Handläggare till Säkerhetssektionen

Om tjänsten


Högkvartersavdelningens säkerhetssektion söker en handläggare inom funktionen verksamhets och personrelaterad riskhantering/Operativ säkerhetstjänst.

Högkvartersavdelningens säkerhetssektion (HKV Avd Säk)
HKV AVD Säk huvuduppgift är att ansvara för säkerhetstjänsten vid HKV. Arbetsområdet indelas i, fysiskt skydd, IT-säkerhet, Informationssäkerhet, SUA, Signalskydd, Säkerhetsprövning samt Kontroll och Säkerhetsutbildning.
C HKV AVD Säk är tillika HKV Säkerhetschef. Sektionen består av 13 medarbetare.

Arbetsuppgifter
• Arbetet innefattar att leda, utbilda, utvärdera samt vid behov genomföra och koordinera säkerhetsskyddsåtgärder kring särskilt utpekade personer eller verksamheter.
• Medverka i den operativa säkerheten samt i övriga säkerhetssektionens uppgifter inom HKV AVD Säk ansvarsområde.
• Säkerhetsanalys, hot och hotbedömning är en väsentlig del av tjänsten.
• Utbildning inom olika områden av säkerhetsskyddstjänst ingår som en naturlig arbetsuppgift för sektionen.

Arbetet bedrivs nära FM centrala ledning och staber med stationeringsort Stockholm

Kvalifikationer
• Dokumenterad erfarenhet av tjänstgöring inom Försvarsmakten.
• För tjänsten relevant säkerhetsutbildning.
• Dokumenterad erfarenhet av din pedagogiska förmåga att planera och genomföra utbildning inom hot- och säkerhetsskyddstjänst.

Meriterande
• Officersexamen
• Erfarenhet och/eller utbildning inom projektledning
• Utbildning och/eller erfarenhet inom hot och hotbildsbedömning.
• Säkerhetschefs- och/eller IT-säkerhetschefs utbildning.
• Erfarenhet av att tjänstgöra i militär stab på central eller regional nivå.
• Dokumenterad kunskap om IS U/S.
• Militärpolisexamen

Personliga egenskaper
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper. Stor social kompetens, samarbetsförmåga, förmåga att leda andra och ett högt servicemedvetande är exempel på egenskaper som anses vara centrala.

Övrigt
Tid: Vi ser gärna att tjänsten tillsätts omgående.
Tillsvidare anställning.
Kategori: Befattningen är oberoende (civ–mil).
Organisationsenhet: HKV
Arbetsort: Stockholm, Lidingövägen 24.

Kontakt
HKV Säkerhetschef, Kent Andersson, tel 08-788 7646
HKV IT- säkerhetschef, Selim Revend, 08 -788 7555
Ansvarig för Operativ säkerhet, Jonas Khan, tel 08-788 9438

Fackliga kontaktpersoner vid Högkvarteret
SACO HKV, Camilla Robertsson
OFR/S HKV, Pia Almström
SEKO Försvar HKV, Hans Monthan
OFR/O HKV, Arne Nilsson
Samtliga nås via växeln: 08-788 75 00

Välkommen med din ansökan senast 2017-10-31


Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:

I Högkvarteret finns överbefälhavaren (ÖB) och generaldirektören (GD), vilka för närvarande har ungefär 1 000 medarbetare – både officerare och civila experter. Högkvarteret (HKV) utgörs av ledningsstaben, produktionsledningen, insatsledningen, militära underrättelse- och säkerhetstjänsten, juridiska staben, personalstaben och informationsstaben.

Varje dag och varje timme gör våra medarbetare insatser som påverkar andra människors liv, både i stort och smått, och både på hemmaplan och runt om i världen.

Försvarsmakten ger dig möjlighet att utvecklas som människa och växa i din professionella roll. Vi är en ansvarstagande arbetsgivare och har en öppen organisation där vi ställer upp för varandra.

I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård och bra balans mellan arbete och privatliv.

Försvarsmakten tillvaratar de kvaliteter som mångfald och jämn könsfördelning tillför verksamheten. Vi välkomnar därför sökanden med olika bakgrund och erfarenheter i våra rekryteringar.

Då anställningen är placerad i säkerhetsklass krävs svenskt medborgarskap. Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 19§ i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.

Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes.

Tillbaka till listning
  • Publicerad: 28 september 2017
  • Plats: Stockholm, Stockholms län, Sverige
  • Förband: Högkvarteret (HKV) Stockholm
  • Anställningsform: Tillsvidareanställning
  • Omfattning: Heltid
  • Sista ansökningsdag:2017-10-31

Gå vidare till ansökan

Försvarsmakten använder ReachMee för att ta emot ansökningar till lediga jobb. Du lämnar nu forsvarsmakten.se och går vidare till reachmee.com.

Till ansökan