Chef för inriktningssektionen vid MSK Ledsyst

Om tjänsten

MSK Ledsyst är Försvarsmaktens (FM) centrala förvaltningsenhet för ledningsstöd- och strömförsörjningssystem. Enheten ansvarar dessutom för utveckling och produktion av delar av FM ledningsstödsystem för verksamhetsledning.
C Inriktningssektionen ingår i enhetens ledningsgrupp. Inriktningssektionen ansvarar för att genomföra analyser främst avseende systemförvaltning, systemdrift och materielunderhåll för ledningssystem samt stödja centrala aktörer med väl avvägda beslutsunderlag för att FM långsiktiga mål skall uppnås. Sektionen stödjer även övriga enheten med underlag och genom att vara sammanhållande för enhetens verksamhetsutveckling. 

Huvudsakliga arbetsuppgifter:
• Ansvara för att genomföra strategisk omvärldsbevakning och utarbetande av underlag för informationsspridning.
• Genomföra strategiska analyser och beredningar, bidra till MSK Ledsyst inriktningsarbete på längre sikt, genomföra strategisk samverkan med främst HKV och FMV i syfte att påverka inriktande dokument.
• Leda enhetens arbete med gemensam verksamhetsutveckling.
• Analysera utgivna remisser och fattade beslut/direktiv/reglementen mm
• Sammanhålla breda remissyttranden vid enheten
• Delta i centrala beredningar som enhetens representant
• Vara sammanhållande enhetens del i FM uppdragsförslag (VU/FLP mm)
• Stödja medarbetare vid enheten och omgivande aktörer med information avseende fattade beslut i sakområdet inom FM.
• Stödja vid internutbildningar inom sakområdet

Utöver ovanstående arbetsuppgifter skall sektionschef även agera som formell chef och inneha goda chefsegenskaper för att kunna coacha kvalificerade och erfarna medarbetare.

Kvalifikationer
Akademisk utbildning med flerårig erfarenhet av ledarskap inom FM, FMV alternativt FOI, goda kunskaper avseende myndigheternas ledning/styrningsprocesser eller bedömd likvärdig inhämtad förmåga.

Meriterande kvalifikationer
Flerårig erfarenhet av arbete i central stab vid HKV eller FMV. Kunskaper avseende Försvarsmaktens ledningssystem på central nivå. Kunskaper/förståelse avseende FM Logistikprocesser samt IT-Process. Kunskap samt erfarenhet att arbeta i FM Lednings och Huvudprocesser.

Personliga egenskaper:
Du är en person med drivkraft och engagemang, du är van att arbeta under eget ansvar och har en tydlig, rak och ärlig kommunikation. Du kommer att delta i det strategiska arbetet med att säkerställa FM ledningssystem tillgänglighet och behöver därför ha god förmåga att delta i och leda arbetsgrupper inom ditt sakområde.
Befattningen innebär att du skall ha en god förmåga att etablera och behålla goda relationer med andra befattningshavare på såväl central- som lokal nivå.

Internt vid MSK Ledsyst skall du kunna omsätta vunna erfarenheter till att kommunicera med berörda utifrån individernas kunskapsnivå/erfarenhet.
Du har förmåga att självständigt söka relevant information, genomföra analyser och förmedla slutsatser till berörda befattningshavare vid enheten.
Stor vikt vid tillsättandet av tjänsten kommer att läggas vid samarbetsegenskaper och personlig lämplighet. Du måste kunna strukturera och prioritera ditt eget arbete. Arbetet kräver också att du har god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska och du bör ha körkort.

Tillträde m.m.
Tjänsten är tillsvidareanställning och omfattar heltid.
Placeringsort Enköping. Individuell lönesättning tillämpas.
Tillträde efter överenskommelse/snarast.
Om du idag inte är tillsvidareanställd i Försvarsmakten så tillämpas 6 månaders provanställning.
Såväl yrkesofficerare som civila som fyller kompetenskraven är välkomna att ansöka. I urvalsprocessen kommer stor vikt att läggas vid dina personliga egenskaper.
Upplysningar om tjänsten kan lämnas av avdelningschef Kent Jacobsson, epost kent.jacobsson@mil.se

Sökandeperioden sammanfaller med semesterperiod varför återkoppling på frågor avseende tjänsten kan dröja några dagar.

Fackliga representanter
OFR/O, OF Enköping Magnus Johansson
SACO-F Carl-Johan Pettersson
SEKO-F Lars Lindell
OFR/S Inge Bäcklin
Samtliga nås via LedR växel: 0171-15 70 00

Övrigt
För att din ansökan skall behandlas skall följande underlag bifogas:
CV, Personligt brev, Betyg/intyg från relevanta utbildningar, Kopia av körkort

Sista datum för ansökan 2017-07-27


Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:

Ledningsregementet är ett försvarsmaktsgemensamt förband. Här finns ett flertal krigsförband och enheter som utgör en nationell spetskompetens inom försvarsmakten. Genom ledning, samband, meteorologi och psykologiska operationer skapar Ledningsregementet förutsättningar för lyckad samverkan på mark-, sjö-, luft-, och informationsarenan. Ledningsregementet bedriver verksamhet inom hela skalan från utveckling, utbildning, träning till insats.

Varje dag och varje timme gör våra medarbetare insatser som påverkar andra människors liv, både i stort och smått, och både på hemmaplan och runt om i världen.

Försvarsmakten ger dig möjlighet att utvecklas som människa och växa i din professionella roll. Vi är en ansvarstagande arbetsgivare och har en öppen organisation där vi ställer upp för varandra.

I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård och bra balans mellan arbete och privatliv.

Försvarsmakten tillvaratar de kvaliteter som mångfald och jämn könsfördelning tillför verksamheten. Vi välkomnar därför sökanden med olika bakgrund och erfarenheter i våra rekryteringar.

Då anställningen är placerad i säkerhetsklass krävs svenskt medborgarskap. Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 19§ i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.

Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes.

Tillbaka till listning
  • Publicerad: 27 juni 2017
  • Plats: Enköping, Uppsala län, Sverige
  • Förband: Ledningsregementet (LedR) Enköping
  • Anställningsform: Tillsvidareanställning
  • Omfattning: Heltid
  • Sista ansökningsdag:2017-07-27

Gå vidare till ansökan

Försvarsmakten använder ReachMee för att ta emot ansökningar till lediga jobb. Du lämnar nu forsvarsmakten.se och går vidare till reachmee.com.

Till ansökan