Reservofficer OR6-7 Taktiskt Psyops Team

Om tjänsten

10. PSYOPSFÖRBANDET SÖKER RESERVOFFICERARE

Om förbandet
10.Psyopsförbandet är ett operativt krigsförband som lyder under C INSATS.
Förbandet är en av Försvarsmaktens resurser för verkan i informationsmiljön. Vi kommunicerar via ett flertal kanaler såsom tryck, radio och webb och vår uppgift är att påverka beteenden och attityder hos människor för uppnå politiska och militära mål. Förbandet arbetar även med att identifiera och motverka vilseledande information och påverkansförsök från andra aktörer. Personalen vid förbandet är officerare, soldater och specialister med både militär och civil bakgrund inom områden som bl a marknadsföring, kommunikation och statsvetenskap.

Om enheten (Taktiskt-Psyops-Team (TPT))
Den dedikerade resursen för psykologiska operationer på stridsfältet är ett Taktiskt Psyops-Team (TPT).  Personalen är väl utbildad inom interpersonell kommunikation och har en god färdighet i att förutse, förebygga eller förstärka beteenden hos målgrupper såväl nationellt som internationellt. Våra team för förbandets, organisationers och landets talan genom kommunikation med nyckelpersoner och målgrupper i ett insatsområde. Teamet har även i uppgift att detektera och utvärdera motståndarens propaganda samt att genomföra områdesbedömningar och mediebedömningar syftande till att understödja områdesanalyser och mediaanalyser. Ett Taktiskt Psyops Team har påverkan som huvuduppgift och kommunikation är sättet att uppnå detta. Ett TPT har aldrig strid som huvuduppgift, de löser dock uppgifter i skiftande miljöer gentemot skiftande målgrupper. Detta innebär att de stridssituationer de riskerar att ställas inför generellt är komplexa. Utöver detta har TPT ansvar för att understödja manöverförband med planering och genomförande av psykologiska operationer och inhämtning av förbandsspecifik underrättelse.

Huvudsakliga arbetsuppgifter
Som reservofficer vid TPT kommer du möta varierande arbetsuppgifter. Dels kommer du att tjänstgöra i befattning som chef eller stf c för ett taktiskt psyopsteam under övning och insats. Där uppgifterna består av att leda eget team under planering, genomförande och utvärdering av olika uppgifter. Andra arbetsuppgifter är att verka som instruktör för utbildning inom psykologiska operationer eller grundläggande militära färdigheter exempelvis strid, sjukvård, samband. Eller att bidra till förbandsproduktionen, med mer allmangiltliga uppgifter. En viktig del av din tjänst kommer även vara att bidra till den generella utvecklingen av psykologiska operationer. Du kommer att anställas som officer vid ett av försvarsmaktens insatsförband. 

Krav
Specialistofficersexamen
Goda muntliga och skriftliga kunskaper i svenska och engelska.
Svenskt medborgarskap.
Godkänd säkerhetsprövning och registerkontroll.
Medicinska krav uppfyllda.
Godkänd fysisk förmåga.
Körkort, minst B.

Meriterande kvalifikationer
Kunskap om informationsoperationer.
Erfarenhet av marknadsföring och kommunikationsarbete.
Språkkunskaper utöver svenska och engelska.
Tjänstgöring i internationell insats i relevant befattning.
Militära förbarbevis, LPTGB, TPTGB, LB
Utbildning på vapenssytem såsom KSP90, KSP58, Pistol 88

Egenskaper
För att trivas bör du vara driven och ansvarstagande för såväl egna som förbandets givna uppgifter. Du är flexibel för arbete på olika nivåer, allt från att understödja ett manöverkompani på stridsteknisk nivå till att delta i planeringsarbete på operativ nivå. Du är strukturerad och stresstålig, du har en god social förmåga. Du har ett intresse för att interagera med olika målgrupper, är vetgirig och har en vilja att utvecklas som kommunikatör. Du är i god fysisk form och vidmakthåller den genom kontinuerlig träning på egen hand. Tjänstgöring i förbandet ställer krav på ett högt sekretess- och säkerhetsmedvetande. Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper och förutsätter att du delar vår respekt för demokrati och människors lika värde.

Övrigt
Lön enligt överenskommelse. Övriga förmåner enligt avtal. Anställning som reservofficer enligt §18 eller §20 i Officersförordningen (2007:1268), tjänstgöring enligt personlig tjänstgöringsplan. Första anställningsdag enl. överenskommelse.

Rekryteringsprocessen
Sista ansökningsdag är 2017-11-05

Bifoga CV med foto, personligt brev med löneanspråk. Går du vidare i processen kallas du till en första testdag vecka 47, då intervju, hälsokontroll, fystester och arbetsprover genomförs.

Därefter går några kandidater vidare i processen och kallas till en andra testdag, vecka 48-49 för fördjupade intervju och säkerhetsprövningssamtal.

Upplysningar om tjänsten:

Ledningsregementets Växel:
0171-157000

Fackliga kontaktpersoner:
OF Magnus Johansson
SACO-S Karin Gällmo
SEKO Lars Lindell
Försvarsförbundet (OFR/S)

Vänliga hälsningar

Övlt Patrik Thomé

C 10. Psyopsförbandet, LedR


Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:

Ledningsregementet är ett försvarsmaktsgemensamt förband. Här finns ett flertal krigsförband och enheter som utgör en nationell spetskompetens inom försvarsmakten. Genom ledning, samband, meteorologi och psykologiska operationer skapar Ledningsregementet förutsättningar för lyckad samverkan på mark-, sjö-, luft-, och informationsarenan. Ledningsregementet bedriver verksamhet inom hela skalan från utveckling, utbildning, träning till insats.

Varje dag och varje timme gör våra medarbetare insatser som påverkar andra människors liv, både i stort och smått, och både på hemmaplan och runt om i världen.

Försvarsmakten ger dig möjlighet att utvecklas som människa och växa i din professionella roll. Vi är en ansvarstagande arbetsgivare och har en öppen organisation där vi ställer upp för varandra.

I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård och bra balans mellan arbete och privatliv.

Försvarsmakten tillvaratar de kvaliteter som mångfald och jämn könsfördelning tillför verksamheten. Vi välkomnar därför sökanden med olika bakgrund och erfarenheter i våra rekryteringar.

Då anställningen är placerad i säkerhetsklass krävs svenskt medborgarskap. Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 19§ i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.

Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes.

Tillbaka till listning
  • Publicerad: 04 oktober 2017
  • Plats: Enköping, Uppsala län, Sverige
  • Förband: Ledningsregementet (LedR) Enköping
  • Anställningsform: Tillsvidareanställning
  • Omfattning: Deltid
  • Sista ansökningsdag:2017-11-04

Gå vidare till ansökan

Försvarsmakten använder ReachMee för att ta emot ansökningar till lediga jobb. Du lämnar nu forsvarsmakten.se och går vidare till reachmee.com.

Till ansökan