Teknisk chef förband

Om tjänsten


FömedC söker nu en officer till befattningen ”Teknisk chef förband”. Befattningen ”Teknisk chef förband” är placerad i FömedC stab, på J 4/6.

Befattningen är 100 % tillsvidare och en OF 3 befattning.

Huvudsakliga arbetsuppgifter
Befattningen Teknisk chef förband, innefattar de huvudsakliga arbetsuppgifterna att leda och samordna den tekniska tjänsten vid FömedC, med ett samarbete inom GBG garn. och att all materiel som skall brukas underhålls enligt Vård FM. Materiel följs upp under året vid bland annat fyra hemvärnsbataljoner, två sjukhuskompanier, samt en underenhet i Linköping.

Som Teknisk chef förband: 
utgöra kontaktyta mot FMLOG, FMV/FSV, FMTS och FMTIS avseende teknisk tjänst.
utgöra kontaktyta mot avdelningar inom Högkvarteret och FMV, vad avser bl.a. uppföljning av VårdFM, användar-/kör förbud och stödja  i framtagningen av styrdokument avseende teknisk tjänst för sjukvårdsmateriel..
stödja FömedC logistikchef vid årlig materielbehovsplanering, materielinventering och vapeninventering 
deltagande i förekommande centrala/regionala möten inom teknisk tjänst. Leder sedan möten lokalt FömedC och GBG garn avseende teknisk tjänst.
agera sekreterare vid genomföranden av lokala möten inom ramen för logistik vid FömedC
arbete som omfattar materieluppföljning i redovisningssystemen PRIO och Lift, vad avser bl.a. inventeringsläge, användar-/körförbud och GT intervaller
följer upp att utgallrad materiel skall tas ur bruk och lämnas till FMLOG/LDS
utveckla samarbetet med 1.NSE Väst vad avser teknisk tjänst.
förbereder och leder lokala Tekniker veckor, där tekniker och mekaniker vid GBG garn skall få möjlighet att arbeta med sin huvudtjänster.
arbeta med att förbättra förvaringsbetingelserna när det gäller materiel i bruk, avseende bl.a. torrluftning och förvaring i pallstallage
agera i ledningslag i samband med insatsledning

Befattningen innebär också ett nära samarbete med övriga avdelningar inom staben och FömedC i övrigt. Tydligast kan ses arbete tillsammans med genomförandeavdelningen, J 3 och planeringsavdelningen J 5. Du kommer också att arbeta tätt med medarbetare inom FömedC, tillhörande Elfsborgsgruppen, Försvarsmedicinska enheten, Fältsjukhuset och Garnisonsenheten.

Kvalifikationer
officersutbildning
utbildning som teknisk officer
B körkort

Meriterande
kunskaper avseende arbete i IOR
erfarenhet av ärendehanteringssystemet VIDAR
datavana, med arbete i redovisningssystemen PRIO INF 5-6 och Lift-L
datavana, med arbete i MS Office

Personliga egenskaper
Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet. För att du skall trivas som Teknisk chef vid Staben FömedC, bör du vara en kreativ, energisk, kommunikativ och omdömesgill person med god förmåga att arbeta såväl självständigt som i grupp. Du skall ha en god förmåga att planera och genomföra projekt och trivas med att skapa nya, vidmakthålla och utveckla relationer.

Övrigt
Tillsvidareanställning 100 %. Tillträde senast 2017-10-01, eller enligt överenskommelse.
Arbetet sker utifrån FM värdegrund, fastställda policys och riktlinjer samt lagar och förordningar som reglerar verksamheten.

Upplysningar
För mer information om befattningen är du är välkommen att kontakta FömedC LogC/C J 4/6, mj Lars Andrén. (lars.andren@mil.se , fast telefon 031-69 26 93 eller mobiltelefon 0703-12 24 12).

Fackliga företrädare
Försvarsförbundet Ingrid Andersson
SEKO Lars Landén
SACO Anders Jonsson
Officersförbundet Jonas Rynner
Ovanstående nås via FömedC växel, 031-69 20 00

Välkommen med din ansökan senast 2017-08-11


Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:

Försvarsmedicincentrum är ett utbildnings- och kompetenscentrum för försvarsmedicinska frågor beläget i Göteborg. Vid centrumet finns kvalificerad hälso- och sjukvårdspersonal som läkare, veterinärer, sjuksköterskor med mera. Här finns officerare, reservofficerare, civil personal och rekryter. Försvarsmedicincentrum ingår som en del i Göteborgs Garnison.

Varje dag och varje timme gör våra medarbetare insatser som påverkar andra människors liv, både i stort och smått, och både på hemmaplan och runt om i världen.

Försvarsmakten ger dig möjlighet att utvecklas som människa och växa i din professionella roll. Vi är en ansvarstagande arbetsgivare och har en öppen organisation där vi ställer upp för varandra.

I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård och bra balans mellan arbete och privatliv.

Försvarsmakten tillvaratar de kvaliteter som mångfald och jämn könsfördelning tillför verksamheten. Vi välkomnar därför sökanden med olika bakgrund och erfarenheter i våra rekryteringar.

Då anställningen är placerad i säkerhetsklass krävs svenskt medborgarskap. Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 19§ i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.

Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes.

Tillbaka till listning
  • Publicerad: 30 juni 2017
  • Plats: Göteborg, Västra Götalands län, Sverige
  • Förband: Försvarsmedicincentrum (FömedC) Göteborg
  • Anställningsform: Tillsvidareanställning
  • Omfattning: Heltid
  • Sista ansökningsdag:2017-08-11

Gå vidare till ansökan

Försvarsmakten använder ReachMee för att ta emot ansökningar till lediga jobb. Du lämnar nu forsvarsmakten.se och går vidare till reachmee.com.

Till ansökan