Högkvartersavdelningens säkerhetssektion söker en Säkerhetsskyddshandläggare tillika funktionsansvarig för den operativa säkerheten vid HKV

Om tjänsten

 

Högkvartersavdelningens säkerhetssektion (HKV AVD Säk) huvuduppgift är att ansvara för säkerhetstjänsten vid HKV. Arbetsområdet kan indelas i, fysiskt skydd, IT-säkerhet, Informationssäkerhet, SUA, Signalskydd, Säkerhetsprövning samt Kontroll och Säkerhetsutbildning. C HKV Avd Säk är HKV Säkerhetschef. Sektionen består av 12 medarbetare.

HKV AVD Säk söker nu en funktionsansvarig för den operativa säkerheten för tjänstgöring inom HKV säkerhetstjänst. Arbetet bedrivs nära FM centrala ledning och staber med stationeringsort Stockholm.

 

Huvudsakliga arbetsuppgifter

• Leda den operativa säkerheten vid HKV.

• Ansvarar för säkerhetsrapportering och analys av inkomna rapporter.

• Hotanalys och hotbedömning.

• Leda internutredningar inom HKV

• Delta aktivt i planerings och produktionsmöten.

En medarbetare vid HKV Säk ska inte vara främmande för att kunna stödja inom samtliga av sektionens arbetsuppgifter.

Kvalifikationer

• Dokumenterad erfarenhet av tjänstgöring inom Försvarsmakten i någon form av chefsbefattning med personalansvar.

• Officersexamen OF-3

• God datorvana och goda kunskaper i Officepaketet

Meriterande

• Dokumenterad kunskap och användning av IS U/S.

• Erfarenhet av tjänstgöring inom militär regional eller central stab

• Dokumenterad kunskap inom Säkerhetsunderrättelsetjänst och hotbildsbedömning.

• Utbildad Militärpolis

• FM kurs med inriktning mot säkerhetstjänst eller motsvarande dokumenterad civil kompetens.

• Auktoriserad säkerhetschef /IT säkerhetschef eller motsvarande civil utbildning.

Personliga egenskaper

Vi kommer att lägga särskilt stor vikt vid dina personliga egenskaper och färdigheter, din personliga mognad och integritet samt ditt sekretess- och säkerhetsmedvetande. Som person är du prestigelös och flexibel. Du har god förmåga att samordna, strukturera och kommunicera och är lyhörd för verksamhetens krav och arbetssätt, samt kan arbeta självständigt såväl som i grupp. Du har förmåga att bidra till förändrade arbetssätt genom att kunna arbeta flexibelt även med nya arbetsuppgifter. Du har hög social kompetens.

Övrigt

Tid: Tillträde enligt överenskommelse.

Kategori: Officer i nivå OF 2-3.

Organisationsenhet: HKV

Arbetsort: Stockholm, Lidingövägen 24.

Upplysningar om befattningen kan lämnas av: HKV Säkerhetschef, Kent Andersson, tel 08-788 7646 HKV IT säkerhetschef, Selim Revend, tel 08-788 7555

Fackliga kontaktpersoner vid Högkvarteret:

SACO HKV, Camilla Robertsson

OFR/S HKV, Pia Almström

SEKO Försvar HKV, Hans Monthan

OFR/O HKV, Arne Nilsson

Samtliga nås via växeln: 08-788 75 00

Välkommen med din ansökan senast 2017-09-24


Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:

I Högkvarteret finns överbefälhavaren (ÖB) och generaldirektören (GD), vilka för närvarande har ungefär 1 000 medarbetare – både officerare och civila experter. Högkvarteret (HKV) utgörs av ledningsstaben, produktionsledningen, insatsledningen, militära underrättelse- och säkerhetstjänsten, juridiska staben, personalstaben och informationsstaben.

Varje dag och varje timme gör våra medarbetare insatser som påverkar andra människors liv, både i stort och smått, och både på hemmaplan och runt om i världen.

Försvarsmakten ger dig möjlighet att utvecklas som människa och växa i din professionella roll. Vi är en ansvarstagande arbetsgivare och har en öppen organisation där vi ställer upp för varandra.

I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård och bra balans mellan arbete och privatliv.

Försvarsmakten tillvaratar de kvaliteter som mångfald och jämn könsfördelning tillför verksamheten. Vi välkomnar därför sökanden med olika bakgrund och erfarenheter i våra rekryteringar.

Då anställningen är placerad i säkerhetsklass krävs svenskt medborgarskap. Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 19§ i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.

Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes.

Tillbaka till listning
  • Publicerad: 21 augusti 2017
  • Plats: Stockholm, Stockholms län, Sverige
  • Förband: Högkvarteret (HKV) Stockholm
  • Anställningsform: Tidsbegränsad anställning
  • Omfattning: Heltid
  • Sista ansökningsdag:2017-09-24

Gå vidare till ansökan

Försvarsmakten använder ReachMee för att ta emot ansökningar till lediga jobb. Du lämnar nu forsvarsmakten.se och går vidare till reachmee.com.

Till ansökan