Stabsassistent till Insatsledningens logistikavdelning

Om tjänsten


Insatsledningens logistikavdelning (INSS J4) stödjer operativ planering av nationell och internationell verksamhet. Avdelningen leder på uppdrag av Försvarsmaktens insatschef (C INSATS) genomförande och uppföljning av logistik på operativ nivå. INSS J4 söker en stabsassistent som ska stödja och bidra till att utveckla avdelningens stabstjänst.

Huvudsakliga arbetsuppgifter
Som stabsassistent vid insatsledningens logistikavdelning kommer du att vara underställd C INSS J4 och administrera ärenden främst rörande logistik, inkluderande utveckling av avdelningens administrativa rutiner och stabstjänst.
I rollen kommer du bland annat:
- verka som stabsassistent,
- stödja J4 ledning med administration av inkommande och utgående information till och från avdelningen, bland annat i INS ledningssystem SWECCIS, i system VIDAR, på INSS J4 samarbetsyta på Emilia och i Outlook,
- stödja J4 ledning avseende administration i PRIO,
- stödja avdelningen avseende framtagande och administration av direktiv, order, rapporter, översikter, uppgiftsliggare samt informationsklassificering,
- stödja förberedelser, genomförande och efterarbete vid avdelningens planeringsmöten och planeringsinternat,
- stödja avdelningens förberedelser, genomförande och efterarbete vid övningsverksamhet.

Kvalifikationer
• 3-årig gymnasieutbildning med teoretisk inriktning
• Genomförd värnplikt, GMU alternativt aspirantutbildning
• Befattningsutbildning och/eller tjänstgöring som stabsassistent
• God förmåga att uttrycka sig i tal och skrift på svenska och engelska
• Analytisk förmåga
• Kunskaper i databashantering och informationsstrukturering
• Kunskaper i PRIO

Meriterande
• Körkort
• God förmåga MS Office, VIDAR, EMILIA
• Signalskyddsutbildning
• Fördjupad utbildning PRIO
• Utbildning SWECCIS

Personliga egenskaper
Som person är du driftig och har en god samarbetsförmåga. Du är mål- och resultatinriktad med stort ansvarstagande, säkerhetsmedvetande och hög integritet. En förutsättning för att klara av arbetsuppgifterna på ett bra sätt är att du är kommunikativ och lyhörd. Stor vikt kommer att läggas vid personliga egenskaper.

Övrigt
Anställningen är tidsbegränsad enligt "Avtal om tidsbegränsade anställningar med kontinuerlig tjänstgöring för gruppbefäl, soldater och sjömän inom Försvarsmakten". Anställningen kan uppgå till max 8 år och inleds med en provanställning på sex månader. Anställningen är på heltid.
Tillsättning av befattningen planeras ske från och med 2018-02-01
Befattningen är placerad på HKV, Lidingövägen 24, Stockholm.

Förfrågningar angående befattningen kan göras till
Rekryterande chef, Öv Håkan Andersson på 08-7887188 eller Övlt Sven Hansson på 08-7887556.

Fackliga kontaktpersoner
SACO Camilla Robertsson
OFR/S Pia Almström
OFRO Arne Nilsson
SEKO Hans Monthan
Samtliga nås via växeln: 08-788 75 00.

Välkommen med din ansökan samt motivering till ditt intresse senast 2017-11-01. Bifoga militära och civila vitsord för de senaste åren, intyg på utnämning samt personligt brev och CV innehållande två referenser från personer med arbetsledande befattning.


Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:

I Högkvarteret finns överbefälhavaren (ÖB) och generaldirektören (GD), vilka för närvarande har ungefär 1 000 medarbetare – både officerare och civila experter. Högkvarteret (HKV) utgörs av ledningsstaben, produktionsledningen, insatsledningen, militära underrättelse- och säkerhetstjänsten, juridiska staben, personalstaben och informationsstaben.

Varje dag och varje timme gör våra medarbetare insatser som påverkar andra människors liv, både i stort och smått, och både på hemmaplan och runt om i världen.

Försvarsmakten ger dig möjlighet att utvecklas som människa och växa i din professionella roll. Vi är en ansvarstagande arbetsgivare och har en öppen organisation där vi ställer upp för varandra.

I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård och bra balans mellan arbete och privatliv.

Försvarsmakten tillvaratar de kvaliteter som mångfald och jämn könsfördelning tillför verksamheten. Vi välkomnar därför sökanden med olika bakgrund och erfarenheter i våra rekryteringar.

Då anställningen är placerad i säkerhetsklass krävs svenskt medborgarskap. Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 19§ i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.

Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes.

Tillbaka till listning
  • Publicerad: 25 september 2017
  • Plats: Stockholm, Stockholms län, Sverige
  • Förband: Högkvarteret (HKV) Stockholm
  • Anställningsform: Tidsbegränsad anställning
  • Omfattning: Heltid
  • Sista ansökningsdag:2017-11-01

Gå vidare till ansökan

Försvarsmakten använder ReachMee för att ta emot ansökningar till lediga jobb. Du lämnar nu forsvarsmakten.se och går vidare till reachmee.com.

Till ansökan