Spaningsgruppchef GSS/K (OR6-7) vid Spaningspluton, 10. Stabs och understödskompaniet, Livbataljon

Om tjänsten

Livbataljonen är ett av Försvarsmakten största krigsförband med kontinuerligt anställda officerare och soldater (ca 400st) grupperad mitt i Stockholm på Lidingövägen 28. Bataljonen är organiserad i fem enheter: Bataljonsstab, 10. Stabs och understödskompaniet, Livkompaniet, Livskvadron samt 13. Skvadron. Livbataljonens uppgift är att försvara Sveriges stats- och försvarsmaktsledning i händelse av krig samt inneha rikets främsta förmåga inom statsceremoniell verksamhet.

Stående uppgifter för spaningsgruppen

 • Bedriva spaningstjänst i främst bebbygelse.
 • Statsceremoniell tjänst, vilket innefattar grenadjärvakter, audienser, hedersvakter samt högvakt.
 • Garnisonstjänst innefattande IBSS.
 • Stötta bataljonens dagliga verksamhet, vilket innefattar materieltjänst och fordonstjänst.

Kompaniet består av en ledningspluton, stab och tross pluton, granatkastarpluton, pionjärpluton och spaningspluton. Den kontinuerligt tjänstgörande personalen består av 11 officerare och 30 soldater samt 60st GSS-T.

Arbetsuppgifter

Spaningspluton består av fyra spaningsgrupper, där en grupp är kontinuerligt tjänstgörande och övriga tre är tidvis tjänstgörande. Spaningsgruppen har en specialistofficer som chef och sex GSS/K. Uppgiften är att i bebyggelse inhämta underrättelser åt bataljonen i syfte att stötta högre chef i bataljonens strid. Utöver detta deltar spaningsgruppen i statsceremoniell verksamhet och IBSS. Spaningsgruppchefen leder, spaningsgruppen i det dagliga arbetet och driver samt utvecklar underrättelsetjänsten inom bataljonen.

Vem är du?

Vi söker dig som är uthållig och fokuserad, duktig på att samarbeta. Du ser till att effektivt och strukturerat lösa problem för att kunna genomföra dina och förbandets uppgifter. Du är noggrann i det arbete du och din grupp genomför, vare sig det gäller ceremoniella förhållanden eller krigets krav. Du vågar fatta beslut i chefens frånvaro, är ansvarstagande och arbetar mot det gemensamma målet. Du har stor fysisk och mental uthållighet och du motiveras av utmaningar och osäkerhet.

Vi ställer följande krav

 • Officerexamen 
 • B körkort
 • Ej allergisk mot häst, hund eller hö
 • Uppfyller FMfyss baskrav. Fälttest 10:15 samt multitest 300p

Meriterande

 • Tidigare tjänstgöring på spaningspluton 
 • Tidigare erfarenhet inom underrättelsetjänst
 • Erfarenhet av skyttegrupps strid i plutons ram i bebyggelse.
 • Erfarenhet av statsceremoniell tjänst.
 • Erfarenhet av internationell tjänstgöring
 • B-körkort.
 • Militära förarbevis

Typ av anställning: Tillsvidareanställning  

Förmåner

Lön enligt överenskommelse övriga förmåner enligt avtal.

Tidsplan för anställning

Tester kommer att genomföras Löpande. Testerna består av multitest, FM beeptest, professionsintervju, säkerhetsprövningsintervju och läkarundersökning.

Utöver ovanstående tester kommer även särskild antagningsprövning mot spaning att genomföras. Inför prövningen bör du ha marschtränat med packning och övat orientering.

Inkom med din ansökan senast fredag den 5 november 2017.

Upplysningar om tjänsten kan lämnas av:
C 10. Stabs och understödskompaniet,  Kn Tobias Hessle, Tobias.hessle@mil.se alt. mobilnr: 076 876 83 68

Fackliga representanter:

Kn Johan Hamlin (OF): johan.hamlin@mil.s
Madeleine Daleo (OFRS): madeleine.daleo@mil.se
Thomas Klasson (SEKO):  thomas.klasson@mil.se
Catarina Malmrot (SACO): catarina.malmrot@mil.se
alla nås via vxl LG 08-584 54000

Din ansökan skall innehålla:

CV med fotografi
Personligt brev
Dokumenterade utbildningar


Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:
Livgardet är ett av Sveriges största regementen med anor från 1521. Våra blåklädda soldater som bevakar de kungliga slotten är kanske de som syns mest utåt, men vi gör så mycket mer. Vi svarar bland annat för utbildningen av personal som åker på internationella uppdrag samt all militärpolisverksamhet. Inom Livgardet finns säkerhets- och markstridsförband liksom hemvärnssoldater, försvarsmusiker och tjänstehundar. Alla insatser inom Militärregion mitt, som är en av landets fyra militärregioner, leds från Livgardet.

Varje dag och varje timme gör våra medarbetare insatser som påverkar andra människors liv, både i stort och smått, och både på hemmaplan och runt om i världen.

Försvarsmakten ger dig möjlighet att utvecklas som människa och växa i din professionella roll. Vi är en ansvarstagande arbetsgivare och har en öppen organisation där vi ställer upp för varandra.

I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård och bra balans mellan arbete och privatliv.

Försvarsmakten tillvaratar de kvaliteter som mångfald och jämn könsfördelning tillför verksamheten. Vi välkomnar därför sökanden med olika bakgrund och erfarenheter i våra rekryteringar.

Då anställningen är placerad i säkerhetsklass krävs svenskt medborgarskap. Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 19§ i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.

Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes.

Tillbaka till listning
 • Publicerad: 11 oktober 2017
 • Plats: Stockholm, Stockholms län, Sverige
 • Förband: Livgardet (LG) Kungsängen
 • Anställningsform: Tillsvidareanställning
 • Omfattning: Heltid
 • Sista ansökningsdag:2017-11-05

Gå vidare till ansökan

Försvarsmakten använder ReachMee för att ta emot ansökningar till lediga jobb. Du lämnar nu forsvarsmakten.se och går vidare till reachmee.com.

Till ansökan