Huvudlärare Militärteknik

Om tjänsten

LUFTSTRIDSSKOLAN SÖKER HUVUDLÄRARE MILITÄRTEKNIK TILL SKOLSAMORDNINGSAVDELNINGEN

Sökande enhet:

Luftstridsskolans (LSS) Stabsenhet/A0 i Uppsala

Beskrivning av arbetsplats:

Luftstridsskolan är flygvapnets gemensamma kompetenscentrum för utveckling och utbildning. LSS har fyra flygvapengemensamma skolor; Flygskolan, Stridslednings- och luftbevakningsskolan, Flygbefälsskolan samt Basbefälsskolan.

LSS flottiljstab levererar styrning, stöd och beredning med högsta kvalitet genom professionell, serviceinriktad och kompetent personal. A0 är den avdelning på LSS stab som under LSS utbildningsledare styr och samordnar Flygvapnets och LSS kompetensförsörjning. A0 gör allt från att styra, samordna, planera, genomföra och utvärdera, till att utveckla samt kvalitetssäkra kompetensutvecklingsåtgärder som utbildning. A0 styr också validering av kompetens och tillgodoräknande av tidigare utbildning.

Huvudsakliga arbetsuppgifter:

Huvudläraren i militärteknik vid A0 är en av fyra huvudlärare (ledarskap, krigsvetenskap, militärteknik och fysiskt stridsvärde) som har parallella roller och uppgifter. Huvudlärarnas främsta uppgift är att vara drivande inom respektive ämne.

Huvudläraren i militärteknik ansvarar för ämnet genom att;

 • Tillsammans med avdelningens IKT-pedagog och LSS IT-chef bidra till LSS digitalisering och stödja LSS skolor med att digitalisera delar av deras kursutbud. Detta är den främsta uppgiften som huvudläraren i militärteknik.

Dessutom skall huvudläraren på del av tiden:

 • Kvalitetssäkra teknikutbildning vid OP och SOU inom LSS.
 • Stödja, leda och delta i teknikutbildning inom LSS som lärare/handledare.
 • Tillsammans med andra utveckla kursutbud, innehåll och former i LSS teknikutbildningar.
 • Kompetensutveckla sig själv och hålla sig à jour med ämnets utveckling.

Formella krav:

 • Yrkesofficer, kontinuerligt tjänstgörande i Försvarsmakten med accepterad internationell arbetsskyldighet.
 • Väl vitsordad tjänstgöring som yrkesofficer i nivå OR 8, OF 2 eller högre.
 • Uppfyller lägst FM fysiska standard grundnivå.
 • Väl vitsordad erfarenhet i formell chefsroll.

Önskvärda kvalifikationer:

Tjänsten innebär ansvar och relativt stor frihet att utforma huvudlärararens arbete inom ämnet tillsammans med andra.

Du som söker skall därför vara intresserad av digitalisering och militärteknik som ämne och som praktik i form av teknikutbildning för flygstridskrafterna. Du behöver också kunna ta initiativ och planera och driva utveckling självständigt.

Personliga egenskaper

Som person är du förtroendeskapande, har lätt att få kontakt med andra och uppskattar samarbete. Du räds inte att engagera dig i och förhålla dig positivt till FM:s utbildningsprocess och högskolemässiga krav på militärteknisk utbildning mot officersexamen. Du skall vara en person som på sikt strävar efter att bli efterfrågad för din kompetens inom ditt ämne.

Stor vikt kommer att läggas på personliga egenskaper.

Meriterande:

Erfarenhet av att digitalisera utbildning.

Dokumenterad kompetens inom militärteknikämnet.

Egna högskolestudier.

Tidigare lärar- och handledarerfarenhet.

Övrigt:

Tjänsten förutsätter en flerårig satsning och placering i befattningen och erbjuder goda möjligheter till fortsatt kompetensutveckling.

Vid behov kallas du till kompletterande intervjuer och tester.

Upplysningar om tjänsten kan lämnas av:

Avdelningschef Elin Ulriksson, mobil: + 46 (0) 70 397 00 84

LSS Utbildningsledare Carl-Johan Östh, mobil: + 46 (0) 72 386 87 90

Fackliga representanter:

Peter Oscarson, OFR/O Ärna, tel: + 46 (0) 18 196 368

Gustafsson Per, OFR/S, mobil + 46 (0) 70 243 60 88

Larsson Mari-Ann, SEKO, mobil +46 (0) 70 827 68 53

Medjed- Hedlund Borka, SACO, mobil +46 (0) 70 336 37 20

Sista datum för ansökan:

2017-08-27. Tillträde 2017-10-01 eller enligt överenskommelse.

Din ansökan skall innehålla ett personligt brev där du beskriver hur du motsvarar efterfrågade kompetenser och ett CV.


Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:

Luftstridsskolan är flygvapnets gemensamma kompetenscentrum för utveckling och utbildning.
Vid Luftstridsskolan, LSS finns Utvecklingsenhet Luft som leder utvecklingen av flygstridskrafterna förkrigsförbandens behov. LSS har fyra flygvapengemensamma skolor; Flygskolan, Stridslednings- och luftbevakningsskolan, Flygbefälsskolan, Basbefälsskolan inklusive R 3 utbildning. Luftstridskolan är en flottilj som innehåller krigsförbanden 16:e flygflottiljen med 5. Basenheten samt 161. Stridslednings- och luftbevakningsbataljonen med uppgifter avseende beredskap och insatser inom flygbas och ledning. Luftstridsskolan har verksamhet på åtta orter spridda över hela landet.

Varje dag och varje timme gör våra medarbetare insatser som påverkar andra människors liv, både i stort och smått, och både på hemmaplan och runt om i världen.

Försvarsmakten ger dig möjlighet att utvecklas som människa och växa i din professionella roll. Vi är en ansvarstagande arbetsgivare och har en öppen organisation där vi ställer upp för varandra.

I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård och bra balans mellan arbete och privatliv.

Försvarsmakten tillvaratar de kvaliteter som mångfald och jämn könsfördelning tillför verksamheten. Vi välkomnar därför sökanden med olika bakgrund och erfarenheter i våra rekryteringar.

Då anställningen är placerad i säkerhetsklass krävs svenskt medborgarskap. Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 19§ i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.

Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes.

Tillbaka till listning
 • Publicerad: 01 augusti 2017
 • Plats: Uppsala, Uppsala län, Sverige
 • Förband: Luftstridsskolan (LSS) Uppsala
 • Anställningsform: Tillsvidareanställning
 • Omfattning: Heltid
 • Sista ansökningsdag:2017-08-27

Gå vidare till ansökan

Försvarsmakten använder ReachMee för att ta emot ansökningar till lediga jobb. Du lämnar nu forsvarsmakten.se och går vidare till reachmee.com.

Till ansökan