Stf Chef TU STRIL, OF3

Om tjänsten

LSS UTV Luft rekryterar Stf Chef TU STRIL , OF 3

Kort om UTV LUFT

Flygstridskrafternas insatsförband kräver kontinuerlig utveckling för att insatsförmågan skall kunna vidmakthålls på kort sikt och för att operativ relevans bibehålls på lång sikt. UTV LUFT utvecklar och förbättrar grunden till insatsförbandens insatsförmågor. Verksamheten spänner från konceptutveckling till förmågeintroduktion vid insatsförbanden och från taktisk till stridsteknisk nivå. Enheten består av ett antal Taktik- och teknikutvecklingsavdelningar (TU) som utvecklar flygvapnets krigsförband och funktioner.

Kort om TU STRIL

Taktiska utvecklingsavdelningen för stridsledning och luftbevakning (TU STRIL) är en del av Utvecklingsenheten för luftstridskrafterna (UTV LUFT) vid Luftstridsskolan (LSS). Uppgifterna inom TU STRIL omfattar bl.a. förbandsutveckling av Stridslednings- och luftbevakningsbataljonen (Strilbat), utveckling av taktik och metod för nyttjande inom Strilbat, redaktionellt ansvar för förbandsreglementen och taktiska anvisningar samt stöd till Stridslednings och luftbevakningsskolan (STRILS). TU STRIL stödjer KFA och MOA i högkvarteret avseende utveckling av StrilBat. TU STRIL lämnar även stöd till Försvarets materielverk (FMV) avseende teknisk utveckling av ledningssystem, ledningsstödssystem, radarsystem, telekrig mm.

Sökande enhet: LSS UTV LUFT, TU STRIL. Arbetsort: Uppsala

Huvudsakliga arbetsuppgifter:

 • Underställd och lyder under C TU STRIL
 • Företräder C TU STRIL vid ordinarie C TU STRIL frånvaro
 • Stödjer C TU STRIL med hanteringen av personalen på TU STRIL
 • Stödjer C TU STRIL med verksamhetsplaneringen på TU STRIL
 • Stödjer C TU STRIL med TU STRIL ekonomiplanering och uppföljning
 • Företräda vid behov C TU STRIL på UTV LUFT möten
 • Stödjer C TU STRIL i TU STRIL samverkan med HKV
 • Stödjer C TU STRIL i TU STRIL samverkan med FMV
 • Företräda vid behov C TU STRIL på Produktionsuppföljningsmöte STRIL (PUMS möten) med HKV och FMV
 • Företräda vid behov C TU STRIL på STRILsamordningsmöten
 • Företräda vid behov C TU STRIL på LTA möten
 • Stödjer C TU STRIL samverkan med MSA och KFA inom STRILområdet
 • Stödjer C TU STRIL samverkan med STRILBat
 • Stödjer C TU STRIL samverkan med FMV i utvecklingsfrågor
 • Handlägger och leder, av C TU STRIL, tilldelade uppgifter och projekt
 • Upprätthåll grundlagd fysisk förmåga.
 • Närvara vid TU STRIL-möten, APT, UTV LUFT-möten mfl.
 • Bibehåll kompetens.

Önskvärda kvalifikationer:

 • Stor vikt läggs på tidigare erfarenheter av att leda personal med arbetsgivaransvar samt att den sökande har mycket goda ledaregenskaper.
 • Hög social kompetens och ett intresse för att arbeta med människor.
 • Ett ledarskap som präglas av positiv coachning som bidrar till såväl individens som sektionens kompetensutveckling. Kunna bidra till stor arbetsglädje och gott kamratskap och därigenom ge förutsättningar för ett öppet och kreativt arbetsklimat.
 • Mångårig erfarenhet inom sitt yrkesfack på krigsförband men även intresserad och insatt i hur övriga krigsförband inom FV fungerar. Stort intresse för utvecklingsfrågor
 • Lbev- eller Stri-bakgrund
 • Ha erfarenhet av att arbeta med utvecklingsfrågor och ha lätt för att driva egna projekt med stort eget ansvar. Kunna relatera olika utvecklingsfrågor och problemställningar till ett helhetsperspektiv men även kunna sätta sig in i detaljer.
 • Vara väl insatt i styrande dokument gällande både produktionsprocessen men även utvecklingsprocessen.

Meriterande kvalifikationer:

Erfarenheter från samverkan med FMV

Förbandsledningserfarenhet

Personliga egenskaper:
På UTV LUFT värdesätts att man är utåtriktad med hög social kompetens och har lätt att knyta kontakter men även att kunna arbeta enskilt under vissa perioder.

Stor vikt kommer att läggas vid ledarskapsegenskaper och personliga egenskaper.

Upplysningar om tjänsten kan lämnas av:
C TU STRIL UTV LUFT Övlt Mikael Nordström, mikael.nordstrom@mil.se , 0768081750

Fackliga representanter:
LSS Peter Oscarson, arna.of@tele2.se , 018-196368

Sista datum för ansökan: Välkommen med din ansökan senast 2017-10-06

Då anställningen är placerad i säkerhetsklass krävs svenskt medborgarskap. Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 19§ i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer nationell och internationell arbetsskyldighet. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.

 

Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes.


Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:

Luftstridsskolan är flygvapnets gemensamma kompetenscentrum för utveckling och utbildning.
Vid Luftstridsskolan, LSS finns Utvecklingsenhet Luft som leder utvecklingen av flygstridskrafterna förkrigsförbandens behov. LSS har fyra flygvapengemensamma skolor; Flygskolan, Stridslednings- och luftbevakningsskolan, Flygbefälsskolan, Basbefälsskolan inklusive R 3 utbildning. Luftstridskolan är en flottilj som innehåller krigsförbanden 16:e flygflottiljen med 5. Basenheten samt 161. Stridslednings- och luftbevakningsbataljonen med uppgifter avseende beredskap och insatser inom flygbas och ledning. Luftstridsskolan har verksamhet på åtta orter spridda över hela landet.

Varje dag och varje timme gör våra medarbetare insatser som påverkar andra människors liv, både i stort och smått, och både på hemmaplan och runt om i världen.

Försvarsmakten ger dig möjlighet att utvecklas som människa och växa i din professionella roll. Vi är en ansvarstagande arbetsgivare och har en öppen organisation där vi ställer upp för varandra.

I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård och bra balans mellan arbete och privatliv.

Försvarsmakten tillvaratar de kvaliteter som mångfald och jämn könsfördelning tillför verksamheten. Vi välkomnar därför sökanden med olika bakgrund och erfarenheter i våra rekryteringar.

Då anställningen är placerad i säkerhetsklass krävs svenskt medborgarskap. Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 19§ i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.

Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes.

Tillbaka till listning
 • Publicerad: 10 augusti 2017
 • Plats: Uppsala, Uppsala län, Sverige
 • Förband: Luftstridsskolan (LSS) Uppsala
 • Anställningsform: Tillsvidareanställning
 • Omfattning: Heltid
 • Sista ansökningsdag:2017-10-06

Gå vidare till ansökan

Försvarsmakten använder ReachMee för att ta emot ansökningar till lediga jobb. Du lämnar nu forsvarsmakten.se och går vidare till reachmee.com.

Till ansökan