Flygsäkerhetsbefäl SIS (FSO SIS) vid Norrbottens flygflottilj

Om tjänsten

Arbetet som flygsäkerhetsbefäl SIS vid flottiljstabens avdelning för sambands- och informationssystemtjänst, är utmanande med stor variation och ställer krav på en person som kan jobba självständigt under stort ansvar. Arbetet är i huvudsak ett administrativt jobb inom flygsäkerhetsområdet, men omfattar även rollen som utbildare och stöd till att skapa förutsättningar för drift och underhåll inom SIS, främst vad som avser arbetssätt och rutiner. Befattningen ingår i flottiljens krigsförband med mobil kapacitet att upprätta flygbas såväl nationellt som internationellt, under fältmässiga förhållanden, vilket ställer krav på god fysik och regelbundna fysiska tester genomförs. Befattningen som flygsäkerhetsbefäl SIS kräver fortlöpande vidareutbildning.

Arbetet omfattar:

 • Stödja lokal ansvarshavare med:

  flottiljens och SIS-funktionens flygsäkerhetsplan
  implementering och uppföljning av flygsäkerhetsplanen
  genomföra utredningsarbete vid avvikelser inom SIS-tjänsten kopplat till flygsäkerhet
  trendbevaka SIS-tjänsten vid F 21 flygplatser och föreslå åtgärder vid behov
  utbildning inom flygsäkerhetsområdet kopplat till SIS-tjänsten med tillhörande styrdokument (COM).

 • Deltar i flottiljens lokala flygsäkerhetsarbete tillsammans med övriga FSO´er
 • Samordnar SIS-funktionens flygsäkerhetsarbete

 • Representera flottiljen i centrala möten kopplat till flygsäkerhetsfrågor SIS

 • Utveckla och vidmakthålla SIS-funktionens delar i flottiljens verksamhetsledningssystem

 • Krigs- och övningsplanering inom sambands- och informationssystemstjänst

 • Medverkan vid materiel- och systemutbyggnader för att fånga flygsäkerhetsperspektivet med ett SIS-relaterat synsätt.

 • Medverkan i organisatorisk utvecklings- eller förändringsarbete i syfte att säkerställa ett flygsäkert läge.

 • Utbildning på annan ort samt resor i tjänsten både in- och utrikes

 • Att ingå i flygvapnets krigsförband som stabsmedlem

Kvalifikationer: Befattningen är en militär befattning och du som söker ska vara specialistofficer (OR 6-7) alt. officer (OF 1-2). En bakgrund inom Flygvapnet är ett krav.

Önskvärda meriter:
Vi söker dig med en bakgrund inom sambands- eller ledningssystemsområdet, men är även intresserade av medarbetare med kvalifikationer eller yrkeserfarenhet inom flygsäkerhetsområdet, exempelvis som flygtekniker. Erfarenhet av stabsarbete med analys, beredning och dokumentation är viktigt.

Goda kunskaper i engelska är önskvärt. Stor vikt kommer att läggas vid personliga egenskaper. 

Övrigt:
Vi är intresserade av såväl kvinnliga som manliga sökande. Krav på svenskt medborgarskap. Anställningsform; tills vidare, anställningsomfattning 100 %. F 21 tillämpar provanställning sex månader samt individuell lönesättning. Med befattningen följer skyldighet att krigsplaceras samt delta i utbildning och övning i krigsorganisationen. Med befattningen ingår också internationell tjänstgöring. Registerkontroll kommer att genomföras innan befattningen tillsätts. Tillträde snarast efter överenskommelse. 

Upplysningar om tjänsten kan lämnas av major Henrik Hansson tfn 0920-23 44 04 och information om rekryteringsprocessen HR generalist Sofia Kempe 0920-23 47 75

Fackliga organisationer: OFR-O, OFR-S, SEKO och SACO nås genom F 21 vxl, tfn 0920-23 40 00.

Välkommen med din ansökan senast 2017-10-06. Din ansökan skall innehålla CV samt ett ansökningsbrev. I ansökningsbrevet vill vi att du motiverar varför du är lämpad för denna befattning.


Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:

Flottiljens huvuduppgift är att skapa insatsförband; två stridsflygdivisioner och en basbataljon där personal och soldater är redo för nationella och internationella insatser. Tillsammans med Blekinge flygflottilj och Luftstridsskolan i Uppsala delar F 21 ansvaret för övervakningen av hela Sveriges luftrum, den så kallade incidentberedskapen. Denna verksamhet pågår 24 timmar per dygn, året runt.

Varje dag och varje timme gör våra medarbetare insatser som påverkar andra människors liv, både i stort och smått, och både på hemmaplan och runt om i världen.

Försvarsmakten ger dig möjlighet att utvecklas som människa och växa i din professionella roll. Vi är en ansvarstagande arbetsgivare och har en öppen organisation där vi ställer upp för varandra.

I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård och bra balans mellan arbete och privatliv.

Försvarsmakten tillvaratar de kvaliteter som mångfald och jämn könsfördelning tillför verksamheten. Vi välkomnar därför sökanden med olika bakgrund och erfarenheter i våra rekryteringar.

Då anställningen är placerad i säkerhetsklass krävs svenskt medborgarskap. Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 19§ i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.

Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes.

Tillbaka till listning
 • Publicerad: 11 september 2017
 • Plats: Luleå, Norrbottens län, Sverige
 • Förband: Norrbottens flygflottilj (F 21) Luleå
 • Anställningsform: Tillsvidareanställning
 • Omfattning: Heltid
 • Sista ansökningsdag:2017-10-06

Gå vidare till ansökan

Försvarsmakten använder ReachMee för att ta emot ansökningar till lediga jobb. Du lämnar nu forsvarsmakten.se och går vidare till reachmee.com.

Till ansökan