Bibliotekarie med IKT-kompetens

Om tjänsten

Sökande enhet:

Luftstridsskolans (LSS) Stabsenhet/A0 i Uppsala

Beskrivning av arbetsplats:

Skolsamordningsavdelningen, A0, är en sektion i LSS stab. A0 stödjer LSS utbildningsledare i uppgifterna samordning av utbildning inom LSS samt samordning av utbildning inom flygstridskrafterna. Dessutom skall A0 stödja de olika skolor som lyder under LSS med kompetens och kunnande när det behövs. A0 har mycket kontakter med Högkvarteret, LSS olika enheter, andra militära skolor, Försvarshögskolan och Flygvapnets förband.

Huvudsakliga arbetsuppgifter:

Befattningen är delad i två roller, IKT-pedagog och Bibliotekarie.

Som IKT-pedagog kommer du arbeta med att utveckla LSS digitala utbildningar och nyttjandet av digitala lärplattformar.

Du är med och höjer den digitala kompetensen genom att bidra med kunskaper och skapa engagemang om hur IKT kan användas för att öka förutsättningarna för lärande.  

Du inspirerar och handleder utbildare och studerande inom ramen för IKT-utveckling och digitalisering. 

Du planerar, håller i och följer upp information och utbildning för både utbildare och studerande.   

Din främsta roll är att vara IKT-företrädare och tillsammans med IT-chefen och huvudläraren i militärteknik, driva utvecklingen av LSS digitalisering.

Som Bibliotekarie ansvar du på en mindre del av din tid för LSS fackbibliotek. Du upprätthåller biblioteket, beställer och sorterar böcker samt administrerar lån och fjärrlån.

Arbetsuppgiften som ITK-pedagog är nyinrättad, vilket ger stor möjlighet att vara med och bygga upp Luftstridsskolans kompetens inom IKT från grunden.

Formella krav:

  • Dokumenterad erfarenhet av Bibliotektjänst
  • Dokumenterad erfarenhet av IKT-utveckling inom utbildning

Önskvärda kvalifikationer:

Vi söker dig med relevant kunskap och erfarenhet av IKT-relaterade system och digitala lärplattformar. Du har byggt upp och utvecklat IKT inom utbildningar tillsammans med utbildare.

Du hanterar datorer och programvara både ur ett tekniskt, men framför allt pedagogiskt perspektiv.

Personliga egenskaper:

Vi sätter stort värde på personliga egenskaper. Vi söker dig som kan arbeta självständigt och i team, med förmåga att själv driva utvecklingsarbete inom ditt ansvarsområde. Arbetet innebär många kontakter, vilket förutsätter god service- och social förmåga.

Övrigt:

Tjänsten förutsätter en flerårig satsning och placering i befattningen och erbjuder goda möjligheter till fortsatt kompetensutveckling.

Vid behov kallas du till kompletterande intervjuer och tester.

Upplysningar om tjänsten kan lämnas av:

Avdelningschef Elin Ulriksson, mobil: +46(0)703970084

LSS Utbildningsledare Carl-Johan Östh, mobil: +46(0)723868790

Fackliga representanter:

Gustafsson Per, OFR/S, mobil + 46(0)702436088

Larsson Mari-Ann, SEKO, mobil +46(0)708276853

Medjed- Hedlund Borka, SACO, mobil +46(0)703363720

Sista datum för ansökan:

2017-08-27. Tillträde 2017-10-01 eller enligt överenskommelse.

Din ansökan skall innehålla ett personligt brev och CV.


Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:

Luftstridsskolan är flygvapnets gemensamma kompetenscentrum för utveckling och utbildning.
Vid Luftstridsskolan, LSS finns Utvecklingsenhet Luft som leder utvecklingen av flygstridskrafterna förkrigsförbandens behov. LSS har fyra flygvapengemensamma skolor; Flygskolan, Stridslednings- och luftbevakningsskolan, Flygbefälsskolan, Basbefälsskolan inklusive R 3 utbildning. Luftstridskolan är en flottilj som innehåller krigsförbanden 16:e flygflottiljen med 5. Basenheten samt 161. Stridslednings- och luftbevakningsbataljonen med uppgifter avseende beredskap och insatser inom flygbas och ledning. Luftstridsskolan har verksamhet på åtta orter spridda över hela landet.

Varje dag och varje timme gör våra medarbetare insatser som påverkar andra människors liv, både i stort och smått, och både på hemmaplan och runt om i världen.

Försvarsmakten ger dig möjlighet att utvecklas som människa och växa i din professionella roll. Vi är en ansvarstagande arbetsgivare och har en öppen organisation där vi ställer upp för varandra.

I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård och bra balans mellan arbete och privatliv.

Försvarsmakten tillvaratar de kvaliteter som mångfald och jämn könsfördelning tillför verksamheten. Vi välkomnar därför sökanden med olika bakgrund och erfarenheter i våra rekryteringar.

Då anställningen är placerad i säkerhetsklass krävs svenskt medborgarskap. Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 19§ i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.

Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes.

Tillbaka till listning
  • Publicerad: 01 augusti 2017
  • Plats: Uppsala, Uppsala län, Sverige
  • Förband: Luftstridsskolan (LSS) Uppsala
  • Anställningsform: Tillsvidareanställning
  • Omfattning: Heltid
  • Sista ansökningsdag:2017-08-27

Gå vidare till ansökan

Försvarsmakten använder ReachMee för att ta emot ansökningar till lediga jobb. Du lämnar nu forsvarsmakten.se och går vidare till reachmee.com.

Till ansökan