Kvartermästare OR-6/7 521.Flygbassäkpluton

Om tjänsten

521. flygbassäkplutonen

Plutonens huvuduppgift är att upptäcka, lokalisera, identifiera och motverka säkerhetshotande verksamhet mot flygbasen.

Plutonen löser uppgiften genom fast samt rörlig spaning, patrullering till fots alternativt genom fordonspatrulleringar.

Till sin hjälp har plutonen hundar och diverse teknologiska sensorer i form av olika mörkerhjälpmedel.

Nyckelord för att lösa tilldelade uppgifter är snabbhet och flexibilitet.

För plutonen innebär detta att vi arbetar i lättmanövrerade grupper och förflyttar oss med lätta terrängfordon, terrängbilar och pansarterrängbilar.

Plutonen utgår från 16.Flygflottiljen, Ärna, men övar och verkar i stora delar av landet.

Huvudsakliga arbetsuppgifter:

Kvartermästarens uppgifter består till största del av mtrl planering, vårdplanering och uppföljning samt grundläggande teknisk tjänst men också soldat utbildning. Då plutonens uppgifter är väldigt skiftande så är arbetsuppgifterna varierande.

Krav:

OR-6/7

B-körkort

Ej Hundallergiker

Önskvärda kvalifikationer:

Utbildning Logistik/teknisk tjänst

Erfarenhet av Mtrl hantering i Lift samt PRIO

BE/C - körkort/förarbevis

Personliga egenskaper:

Du har god insikt i försvarsmaktens materielsystem.

Du kan jobba självständigt, då du under perioder kommer jobba mycket självständigt.

Du är noggrann och prestigelös, vilket också innebär att du är en god lagspelare.

Du är flexibel och kan hantera tillfälliga toppar i arbetsbelastningen utan att bli stressad.

Du har en mentalitet att lösa uppgiften även vid påfrestande situationer.

Du har ett socialt liv som medger frånvaro från hem och familj vid t.ex. övningar.

Du ställer dig även positiv till att tjänstgöra utomlands om insats erbjuds.

Utöver formella kompetenser kommer stor vikt att läggas på personlig lämplighet.

Upplysningar om tjänsten kan lämnas av:

Tjf PlutC Förste Sergeant Erik Hedman 0722 19 41 47

Fackliga representanter:

OFR/O Ärna Peter Oscarson 018-196368

 Övrigt:

Tillsvidare anställning.

Befattningen är placerad på 16 flygflottiljen i Uppsala.

Startdatum enl överenskommelse.

Sökande som kallas till intervju kommer även att få genomföra diverse fystester under den dagen. 

Sista datum för ansökan:

Välkommen med din ansökan senast 2017-10-16. Din ansökan skall innehålla CV samt ett ansökningsbrev. I ansökningsbrevet skall du motivera varför du är lämpad för sökt befattning.


Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:

Luftstridsskolan är flygvapnets gemensamma kompetenscentrum för utveckling och utbildning.
Vid Luftstridsskolan, LSS finns Utvecklingsenhet Luft som leder utvecklingen av flygstridskrafterna förkrigsförbandens behov. LSS har fyra flygvapengemensamma skolor; Flygskolan, Stridslednings- och luftbevakningsskolan, Flygbefälsskolan, Basbefälsskolan inklusive R 3 utbildning. Luftstridskolan är en flottilj som innehåller krigsförbanden 16:e flygflottiljen med 5. Basenheten samt 161. Stridslednings- och luftbevakningsbataljonen med uppgifter avseende beredskap och insatser inom flygbas och ledning. Luftstridsskolan har verksamhet på åtta orter spridda över hela landet.

Varje dag och varje timme gör våra medarbetare insatser som påverkar andra människors liv, både i stort och smått, och både på hemmaplan och runt om i världen.

Försvarsmakten ger dig möjlighet att utvecklas som människa och växa i din professionella roll. Vi är en ansvarstagande arbetsgivare och har en öppen organisation där vi ställer upp för varandra.

I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård och bra balans mellan arbete och privatliv.

Försvarsmakten tillvaratar de kvaliteter som mångfald och jämn könsfördelning tillför verksamheten. Vi välkomnar därför sökanden med olika bakgrund och erfarenheter i våra rekryteringar.

Då anställningen är placerad i säkerhetsklass krävs svenskt medborgarskap. Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 19§ i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.

Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes.

Tillbaka till listning
  • Publicerad: 09 september 2017
  • Plats: Uppsala, Uppsala län, Sverige
  • Förband: Luftstridsskolan (LSS) Uppsala
  • Anställningsform: Tillsvidareanställning
  • Omfattning: Heltid
  • Sista ansökningsdag:2017-10-16

Gå vidare till ansökan

Försvarsmakten använder ReachMee för att ta emot ansökningar till lediga jobb. Du lämnar nu forsvarsmakten.se och går vidare till reachmee.com.

Till ansökan