Luftstridsskolan (LSS) anställer Flygterminalsoldater för tjänstgöring i Uppsala.

Om tjänsten

Huvuduppgiften inom flygterminaltjänsten är handhavande av passagerare, bagage & gods inför & under flygtransporter. Tjänsten skall kunna lösas dygnet runt.

Flygterminaltjänsten löses vid flygbas/flygplats & skall nationellt & internationellt kunna betjäna egna & andra nationers transport- & passagerarflygplan samt helikoptrar.

Tjänsten omfattar bl.a : 

Handhavande av fordon & utrustning för flygterminaltjänst (tex truckar, hjullastare, teleskoplastare, lastbilar med släp, K-loaders, terrängvagnar).

Lasta gods på paletter (lastsäkra, väga & märka).

Göra tyngdpunktsberäkningar på gods.

Genomföra marshalling (dirigering), rangering & bogsering av flygplan.

Genomföra säkerhetskontroll inkl röntgen av passagerare och bagage.

523.Flygterminalpluton består av två identiskt sammansatta troppar om vardera 11 individer. Baskunskaperna i tropparna kommer vara grundläggande flygterminaltjänst. I varje tropp kommer soldaterna sedan erhålla ytterligare kvalificerade militära & civila utbildningar som bland annat ger meriterande certifikat & utbildningsbevis. Detta innebär exempelvis att någon eller några soldater kan bli specialiserade på att framföra tunga specialfordon & hanteringsutrustning medan andra kan bli experter på dokumentation & hantering av farligt gods.

Arbetet kräver både förmåga att arbeta i grupp & att självständigt lösa kvalificerade uppgifter. Plutonen är aktiv både i Sverige & utomlands. Förutom den dagliga tjänsten i Uppsala som utöver flygterminaltjänsten även omfattar soldat- & stridsutbildning, är plutonen tänkt att kunna omgruppera med hela eller del av plutonen till annan plats i riket & där kunna lösa flygterminaltjänst. Plutonen kommer även delta på nationella & internationella övningar både i Sverige & utomlands.

Behovet av flygterminaltjänst i samband med Sveriges ökade internationella insatser gör att soldaterna i plutonen måste ha en vilja att vara en del av detta ökade internationella åtagande då det kommer vara ett naturligt inslag i tjänstgöringen att genomföra insatser utomlands. För närvarande är soldater ur plutonen insatta i både Mali & Afghanistan.

Utbildningen bedrivs under alla tider på året oavsett väder & temperatur. Det innebär stora belastningar & krav på att den enskilde kan hantera olika miljöer & ändå kunna lösa alla uppgifter. Tjänsten belastar hela kroppen & ställer krav på god fysik & starkt psyke.

Generella krav för anställning:

Svensk medborgare

Godkänd säkerhetsprövning/registerkontroll

Genomförd värnplikt eller GMU/aspirantutbildning med godkända betyg

Körkort B

Genomförd gymnasieutbildning med lägst godkänt i huvudämnena Ma A, Sh A, Svenska A, Eng A

Fysisk uthållighet & styrka

Meriterande kvalifikationer:

Genomförd befattningsutbildning mot sökt befattning

Väl vitsordad militärtjänstgöring

Tidigare genomförd internationell tjänstgöring

Körkort C, CE

Ansökan skall innehålla:

Kopior på gymnasiebetyg

samtliga militära betyg

Frågor gällande tjänsten besvaras av plutonchef Kn Peter Sandberg. Tel.nr 0708-544581. E-post peter.sandberg@mil.se


Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:

Luftstridsskolan är flygvapnets gemensamma kompetenscentrum för utveckling och utbildning.
Vid Luftstridsskolan, LSS finns Utvecklingsenhet Luft som leder utvecklingen av flygstridskrafterna förkrigsförbandens behov. LSS har fyra flygvapengemensamma skolor; Flygskolan, Stridslednings- och luftbevakningsskolan, Flygbefälsskolan, Basbefälsskolan inklusive R 3 utbildning. Luftstridskolan är en flottilj som innehåller krigsförbanden 16:e flygflottiljen med 5. Basenheten samt 161. Stridslednings- och luftbevakningsbataljonen med uppgifter avseende beredskap och insatser inom flygbas och ledning. Luftstridsskolan har verksamhet på åtta orter spridda över hela landet.

Varje dag och varje timme gör våra medarbetare insatser som påverkar andra människors liv, både i stort och smått, och både på hemmaplan och runt om i världen.

Försvarsmakten ger dig möjlighet att utvecklas som människa och växa i din professionella roll. Vi är en ansvarstagande arbetsgivare och har en öppen organisation där vi ställer upp för varandra.

I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård och bra balans mellan arbete och privatliv.

Försvarsmakten tillvaratar de kvaliteter som mångfald och jämn könsfördelning tillför verksamheten. Vi välkomnar därför sökanden med olika bakgrund och erfarenheter i våra rekryteringar.

Då anställningen är placerad i säkerhetsklass krävs svenskt medborgarskap. Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 19§ i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.

Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes.

Tillbaka till listning
  • Publicerad: 11 september 2017
  • Plats: Uppsala, Uppsala län, Sverige
  • Förband: Luftstridsskolan (LSS) Uppsala
  • Anställningsform: Tidsbegränsad anställning
  • Omfattning: Heltid
  • Sista ansökningsdag:2017-10-22

Gå vidare till ansökan

Försvarsmakten använder ReachMee för att ta emot ansökningar till lediga jobb. Du lämnar nu forsvarsmakten.se och går vidare till reachmee.com.

Till ansökan