Chef G2 vid Särskilda operationsgruppen

Om tjänsten

Beskrivning av förbandet

Särskilda operationsgruppen (SOG) är kärnförbandet inom Försvarsmaktens specialförband och lokaliserat i Karlsborg. Särskilda operationsgruppens primära uppgifter är strid, underrättelseinhämtning och militärt stöd. SOG har hög tillgänglighet med särskild uttagen personal med stor operativ erfarenhet samt med hög utbildnings och träningsnivå.

Läs mer: Särskilda operationsgruppen

Huvudsakliga arbetsuppgifter

Fokus för underrättelsesektionen är att förse chefer med beslutsunderlag och inblandade enheter med underlag för genomförande. Sektionen genomför som ett led i detta bland annat bearbetning och analys av inhämtad information. Som chef för underrättelsesektionen leder du sektionen, dess arbete och utveckling, innefattande bl.a. personalplanering, personaluppföljning, genomföra utbildning, hålla föredragning, stabsarbete/bedömande mm. Utöver sysslorna som chef arbetar du självständigt med projekt av olika karaktär. Du skall kunna leda din sektion i underrättelsecykelns alla faser och under olika tidstempo. 

Krav:

Svensk medborgare

Officersexamen

Körkort lägst B

BISC, IOC eller motsvarande underrättelseutbildning

FM FysS tilläggskrav enligt nivå 3

Meriterande:

Erfarenheter inom någon/några av följande område; underrättelseledning, multi-sourse bearbetning och analys, HUMINT, IMINT, GIS

Genomfört utbildning motsv. FHS SU (OF-3)

Genomfört utlandstjänst i underrättelsebefattning såsom chef eller stf chef.

Stor vikt kommer att läggas på personlig lämplighet såsom:

 • god social- och samarbetsförmåga
 • initiativförmåga
 • flexibilitet
 • stresstålighet
 • förmåga att tänka okonventionellt
 • noggrannhet
 • förmåga att arbeta självständigt under eget ansvar.

Tillträde mm

Tidsbegränsad placering tidigast från 2018-06-01 eller enligt överenskommelse.

Upplysningar om befattningen kan lämnas av:

Kontakta SOG, sog@mil.se  att: C G2

Ansökan

Med ansökan skall CV, personligt brev, foto och ev. vitsord från internationell tjänst bifogas. Andra intyg/bevis motsv. som styrker erfarenheter/kompetenser som sökande vill åberopa må bifogas. Rekryteringsprocessen kommer att omfatta flertalet intervjuer, tester mm.

Sista datum för ansökan:

2017-11-05

Försvarsmakten ger dig möjlighet att utvecklas som människa och växa i din professionella roll. Vi är en ansvarstagande arbetsgivare och har en öppen organisation där vi ställer upp för varandra.

I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård och bra balans mellan arbete och privatliv.

Försvarsmakten tillvaratar de kvaliteter som mångfald och jämn könsfördelning tillför verksamheten. Vi välkomnar därför sökanden med olika bakgrund och erfarenheter i våra rekryteringar.

Då anställningen är placerad i säkerhetsklass krävs svenskt medborgarskap. Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 19§ i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.

Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes.

Tillbaka till listning
 • Publicerad: 06 september 2017
 • Plats: Karlsborg, Västra Götalands län, Sverige
 • Förband: Försvarsmakten
 • Anställningsform: Tidsbegränsad anställning
 • Omfattning: Heltid
 • Sista ansökningsdag:2017-11-05

Gå vidare till ansökan

Försvarsmakten använder ReachMee för att ta emot ansökningar till lediga jobb. Du lämnar nu forsvarsmakten.se och går vidare till reachmee.com.

Till ansökan