lämnar nu forsvarsmakten.se och går vidare till reachmee.com.

Till ansökan