Sektionschef system- och simulatorsektion vid Stridslednings- och luftbevakningsskolan

Om tjänsten

Sektionschef system- och simulatorsektion (Sysim) vid Stridslednings- och luftbevakningsskolan (StrilS)

Stridslednings- och luftbevakningsskolan (StrilS)

StrilS är flygvapnets stridslednings- och luftbevakningsskola. Skolan bedriver grundläggande officersutbildning mot såväl officers- som specialistofficer inom striltjänst samt övrig kompetensutveckling för strilorganisationens behov.

System- och simulatorsektion (Sysim)

Sysim säkerställer skolans och utbildningarnas behov av simuleringar och övningar i ledningsträningsanläggningen (LTA). Sektionen ska vidare tillse att driftsåtgärder synkroniseras med produktion i LTA samt representera användarperspektivet vid systemutveckling av LTA.

Huvudsakliga arbetsuppgifter

Som chef för Sysim leder du sektionens personal mot uppställda mål och uppgifter vid StrilS. Detta innebär t.ex. att vara sammanhållande för verksamheten i LTA luft samt för användarperspektivet vid systemutveckling av LTA luft. Det innebär även att planera bruket av anläggningarna och därmed vara ansvarig för samordningen av olika utbildningars behov relaterat övriga intressenter, och i den rollen planera för kontinuerliga underhållsåtgärder under pågående produktion. Vidare innebär det att representera i olika utvecklings- och samordningsforum kopplat till LTA.

Kvalifikationer

Civil eller militär (OR8)

Erfarenhet av personal- och verksamhetsledande roller

Erfarenhet av projekt, förändrings- och utvecklingsarbete

God teknisk förståelse

God förmåga att uttrycka sig i tal och skrift

Krigsplaceringsbar

Meriterande kvalifikationer

Erfarenhet av arbete med stridsledning och/eller luftbevakning

Teknisk kompetens avseende C2StriC

Erfarenhet av utveckling av tekniska system i Försvarsmakten

Erfarenhet av drift av tekniska system

Erfarenhet av försvarmaktens utbildningsverksamhet

Kunskaper om säkerhetstjänst.

Personliga egenskaper

Du som söker tjänsten skall ha god förmåga att samordna olika intressenter i ljuset av begränsade resurser. Det innebär att du ska vara lyhörd, fungera väl i grupp och vara bra på att bygga förtroendefulla relationer såväl internt förbandet som externt mot t.ex. FMV och industri.

Du skall vara resultatinriktad och ansvarstagande samt noggrann. Du skall utöver detta ha lätt för att kommunicera och vara trygg i ditt ledarskap samt vara beredd att utveckla det kopplat till befattningens behov.

Du skall inte rygga för att i skolchefens namn driva projekt av olika storlek och komplexitet.

Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.

 

Övrigt

M.h.t. den begränsade numerären utnämnda OR8 i försvarsmakten så är även OR6 välkomna att söka.

Arbetsort

Uppsala

Tillträde

2017-10-16 eller enligt överenskommelse.

Lön

Vi tillämpar individuell lönesättning.

Fackliga företrädare

OFR/O Peter Oscarson, 018, 19 63 68

OFR/S Per Gustafson, 070-243 60 88

SEKO Mari-Ann Larsson, 018-19 67 76

SACO Borka Medjed Hedlund, 018-19 98 16

Upplysningar

Upplysningar om befattningen lämnas av

Övlt Hans Tibell, C StrilS, 018-19 69 70

Välkommen med din ansökan senast 2017-09-25. Din ansökan skall innehålla CV samt ett ansökningsbrev. I ansökningsbrevet vill vi att du motiverar varför du är lämpad för denna befattning.


Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:

Luftstridsskolan är flygvapnets gemensamma kompetenscentrum för utveckling och utbildning.
Vid Luftstridsskolan, LSS finns Utvecklingsenhet Luft som leder utvecklingen av flygstridskrafterna förkrigsförbandens behov. LSS har fyra flygvapengemensamma skolor; Flygskolan, Stridslednings- och luftbevakningsskolan, Flygbefälsskolan, Basbefälsskolan inklusive R 3 utbildning. Luftstridskolan är en flottilj som innehåller krigsförbanden 16:e flygflottiljen med 5. Basenheten samt 161. Stridslednings- och luftbevakningsbataljonen med uppgifter avseende beredskap och insatser inom flygbas och ledning. Luftstridsskolan har verksamhet på åtta orter spridda över hela landet.

Varje dag och varje timme gör våra medarbetare insatser som påverkar andra människors liv, både i stort och smått, och både på hemmaplan och runt om i världen.

Försvarsmakten ger dig möjlighet att utvecklas som människa och växa i din professionella roll. Vi är en ansvarstagande arbetsgivare och har en öppen organisation där vi ställer upp för varandra.

I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård och bra balans mellan arbete och privatliv.

Försvarsmakten tillvaratar de kvaliteter som mångfald och jämn könsfördelning tillför verksamheten. Vi välkomnar därför sökanden med olika bakgrund och erfarenheter i våra rekryteringar.

Då anställningen är placerad i säkerhetsklass krävs svenskt medborgarskap. Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 19§ i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.

Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes.

Tillbaka till listning
  • Publicerad: 03 juli 2017
  • Plats: Uppsala, Uppsala län, Sverige
  • Förband: Luftstridsskolan (LSS) Uppsala
  • Anställningsform: Tillsvidareanställning
  • Omfattning: Heltid
  • Sista ansökningsdag:2017-09-25

Gå vidare till ansökan

Försvarsmakten använder ReachMee för att ta emot ansökningar till lediga jobb. Du lämnar nu forsvarsmakten.se och går vidare till reachmee.com.

Till ansökan