Chef J3 tillika stf stabschef (OF3)

Om tjänsten


Stabsenheten stödjer och skapar förutsättningar för chefen FMUndSäkC och centrumet i övrigt att planera, genomföra och följa upp dess verksamhet. Förutom stödfunktioner som HR-, Säk-, Ek-, IT-, Komm-, Prod- och logistikfunktioner finns även vaktmästar- och sekreterarstöd.

Huvudsakliga arbetsuppgifter
I din roll som chef J3 kommer du att ansvara för genomförandeledning inkl uppföljning samt ha en viktig roll i underlagsframtagning för såväl planering som genomförande av förbandets verksamhet. Du kommer arbeta med att utarbeta order och direktiv på uppdrag av stabschefen. Du kommer delta/leda arbetsgrupper syftande till att ta fram beslutsunderlag för chefen FMUndSäkC. Dessutom ansvarar du för planering av besök, beredningar av FMUndSäkC beredskaps-, marksäkerhets-, krisledningfrågor och i övrigt förekommande ärenden inom ramen för kort- och medellång sikt.

I din roll som stf stabschef ska du förutom vid behov ersätta stabschefen, stödja med bl a planering och uppföljning för staben och förbandsledningen.

Tillikauppgifter för chef J3 är bl a folkrättsföreträdare, kontaktperson likabehandling samt stödja stabschefen avseende arbetsmiljöfrågor vid staben.

Kvalifikationer
Lägst SU (OF3-utbildning).

Meriterande
Erfarenhet från verksamhetsledning.
Goda kunskaper i PRIO och Sharepoint (VIDAR och emilia). Kunskaper i ISUNDSÄK.

Personliga egenskaper
För att kunna verka i rollen som chef J3 krävs att du är strukturerad, flexibel, social och ansvarstagande samt har initiativförmåga. Helhetsförståelse och tålamod är också goda förmågor. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.

Upplysningar om tjänsten kan lämnas av
Daniel Perry, stabschef, 018-19 65 01
Jeanette Borén, chef HR, 018-19 65 03

Fackliga representanter
Officersförbundet: Peter Oscarson
Försvarsförbundet: Per Gustafson
SEKO: Mari-Ann Larsson
Samtliga nås på telefonnummer: 010-820 00 99.

Övrigt
Anställningsform: Tillsvidare
Arbetsort: Uppsala
Beräknat startdatum/tillträde: 2018-01-01
Befattningsnivå: OF3

Välkommen med din ansökan senast 2017-11-05. Din ansökan skall innehålla CV samt ett ansökningsbrev. I ansökningsbrevet vill vi att du motiverar varför du är lämpad för denna befattning.


Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:

Försvarsmaktens underrättelse- och säkerhetscentrum, FMUndSäkC, är ett centrum för utbildning och utveckling inom Försvarsmaktens nationella och internationella underrättelse- och säkerhetstjänst. Centrumet är försvarsmaktsgemensamt och upprättades 1998 då flygvapnets och arméns underrättelseskolor samt Försvarets tolkskola sammanfördes till Uppsala garnison.

Varje dag och varje timme gör våra medarbetare insatser som påverkar andra människors liv, både i stort och smått, och både på hemmaplan och runt om i världen.

Försvarsmakten ger dig möjlighet att utvecklas som människa och växa i din professionella roll. Vi är en ansvarstagande arbetsgivare och har en öppen organisation där vi ställer upp för varandra.

I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård och bra balans mellan arbete och privatliv.

Försvarsmakten tillvaratar de kvaliteter som mångfald och jämn könsfördelning tillför verksamheten. Vi välkomnar därför sökanden med olika bakgrund och erfarenheter i våra rekryteringar.

Då anställningen är placerad i säkerhetsklass krävs svenskt medborgarskap. Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 19§ i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.

Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes.

Tillbaka till listning
  • Publicerad: 04 oktober 2017
  • Plats: Uppsala, Uppsala län, Sverige
  • Förband: FM Underrättelse- och säkerhetscentrum Uppsala
  • Anställningsform: Tillsvidareanställning
  • Omfattning: Heltid
  • Sista ansökningsdag:2017-11-05

Gå vidare till ansökan

Försvarsmakten använder ReachMee för att ta emot ansökningar till lediga jobb. Du lämnar nu forsvarsmakten.se och går vidare till reachmee.com.

Till ansökan