Militärhögskolan Halmstad söker lärare (OR 8) till utbildningsenheten

Om tjänsten

Försvarsmakten är en av Sveriges största myndigheter med mer än 50000 medarbetare och frivilliga. Försvarsmakten är ständigt beredd att hävda Sveriges territorium, genomföra internationella insatser, samt att stödja samhället vid större kriser. Ytterst är Försvarsmaktens uppgift att värna demokrati och mänskliga rättigheter. Hos oss kan du göra skillnad. Försvarsmakten eftersträvar mångfald eftersom det berikar vår verksamhet.

Militärhögskolan i Halmstad (MHS H) utbildar yrkes- och reservofficerare i krigsvetenskap/taktik, ledarskap, pedagogik, statsvetenskap, folkrätt, språk och fysiskt stridsvärde för tjänst i Sverige och utomlands. MHS H har även omfattande uppdrag när det gäller att stödja Försvarsmaktens förändring av personalförsörjningen, bland annat genom att leda och samordna utvecklingen av OR-systemet. Utvecklingen av ledarskap och pedagogik i Försvarsmakten leds av Försvarsmaktens ledarskaps- och pedagogikenhet (FMLOPE) som organisatoriskt tillhör MHS H.


Huvudsakliga arbetsuppgifter

 • Planerar, genomför och utvärderar utbildning på SOU och HSOU.
 • Leder och samordnar verksamheten på en avdelning elever.
 • Lärare i minst ett, men eftersträvanvärt flera, av följande ämnen: ledarskap, pedagogik, krigsvetenskap, statsvetenskap, fysiskt stridsvärde samt militär engelska.
 • Medverka i forum för erfarenhetsutbyten i olika ämnen samt mellan ämnesområden.


Krav på formell kompetens/förmåga

 • Genomförd utbildning inom FM mot minst OR8 (HSOU) alt. OF2 som utnämnts förvaltare eller är befordringsbar till förvaltare.
 • Flerårig dokumenterad erfarenhet som instruktör.


Särskilt meriterande

 • Tidigare erfarenhet som lärare inom minst ett ämnesområde enligt ovan.
 • Flerårig erfarenhet som plutonchef/CPA motsvarande.


Meriterande

 • Flerårig erfarenhet av utbildning inom FM utbildningssystem.
 • Kompetens inom internationell kris- och konflikthantering.
 • Kompetens inom folkrättsområdet.
 • Kompetens inom området militärteori, armé-, marin- och/eller flygtaktik på nivå HSOU eller motsvarande.
 • Handledare UGL, LoS, UL eller IL.
 • Handledare Pedagogiska grunder/utbildningsmetodik eller motsvarande.
 • Övningsledare fast utbildningsanordning, instruktör SUSA/FUSA etc.
 • Övningsledare vinter.
 • Erfarenhet från internationell tjänstgöring vid insats/mission.


Personliga egenskaper

 • Mycket god samarbetsförmåga.
 • God förmåga att framträda inför grupp.
 • Hög social kompetens och flexibilitet.


Övrigt

 • Befattningen är en tillsvidareanställning vid MHS H med tillträde tidigast
  2018-01-01
 • MHS H verkar för ökad mångfald och jämställdhet, därför tillämpar MHS H positiv
  särbehandling.
 • Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.


Omfattning: 100 %

För närmare upplysningar kan du ringa eller maila:
Patrik Lidbeck C UTBE, 076-649 29 41 patrik.lidbeck@mil.se
Gunnar Bylund C UtbLedA 076-634 66 02 gunnar.bylund@mil.se

Fackliga representanter:
HSOF Stefan Klawitter, 070-859 99 13
SACO Karin Ekbom, 070-830 79 91
OFR/S Roland Kramer, 070-374 48 67


Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:

Militärhögskolan i Halmstad (MHS H) utbildar Försvarsmaktens medarbetare och blivande medarbetare för tjänst i Sverige och utlandet. Officerare och blivande specialistofficerare utbildas i krigsvetenskap, militärteknik, ledarskap, pedagogik, statsvetenskap, språk och fysiskt stridsvärde – kurser som är gemensamma för hela Försvarsmakten. Militärhögskolan stödjer också Försvarsmaktens förändring av personalförsörjningen bland annat genom att leda, samordna och vidareutveckla den nya grundläggande militära utbildningen, GMU.

Varje dag och varje timme gör våra medarbetare insatser som påverkar andra människors liv, både i stort och smått, och både på hemmaplan och runt om i världen.

Försvarsmakten ger dig möjlighet att utvecklas som människa och växa i din professionella roll. Vi är en ansvarstagande arbetsgivare och har en öppen organisation där vi ställer upp för varandra.

I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård och bra balans mellan arbete och privatliv.

Försvarsmakten tillvaratar de kvaliteter som mångfald och jämn könsfördelning tillför verksamheten. Vi välkomnar därför sökanden med olika bakgrund och erfarenheter i våra rekryteringar.

Då anställningen är placerad i säkerhetsklass krävs svenskt medborgarskap. Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 19§ i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.

Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes.

Tillbaka till listning
 • Publicerad: 09 oktober 2017
 • Plats: Halmstad, Hallands län, Sverige
 • Förband: Militärhögskolan Halmstad (MHS-H) Halmstad
 • Anställningsform: Tillsvidareanställning
 • Omfattning: Heltid
 • Sista ansökningsdag:2017-11-06

Gå vidare till ansökan

Försvarsmakten använder ReachMee för att ta emot ansökningar till lediga jobb. Du lämnar nu forsvarsmakten.se och går vidare till reachmee.com.

Till ansökan