Sambandschef till militära underrättelse- och säkerhetstjänsten (NUE)

Om tjänsten

MUST söker chef till sambandssektionen S6 vid Nationella Underrättelseenheten (NUE) tillhörande MUST Underrättelsekontor

Försvarsmaktens Militära Underrättelse- och Säkerhetstjänst har i uppgift att bedriva försvarsunderrättelseverksamhet för att kartlägga yttre hot mot landet till stöd för landets utrikes-, försvars- och säkerhetspolitik. MUST har också i uppgift att bidra till ett stärkt underrättelsesamarbete inom ramen för EU:s gemensamma utrikes- och säkerhetspolitik och EU:s krishanteringsförmåga.

Nationella underrättelseenheten (NUE) är ett stående förband som används i de internationella insatser, där Sverige har eller avser ha förbandsbidrag. Förbandet stödjer i insatsområden multinationella chefer, förbandschefer och nationellt styrkebidrag med nationella underrättelser. Förbandet tar även fram underrättelser för uppdragsgivare inom och utom Försvarsmakten nationellt. Förbandet är underställt C MUST.

Formell kompetens:

 • Officersexamen YOP eller OP
 • Genomförd nivåhöjande utbildning till kapten
 • Dokumenterad väl vitsordad tjänst i arbetsledande befattning
 • Taktisk ledningssystemsofficersutbildning
 • Signalskyddschefsutbildning
 • Sambandschefsutbildning eller motsvarande

Huvudsakliga arbetsuppgifter:

 • Planera för framtida uppgifter kopplat till förbandets lednings och sambandstekniska behov
 • Planera och leda systemstöd kopplat till lednings och sambandstjänst
 • Stödjer vid revidering av verksamhetsanalyser kopplade till pågående uppgifter
 • Deltar i utvecklingsarbete kopplade till enhetens system och förmågor
 • Stödjer förbandschefen i frågor kopplade till befattningen
 • Samverkar med enheter inom Försvarsmakten samt andra myndigheter angående lednings- och sambandssystem

Meriterande:

 • Erfarenhet av att arbeta i stabsmiljö
 • Tekniska kunskaper inom radioteknik och datornätverk
 • Tidigare erfarenhet av utlandstjänstgöring
 • Grundkurs telekrig
 • Grundkurs It-säk
 • Språkkunskaper utöver engelska

Personliga egenskaper:

 • Du har god förmåga att bibehålla fokus
 • Du har god analytisk förmåga
 • Du har god systemförståelse med blick för såväl helheter som detaljer
 • Du är flexibel och kreativ och kan jobba självständigt
 • Du är noggrann och har god förmåga att utrycka dig i tal och skrift
 • Du har en mycket god förmåga att prestera även under pressade förhållanden

Övrigt

Befattningen är en tillsvidareanställning
Befattningen ingår i NUE stab
Tillträda sker preliminärt 2017-11-01
Befattningen innebär krav på krigsplacering och deltagande i militär utbildning. Vilket bla innebär att du måste ha en fullgod hälsa.
Befattningen ställer krav på fysisk förmåga. Försvarsmakten möjliggör för anställda att uppnå dessa krav genom att anställda erbjuds att träna på arbetstid.
Utlandstjänstgöring är en obligatorisk återkommande del av befattningen.
För att få anställning på denna befattning krävs en godkänd hälsoundersökning samt godkänd säkerhetsprövning.
Vi strävar efter jämn könsfördelning och ser gärna kvinnliga sökanden.

Förfrågningar om befattningen lämnas av: Stabschef  Övlt Johan Hägglund och/eller Personalchef Kn Bengt Lilja. Nås via HKV vx 08-788 75 00.

Fackliga representanter
OFR/O, Arne Nilsson tfn 08-788 75 00
OFR/S, Katarina Kruse tfn 08-788 75 00
SACO Anders Markow tfn 08-788 75 0

Välkommen med din ansökan senast 2017-07-31. Din ansökan skall innehålla CV, examensbevis och akademiska betyg samt ett ansökningsbrev. I ansökningsbrevet vill vi att du motiverar varför du är lämpad för denna befattning samt på vilket sätt du har arbetat med analys. Militära underrättelse- och säkerhetstjänsten (MUST) är en del av Försvarsmaktens högkvarter i Stockholm. MUST bedriver försvarsunderrättelseverksamhet till stöd för svensk utrikes-, försvars- och säkerhetspolitik och kartlägger yttre hot mot Sverige. MUST bedriver även militär säkerhetstjänst för att skydda Försvarsmaktens värden och har ansvar för totalförsvarets signalskydd. MUST är en kunskapsorganisation och erbjuder både spännande och för nationen angelägna arbetsuppgifter. I organisationen arbetar civila som är experter inom olika områden (t.ex. statsvetare, ekonomer, tekniker, matematiker, HR-specialister) och officerare.

Varje dag och varje timme gör våra medarbetare insatser som påverkar andra människors liv, både i stort och smått, och både på hemmaplan och runt om i världen.

Försvarsmakten ger dig möjlighet att utvecklas som människa och växa i din professionella roll. Vi är en ansvarstagande arbetsgivare och har en öppen organisation där vi ställer upp för varandra.

I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård och bra balans mellan arbete och privatliv.

Försvarsmakten tillvaratar de kvaliteter som mångfald och jämn könsfördelning tillför verksamheten. Vi välkomnar därför sökanden med olika bakgrund och erfarenheter i våra rekryteringar.

Då anställningen är placerad i säkerhetsklass krävs svenskt medborgarskap. Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 19§ i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.

Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes.

Tillbaka till listning
 • Publicerad: 04 juli 2017
 • Plats: Stockholm, Stockholms län, Sverige
 • Förband: Militära Underrättelse- och Säkerhetstjänsten
 • Anställningsform: Tillsvidareanställning
 • Omfattning: Heltid
 • Sista ansökningsdag:2017-07-31

Gå vidare till ansökan

Försvarsmakten använder ReachMee för att ta emot ansökningar till lediga jobb. Du lämnar nu forsvarsmakten.se och går vidare till reachmee.com.

Till ansökan