Militärobservatör - DR Kongo, MONUSCO - 2019

Monusco etablerades 1999 under namnet Monuc, och omfattas geografiskt av Demokratiska republiken Kongo (DR Kongo). Högkvarteret är beläget i Kinshasa i DR Kongo. Området kännetecknas av näst intill total avsaknad av infrastruktur.

Säkerhetsrådet skapade Monuc i syfte att övervaka implementeringen av eldupphöravtalet i Lusaka 10 juli 1999 av DR Kongo, Rwanda, Uganda, Angola, Zimbabwe och Namibia. Senare undertecknades detta dokument även av Movement for Liberation of Congo (MLC) samt Congolese Rally for Democracy (RCD). Den 1 juli 2010 bytte Monuc namn till Monusco, United Nations Organization Stabilization Mission in the Democratic Republic of the Congo.

Mandatet kan delas upp i fem faser, där den första är implementeringen av eldupphöravtalet. Därefter följer bland annat övervakning av implementeringen och rapporteringen av överträdelser, möjliggörande av fria val och stöd till den valda regeringen.

Om tjänsten

 • Befattningslön: Enligt avtal
 • Nivå: OF2/OF3
 • Krav på militär bakgrund: YO/RO
 • Enhet: DR Kongo 

Befattningsbeskrivning:

• Patrullering dag/natt för inhämtning av information 

• Observera, övervaka samt kontrollera ingågna avtal. 

• Tillhandahålla  rapporter, både munligt och skriftligt.  

• Förhandla och medla i svåra situationer, vid behov med tolk. 

• Genomföra andra uppgifter på order av FC/CMO.

• Beredd att leva och bo under svåra omständigheter, både fysiskt som psykiskt. 

• Beredd ingå som stabsofficer om insatsen så kräver.

Behörighetskrav:

Ålderskrav 25-55.
God fysisk och psykisk status.
Tidigare erfarenhet från minst förbandstjänst i US.
Mycket god engelska i tal och skrift.
Goda IT-kunskaper.
Körkort. 

Önskvärda meriter: 

C-behörighet alt tyngre militärt körkort. Tala/läsa/skriva franska

Övriga upplysningar

Godkänt utdrag ur misstanke och belastningsregistret skall kunna uppvisas efter förfrågan. Utdraget beställs via internet på polisens hemsida. Rekryteringsprocessen pågår under våren-18, slutligt besked lämnas under v24. 

Vem svarar på vad?

 • Frågor angående insatsen besvaras av Alf Norbäck, Enskilda Desken, ATS, 08-788 75 00
 • Frågor angående utbildning/insatstider besvaras av Hdl Barbro Nordenström, HKV AVD Pers 08-788 75 00
 • Utbildningsperiod: Tre veckors befattningsutbildning samt UNMEM (tre veckor FN utb. i Finland)
 • Insatsperiod: Rotation under 2019 och i ett år
 • Sista ansökningsdag: 29 oktober 2017

Försvarsmakten ger dig möjlighet att utvecklas som människa och växa i din professionella roll. Vi är en ansvarstagande arbetsgivare och har en öppen organisation där vi ställer upp för varandra.

I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård och bra balans mellan arbete och privatliv.

Försvarsmakten tillvaratar de kvaliteter som mångfald och jämn könsfördelning tillför verksamheten. Vi välkomnar därför sökanden med olika bakgrund och erfarenheter i våra rekryteringar.

Då anställningen är placerad i säkerhetsklass krävs svenskt medborgarskap. Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 19§ i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.

Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes.

Tillbaka till listning
 • Publicerad: 02 oktober 2017
 • Plats: DR Kongo, MONUSCO, Kongo-Kinshasa
 • Förband: Högkvarteret (HKV) Stockholm
 • Anställningsform: Tidsbegränsad anställning
 • Omfattning: Heltid
 • Sista ansökningsdag:2017-10-29

Gå vidare till ansökan

Försvarsmakten använder ReachMee för att ta emot ansökningar till lediga jobb. Du lämnar nu forsvarsmakten.se och går vidare till reachmee.com.

Till ansökan