Chefsutbildning - Högre kurs i samhällets krisberedskap och totalförsvar 2018

Om tjänsten

Under 2018 genomförs Högre kurs i samhällets krisberedskap och totalförsvar. Kursen, som genomförs av Institutet för Högre Totalförsvarsutbildning vid Försvarshögskolan (FHS/IHT) omfattar två steg.

Steg 1 genomförs vid två tillfällen och vänder sig till chefer, högre tjänstemän och handläggare som i sitt arbete behöver vara väl insatta i samhällets krisberedskap och totalförsvar samt i säkerhetspolitik och frågor som rör civil-militär samverkan. Omgångarna genomförs:

·  Omg 1, v 805–807 och

·  Omg 2, v 820–822

Steg 2 vänder sig till chefer och högre tjänstemän som bereder och beslutar i frågor avseende samhällets krisberedskap. Kursen är avsedd för personer som tidigare genomfört Steg 1. Kursen genomförs:

·  V 839–840 och 842–843

·  V 911–912 och 915

Separat antagning till FM platser i de två utbildningsstegen tillämpas.

Anmälan är bindande för den som antas till utbildning. Om man inte kan genomföra sin kurs behöver den chef som tillstyrkt ansökan lämna skriftlig motivering om detta till SC INSATS med kopia till LEDS PERS Chefsutvecklingsenhet.

Kvalifikationer för att ansöka kursen
För att vara kvalificerad att genomföra kurserna bör sökande vara officer på nivå 4 eller högre eller civil medarbetare på motsvarande nivå.

- Din innevarande eller planerade befattning kräver att du behöver vara väl insatt i samhällets krisberedskap och insatt i säkerhetspolitik och frågor som rör civil-militär samverkan.

- Du kan uppvisa ett intyg från din chef att du får ansöka denna utbildning.

Kurskostnaderna betalas av HKV medan respektive förband betalar övriga elevkostnader.

Din ansökan
Ansökan till utbildning sker elektroniskt via www.forsvarsmakten.se i rekryteringsverktyget Reachmee under perioden 2017-08-07—2017-10-15.

Ansökan skall innehålla CV samt intyg från chef att du får ansöka denna utbildning.

Slutlig antagning till kurserna sker under november 2017.

Försvarsmakten ger dig möjlighet att utvecklas som människa och växa i din professionella roll. Vi är en ansvarstagande arbetsgivare och har en öppen organisation där vi ställer upp för varandra.

I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård och bra balans mellan arbete och privatliv.

Försvarsmakten tillvaratar de kvaliteter som mångfald och jämn könsfördelning tillför verksamheten. Vi välkomnar därför sökanden med olika bakgrund och erfarenheter i våra rekryteringar.

Då anställningen är placerad i säkerhetsklass krävs svenskt medborgarskap. Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 19§ i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.

Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes.

Tillbaka till listning
  • Publicerad: 07 augusti 2017
  • Plats: Stockholm, Stockholms län, Sverige
  • Förband: Försvarsmakten
  • Anställningsform: Tillsvidareanställning
  • Omfattning: Heltid
  • Sista ansökningsdag:2017-10-15

Gå vidare till ansökan

Försvarsmakten använder ReachMee för att ta emot ansökningar till lediga jobb. Du lämnar nu forsvarsmakten.se och går vidare till reachmee.com.

Till ansökan