Kvartermästare vid Särskilda sambandsenheten (SSE)

Om tjänsten

Kvartermästare vid Särskilda Sambandsenheten (SSE)

Försvarsmaktens specialförband är primärt en militärstrategisk resurs som ska öka mängden handlingsalternativ genom att komplettera och tillföra lösningar utanför de reguljära förbandens möjlighet. En insats ska vara ett effektivt medel att erhålla säkerhetspolitisk och militärstrategisk effekt, i synnerhet vid korta tidsförhållanden och osäkert beslutsunderlag.

Specialförbanden ska vara prövade, kvalitetssäkrade och insatsberedda för operationer i alla konfliktnivåer, nationellt såväl som internationellt, inom Sveriges och EUs säkerhetspolitiska intresseområde.                  

Försvarsmaktens specialförband (FM SF) består av Specialförbandsledningen (SFL), Särskilda operationsgruppen (SOG), Särskilda helikoptergruppen (SHG), Särskilda sambandsenheten (SSE), Särskilda logistikgruppen (SLG), Sjötransportenheten (STE), Sektionen för operativ teknik (SOT) och Särskilda transportflyggruppen (STG)

Förbandsbeskrivning

Särskilda Sambandsenheten (SSE) är lokaliserad vid Ledningsregementet i Enköping. SSE har som huvuduppgift att förse FM SF med ledningssystemstödkompetens inom områdena informations- och sambandssystem. Förbandet har samma höga krav på tillgänglighet, beredskap och noggrannhet i utfört arbete som övriga FM SF.             

Förbandet är organiserat med en ledningsgrupp och ett antal specialiserade sektioner. Varje sektion innehåller i sin tur ett antal signaloperatörer.

Huvudsakliga arbetsuppgifter

 • Arbeta som kvartermästare vid SSE med huvudsaklig arbetsinriktning logistik- och materieltjänst inom insats-, utbildnings- och utvecklingsverksamhet.
 • Kunna tjänstgöra i FM SF vid internationella och nationella uppdrag såväl som vid övningar.

Arbetet innebär krav på beredskap och tjänsteresor inom och utom landet förekommer.

Utbildning och kompetens

 • Du skall ha genomfört militär grundutbildning.
 • Officersexamen.
 • Erfarenhet inom logistikområdet.

Meriterande är

 • Dokumenterad erfarenhet inom logistikområdet.
 • Erfarenhet avseende områdena IT-säkerhet, datakommunikation, nätverk och radiokommunikation.
 • Erfarenhet inom VHF, HF, Satkom och frekvensplanering/driftledning av sambandssystem.
 • Tidigare utlandstjänstgöring och då framförallt inom logistik-, teknik- eller ledningssystemområdet.
 • Högre körkortsbehörigheter.
 • Signalskyddsutbildning

Stor vikt läggs vid dina personliga egenskaper och din förmåga att arbeta i grupp.

Du måste uppfylla följande krav för anställning:

 • Svensk medborgare.
 • Godkänd vid säkerhetsprövning (genomförs innan anställning).
 • Körkort klass B (ange i ansökan).
 • Beredd att genomföra internationell tjänst
 • Skall efter särskild prövning av medicinska/psykologiska tester, kunna uppvisa godkända resultat.

Typ av Tjänst

Tillsvidareanställning för officer.

Tjänstgöringsort är Enköping.

Sökande förband/enhet

Särskilda Sambandsenheten vid Ledningsregementet

Sista ansökningsdag

Ansökan oss tillhanda senast 2017-11-01

Ansökan skall skrivas på svenska och innehålla CV och levnadsbeskrivning.

Ofullständig ansökan behandlas ej.

Ansökningshandlingar återsänds ej.

Tillträde

Enligt överenskommelse. Preliminär start våren 2018.

Upplysningar

Eventuella frågor om tjänsten kan ställas via e-post till; ledr-12sbbat-sse@mil.se

Fackliga representanter vid LedR:

Officersförbundet   Magnus Johansson

SACO   Magnus Edlund

Försvarsförbundet   Inge Bäcklin

SEKO   Per-Gustaf Andersson

(Samtliga nås via vxl 0171-157000)

Mer information

Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning.

De som bedöms lämpliga kommer att kallas till uttagningstester med intervjuer, läkarundersökning och psykologiska moment/samtal.

I samband med kallelsen till tester, kommer kompletterande info angående tider och platser.

Välkommen med din ansökan!Försvarsmaktens specialförband är en militärstrategisk resurs som ökar antalet möjliga handlingsalternativ. En insats med specialförbanden kännetecknas av hög effekt på säkerhetspolitisk nivå. Det kan till exempel handla om att frita eller rädda svenska medborgare i internationell tjänst eller inhämta underrättelser. Inom specialförbanden eftersträvar vi enkelhet i såväl planering som genomförande, oförutsägbarhet genom okonventionella metoder samt målmedvetenhet, precision och beslutsamhet. Beredskapen är hög och personalen är särskilt uttagen, utbildad och utrustad för att klara sina uppgifter.

Varje dag och varje timme gör våra medarbetare insatser som påverkar andra människors liv, både i stort och smått, och både på hemmaplan och runt om i världen.

Försvarsmakten ger dig möjlighet att utvecklas som människa och växa i din professionella roll. Vi är en ansvarstagande arbetsgivare och har en öppen organisation där vi ställer upp för varandra.

I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård och bra balans mellan arbete och privatliv.

Försvarsmakten tillvaratar de kvaliteter som mångfald och jämn könsfördelning tillför verksamheten. Vi välkomnar därför sökanden med olika bakgrund och erfarenheter i våra rekryteringar.

Då anställningen är placerad i säkerhetsklass krävs svenskt medborgarskap. Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 19§ i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.

Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes.

Tillbaka till listning
 • Publicerad: 21 september 2017
 • Plats: Enköping, Uppsala län, Sverige
 • Förband: Ledningsregementet (LedR) Enköping
 • Anställningsform: Tillsvidareanställning
 • Omfattning: Heltid
 • Sista ansökningsdag:2017-11-01

Gå vidare till ansökan

Försvarsmakten använder ReachMee för att ta emot ansökningar till lediga jobb. Du lämnar nu forsvarsmakten.se och går vidare till reachmee.com.

Till ansökan