203.amibieskyttekompaniet rekryterar tidvis tjänstgörande soldater

Om tjänsten

Försvarsmakten är en av Sveriges största myndigheter med mer än 50 000 medarbetare och frivilliga. Försvarsmakten är ständigt beredd att hävda Sveriges territorium, genomföra internationella insatser, samt att stödja samhället vid större kriser. Ytterst är Försvarsmaktens uppgift att värna demokrati och mänskliga rättigheter. Hos oss kan du göra skillnad. Försvarsmakten eftersträvar mångfald eftersom det berikar vår verksamhet.

I Försvarsmakten finns en värdegrund där såväl professionell utveckling som personlig hälsa lyfts fram. Försvarsmakten erbjuder många interna karriärmöjligheter, friskvårdsmöjligheter och en rimlig balans mellan arbete, privat- och familjeliv.

Amfibieregementet ”AMF1” leder en manöverbataljon och två kompanier med heltids- och deltidsanställd personal samt två hemvärnsbataljoner med frivillig personal. Förbandet är ett markstridsförband som förflyttas främst med stridsbåtar. På förbandsbaserna och dess anslutande övningsfält runt om i skärgården övar, tränar och utbildas förbandet mot att verka där vatten möter land; en skärgård, ett floddelta, en hamn.

2.amfibiebataljonen är idag en av försvarsmaktens modernaste och slagkraftigaste manöverbataljoner. Vid bataljonen tjänstgör yrkesofficerare, reservofficerare samt krigsplacerade soldater. 2.amfibiebataljonen består av sex kompanier; ett ledningskompani, ett kustjägarkompani, tre amfibieskyttekompanier, ett underhållskompani. Bataljonen är ständigt beredd att genomföra både nationella- och internationella insatser, vilket förutsätter att vi kan verka i en mängd olika miljöer; öken, vinter, djungel, etc. Mellan uppdrag utbildas, tränar och övar bataljonen tillsammans med andra förband likväl nationellt som internationellt.

203.amfibieskyttekompaniet utgörs av tidvis tjänstgörande soldater. Kompaniet transporterar sig främst med stridsbåtar eller till fots och löser stridsuppgifter med understöd från stridsbåtar, granatkastare och robot. Även om skärgårdsterrängen är den huvudsakliga stridsmiljön behärskar kompaniet även förmågan att lösa uppgifter i många olika miljöer och terrängtyper. En av kompaniets främsta styrkor är flexibilitet och förbandet kan efter mycket kort tid lösa uppgift med annan  enhet eller annan enhets fordon. Många av amfibieskyttekompaniets uppgifter är mycket krävande varför särskilda krav ställs på kompaniernas personal.

 


Sökbara tjänster

203.amfibieskyttekompaniet är fullt uppsatt som förband men har enstaka vakanser bland stridsbåtsbesättningar och inom områdena skytte, bekämpning, och ledning. Mer information avseende specifika tjänster inom områdena delges på förfrågan vid inskickat svar på annonsen eller på förfrågan hos ansvarig rekryteringsofficer vid kompaniet. 

Vem är du?

Oavsett befattning är du som tjänstgörande vid 203.amfibieskyttekompaniet i grunden amfibiesoldat och du löser grundläggande soldatuppgifter på ett föredömligt sätt. För dig som söker innebär det att du har god fysisk- och mental förmåga för att lösa varierande uppgifter i en krävande miljö tillsammans med andra. En förutsättning för att klara av tjänstgöringen som amfibiesoldat är att du som söker till kompaniet inte kommer med allvarliga skador eller sjukdomar.


Krav

För att kvalificera som anställningsbar ska du som söker har genomfört en GSU eller en GMU med en befattningsutbildning för tjänsten du söker.

Vi ställer även höga krav på personlig lämplighet för den tjänsten du söker, varpå vi lägger stor vikt vid intervjun.

Vi ser med fördel att du som söker är amfibiesoldat sedan tidigare.

Anställning

ANSTÄLLNING
Tidvis tjänstgöring.
Tidsbegränsad anställning med 4 års kontrakt, 6 månaders provanställning tillämpas för dig som inte i dagsläget är anställd inom försvarsmakten.

TILLTRÄDE
Rekrytering sker löpande och anställning påbörjas efter samverkan mellan rekryterande chef och den sökande.

PLACERING
Haninge garnison AMF1/2.amfibiebataljonen/203.amfibieskyttekompaniet.

LÖN
Enligt avtal.
Grundlön: från 18’500 och ökande beroende på befattning, uppsägningstid 1-2 månader.

Ansökan

DOKUMENT ATT BIFOGA DIN ANSÖKAN

·  Personligt brev
·  CV med referenser

Sista datum för ansökan

Urval kommer att ske löpande och tjänsterna kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdagen 2017-10-15

Kontakt

203.amfibieskyttekompaniet
amf1-203amfskkomp-rekrytering@mil.se

Facklig kontakt, OF Amf
of-amf@mil.se

Personalenheten på 2.amfibiebataljonen kan nås via mejl
amf1-rekrytering@mil.se

Antagningsprocess

Intressanta kandidater kommer att kallas till tester som omfattar bl.a. intervjuer av befäl, läkarundersökning och fystester.

Går du inte vidare i antagningsprocessen kommer du att få svar via mejl.

 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________


Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:

Amfibieregementet, Amf 1, verkar där vatten möter land och verkar i Stockholm, Göteborg och på Gotland. Med hjälp av bland annat de snabbgående stridsbåtarna, svävare, trossbåtar och bevakningsbåtar, uppnår man en god rörlighet och förmåga att ta och utöva kontroll över kustområden. Syftet är att kunna styra vilka mark- och sjöenheter som ska ha tillgång till eller möjlighet att passera genom ett särskilt område. Amfibiesystemet kan verka i fyra dimensioner: i och under vattenytan, på land och i luften. Soldaterna använder kontrollerbara minor, robotsystem, granatkastare och andra vapensystem.

Varje dag och varje timme gör våra medarbetare insatser som påverkar andra människors liv, både i stort och smått, och både på hemmaplan och runt om i världen.

Försvarsmakten ger dig möjlighet att utvecklas som människa och växa i din professionella roll. Vi är en ansvarstagande arbetsgivare och har en öppen organisation där vi ställer upp för varandra.

I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård och bra balans mellan arbete och privatliv.

Försvarsmakten tillvaratar de kvaliteter som mångfald och jämn könsfördelning tillför verksamheten. Vi välkomnar därför sökanden med olika bakgrund och erfarenheter i våra rekryteringar.

Då anställningen är placerad i säkerhetsklass krävs svenskt medborgarskap. Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 19§ i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.

Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes.

Tillbaka till listning
  • Publicerad: 17 september 2017
  • Plats: Stockholm, Stockholms län, Sverige
  • Förband: Amfibieregementet (Amf 1) Berga/Muskö
  • Anställningsform: Tidsbegränsad anställning
  • Omfattning: Deltid
  • Sista ansökningsdag:2017-10-15

Gå vidare till ansökan

Försvarsmakten använder ReachMee för att ta emot ansökningar till lediga jobb. Du lämnar nu forsvarsmakten.se och går vidare till reachmee.com.

Till ansökan